Etiket: "peygamberimizin arkadaşları"

Bera Bin Mâlik (R.A.) Kimdir?

Enes bin Mâlik’in(ra) kardeşi olan Berâ bin Mâlik(ra), Re­sû­lul­lah(sav)’ın himaye ve tedrisi altında ilmî hizmetlerde olduğu kadar, kendisine mümtazlık vasfı kazandıran maddi ve manevi fetihlerde de bulunmuş bir sahabidir. Her iki kardeş de, nübüvvet nurunun zengin parıltılarına mazhar olarak, hayatları bo­yunca İslam hizmetinde bulunmuşlardır. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Bilal-i Habeşi (Bilal bin Rebah) (R.A.) Kimdir? (581-641)

Hz. Bilâl (r.a.), vefatı yaklaşınca, ölümün ızdırabını, sevgililerine kavuşmasındaki zevk ile mezcetmiş; ömrünün son anlarında onun hastalığını gören zevcesi, teessüründen “ah ne acı” dedikçe, Bilâl: “Oh! Ne tatlı!” diyor ve ekliyordu: “Yarın sevgililerle, Muhammed ve arkadaşlarıyla buluşacağım.” diyordu. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Enes Bin Malik (R.A.) Kimdir? (612-712)

Hicretten on sene önce doğmuştur (m. 612). Künyesi, Ebû Hamza’dır. Bu künyeyi kendisine Resûlullah ( sav) vermiştir. Lakabı “Resûlullah(sav)’ın hizmetçisi”dir. Kendisine böyle söylenince çok sevinir ve memnun olurdu. Bununla iftihar ederdi. Ayrıca Zül-üzüneyn lakabı da vardır. Resûl-i Ekrem efendimiz(sav) mübârek elleri ile zülüflerini çekerek, “Yâ zel-üzüneyn” diye latife buyurmuşlardır. Bu lakabı Ona Resûlullah ( aleyhisselâm ) vermiştir. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Cabir İbn-i Abdullah (R.A.) Kimdir?

Hazreti Câbir(ra) Medine’de ölen son sahabidir. Hadis, tefsir ve fıkıh’da önemli bir yeri vardır. ” Müttaki veya facir, herkesin Cehennem’e gireceğini, fakat ateşin müttakileri yakmayacağını, Allah’ın onları ateşten kurtaracağını” bildirerek, Meryem suresinin on yedinci ayetinin tefsirine açıklık getirmiştir. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Hz. Hamza (R.A.) Kimdir?

Hazreti Hamza(ra) şehîd olduğunda oruçlu idi. Hazreti Peygamberimiz(sav) kendisi için “Seyyid-üş-şühedâ” (şehîdlerin efendisi) buyurdu. Ve cesedini meleklerin yıkadıklarını haber verdi. Savaş bitmişti. Şehîdlerin yanlarına gidildi. Peygamber efendimiz(sav), Hazreti Hamza(ra)’nın mübârek cesedinin kesilip biçildiğini görünce dayanamadı. Ağladı. Mübârek gözlerinden yaşlar akarak şöyle buyurdular.. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›