Etiket: "Prof. Dr. Mustafa Nutku"

İnsanlardaki “Ebedi Yaşama” Arzusu ve “J.R.”ın Ölümü!

İnsanlardaki “Ebedi Yaşama” Arzusu ve “J.R.”ın Ölümü!

Bir röportajında ‘J.R.’ın, öldükten sonra yok olmamak ve ebediyen yaşamak arzusu için, o zamanki kendi inanç sistemi içerisinde söylediği şu sözler dikkatimi çekmişti: “Öldükten sonra yok olmak istemiyorum. Bunun için, öldükten sonra malikanemin satılmayıp neslimden gelecekler tarafından kullanılmasını, cesedimin toprağa gömülmeyip yakılmasını, cesedimin yakılması neticesinde geride kalacak küllerimin malikanemin bahçesine serpilmesini, küllerimin serpildiği bahçe toprağında çeşitli mevsim sebzeleri yetiştirilmesini vasiyet edeceğim..” (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›
“Kendine Göre Müslüman” Olmak Meselesi

“Kendine Göre Müslüman” Olmak Meselesi

Arapça yanında İngilizce ve Urduca’yı da öğrenmiş ufku ve ilmi geniş değerli bir imamla günümüzdeki Müslümanların İslâm’ı anlamaktaki ve uygulamaktaki farklılıklarını konuşurken o, mevzuu çok kısa bir cümle ile bağlamıştı: “Her Müslüman, kendine göre Müslüman..” (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›
En İyi Eğitim Reformu Nasıl Yapılabilirdi?

En İyi Eğitim Reformu Nasıl Yapılabilirdi?

Vicdânın ziyâsı, ulûm-u dîniyedir. Aklın nûru, fünûn-u medeniyedir. İkisinin imtizâcıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervâz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›
Gazozlar “Helal” midir?

Gazozlar “Helal” midir?

Üniversite kimya bölümü öğrencisiyken, IAESTE adlı milletlerarası kuruluş vasıtasıyla bir yaz tatilinde gittiğim İspanya’da staj yaptığım yer de, bir meşrubat fabrikasıydı. Böylece, üniversitede kimya bölümü öğrencisi olduğum yıllardan başlayarak, gazozlar hakkındaki bilgileri de hem öğrenmiş ve hem de imal edildiği yerleri görmüştüm. Üniversite öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak çalıştığım yıllar boyunca da, “Sulu Çözeltiler” gibi başlıklar altında bunları genişletilmiş şekliyle teorik olarak anlatmıştım. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›
Ayasofya ne zaman tekrar cami olacak?

Ayasofya ne zaman tekrar cami olacak?

Taş, kireç ve kumdan Ayasofya’yı, kendilerinin bir sembolü olarak âbideleştiren, et, kan ve kemikten mâmul, insan bedeni şeklindeki Ayasofya’ların, vakfiyelerine ve emanet şartlarına uygun olarak kullanılmaları için de mücadele etmeliyiz. İslâm imanından ve yaşayışından uzak insan kalıbındaki cesetlerin İslâmiyet’i hakikî bir imanla kabul etmeleri ve yaşamaları için, içlerinde İslâmî dirilişi temîne çalışmazsak; elbette ki bu mevzuda vazifemizi tam yapmış sayılamayız. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›