Etiket: "Süleyman KÖSMENE"

Cennet-asâ Günlere Doğru.. (Üstad’a Mektup)

Cennet-asâ Günlere Doğru.. (Üstad’a Mektup)

“Eğer biz, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklar” demiştin ya… İsmin deniz aşırı ülkelerde bir aydınlık tufanı gibi insanları inkârdan çıkarıp kurtarıyor, kalpleri vesveselerden kurtarıp temizliyor, gönülleri evhamlardan söküp arındırıyor, insanlığa büyük insanlık hakikatini gösteriyor, çağımıza âhir zaman Peygamberinin (asm) çizdiği o saadet ufkunu sislerden arındırıp yeniden sunuyor bu gün.

Devamını oku ›
Niyet denilen “Maya”nın Amel’e etkisi nedir?

Niyet denilen “Maya”nın Amel’e etkisi nedir?

Peygamber Efendimiz (asm) bu hususu şu veciz hadisiyle ifade buyurur: “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise niyetinden hayırlıdır. Herkes kendi niyetine göre amel işler. Mü’min hayır ve iyilik niyetiyle bir amel işlediğinde kalbinde bir nûr ve feyiz bulur.” Bediüzzaman’a göre niyetin ruhu ihlâstır. Öyle ise gerçek kurtuluş ancak ihlâs ile mümkündür. Az bir ömürde, bütün lezzetleriyle ve güzellikleriyle Cennet ancak böyle bir halis niyetle kazanılır.

Devamını oku ›
Makamların Zirvesi, “Kulluk Makamı” !..

Makamların Zirvesi, “Kulluk Makamı” !..

Arsız bir kadın vardı. Sözleri diken gibi insanlara batardı. Konuştu mu edepsizce konuşurdu. Ona buna lâf atmaktan pek hoşlanırdı. Bu kadın bir gün Resulullah’ın (asm) yanından geçiyordu. Kadın arsızca: “Şuna bakınız! Nasıl da oturuyor! Bir kulun oturduğu gibi oturmuş, kulun yediği gibi yiyor!” diye çattı. Peygamber Efendimiz (asm) ise: “Benden daha kul bir kul var mıdır?” buyurdu (Süleyman Kösmene’nin yazısı.)

Devamını oku ›
“Dünya”yı sevelim ama nasıl?

“Dünya”yı sevelim ama nasıl?

Dünyayı âhiretin tarlası ve Allah’ın isimlerinin aynası hükmünde görerek sevmenin âhiretteki neticesinin, dünya kadar, fakat fânî dünya gibi fânî olmayan bâkî bir Cennet olduğunu bildiriliyor. Cenâb-ı Hak bizi, dünyayı âhiretin tarlası ve Allah’ın isimlerinin aynası görerek sevenlerden eylesin ve fani dünyanın fitnelerinden bütün Müslümanları korusun. Âmin. (Süleyman Kösmene’nin yazısı..)

Devamını oku ›
Kadınlarda sanat, marifet ve iş hayatı olamaz mı?

Kadınlarda sanat, marifet ve iş hayatı olamaz mı?

Kadınlar evlerinde kapalı kalmalı, dışarıyla bağlantısı olmamalımı? İslam’da kadınların sanat sahibi olması iş hayatında bulunması yasakmıdır? Kadınlar çalışarak eşlerine destek olamaz mı? Bazı okuyucularımız, Risale-i Nur’da geçen ”Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” “Cümlesini kadın açısından açıklar mısınız? Yani kadın san’at ve marifet açısından ne yapmalıdır” diye soruyor. (Süleyman Kösmene’nin kaleminden..)

Devamını oku ›