Etiket: "Osman Nuri Topbaş"

Ecdadımızın Devrinde Vakıf Hizmetleri

Ashâbın infâk seferberliğinden nasîb alan Osmanlılar, vakıf mevzûunda pek büyük hizmetlerde bulundular. Vakıflar, en büyük gelişmeyi Osmanlı devrinde yaşadı. Osmanlılar’da vakıf, millet sayesinde kazanılan serveti, tekrar o toplumun istifâde ve hizmetine sunan birer vefâ müessesesi şeklindedir (Osman Nuri Topbaş)

Devamını oku ›

İslâm Nazarında Zengin Olmanın Yeri Nedir?

İslâm, insanları meşrû bir sûrette servet sâhibi olmaya teşvik eder. İslâm’ın beş temel esâsından ikisi ancak dînen zengin sayılan kimselere farz kılınmıştır. (Osman Nuri Topbaş)

Devamını oku ›

Vakıf Malında Ne Gibi Hassasiyet Gereklidir?

Vakıf gelirleri, farklı farklı ve çok sayıda şahısların mal ve mülkünden oluştuğu için, yersiz tasarruflarda helalleşecek bir mercî yoktur. Helalleşme işi, kıyâmete kalır. (Osman Nuri Topbaş)

Devamını oku ›

Vakıfların Fertlere ve Toplumlara Ne Gibi Tesirleri Olmuştur?

Vakıflar, toplumun merhamet âbideleridir. İnfakların en güzel tevzî yerleridir. Bu itibarla toplumun huzur ve sükununu sağlamak gibi son derece ehemmiyetli bir vazife icra ederler (Osman Nuri Topbaş)

Devamını oku ›

Vakıf Ne Demektir, Vakıf İnsan Kimdir?

Vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş halidir. Diğer bir ifade ile Allah’a adanan, yani mülk olarak satın alınmak ve devredilmekten ebediyen men edilen mülkiyetlerdir.

Devamını oku ›