Etiket: "nur talebeleri"

21. Asır Kuran Aşıklarına Mektup

Yaklaşık 7000 sayfayı bulan ve belgeleri konuşturan 6 ciltlik eseri bitirmek üzere olan kardeşinize, yakın dostlarım bir Son Söz kaleme al dediler. Kısacık aklımla kendime göre bazı şeyleri tasavvur ettim ve kalem oynatacaktım ki, elime Bedîüzzaman’ın vefatından sonra, Risâle-i Nur hakkında yapılan doğru-yanlış konuşmalara ve bazan da iftiralar üzerine, Risâle-i Nur’un rükünlerinin kaleme aldığı lahika geçti (Prof. Dr. Ahmet Akgündüz)

Devamını oku ›
Nurcuların Siyasetle Alâkaları Yoktur

Nurcuların Siyasetle Alâkaları Yoktur

Nur Risalelerinin ve Nurcuların siyasetle alâkaları yok ve Risale-i Nur, rıza-i İlahîden başka hiçbir şeye âlet edilmediğinden, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur’un mensubları, içtimaî ve siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman hakikatlarını ehl-i dalaletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz, fakat siyaset noktasında değil. Çünki iman […]

Devamını oku ›

“Fazilet Naşiri” Ne Demektir? Kimler “Fazilet Naşiri” Olabilir?

İman nuruyla bakan bir gözün önünde kâinatın nasıl bir güzellik içinde belireceğini tasvir eden bu satırların kendisi de o güzellikten bir nasip almış ve tekrarına doyulmayacak bir letafet kazanmıştır. Bu satırlar, hiç şüphe yok ki, onu yazan kalem sahibinin içindekini aksettirmekte ve onun gördüğü kâinatı tasvir etmektedir. (Ümit Şimşek’in yazısı..)

Devamını oku ›

Sierra Leone’den Bayram Tebriği

Mayamba’da düzenli her perşembe dersler yapıyorlar. Tropikal bitki örtüsüne sahip bu ülkede uzak dağlar arkasında köylere kadar Kur’an-ı Kerimler ve Risale-i Nurlar ulaşmış ve okunmakta. Bu köylerden bir tanesi olan Ruçin köyüne de radyo vasıtasıyla iki üç kitap ulaşmış, düzenli bir şekilde kitaplardan ders yapıyorlar. Yeni derse katılanlardan bazıları “ben bu dersleri radyodan dinledim” diye söylüyorlar. Yani bu da gösteriyor ki İman Hakikatleri inayet-i İlahiye ile intişar ediyor ve kendini okutturuyor, muhtaç ellere ulaşıyor. (Sierra Leone ziyareti ve bayram tebriği..)

Devamını oku ›

Nurlu Nesili Bekliyoruz (Şiir)

Haklı davaya inanmış, Göz ile kalbi uyanmış,
Da’vanın aşkıyla yanmış, Nurlanmış nesil geliyor,
Tüm engelleri aşacak, Şerirlerden kurtaracak,
Allah adıyla coşacak, Nurlanmış nesil geliyor. (Abdulkadir Haktanır’ın şiiri..)

Devamını oku ›