Etiket: "tevekkül"

Mümince Bir Duruş: “Tevekkül” (Cuma Hutbesi 20.10.2017)

Mümince Bir Duruş: “Tevekkül” (Cuma Hutbesi 20.10.2017)

Tevekkül, tembellik ve miskinliğin mazereti olamaz. Aksine tevekkül, çalışkanlığın, üretkenliğin diriltici bir unsurudur. Tedbiri terk ederek, sorumluluğu yerine getirmeden, sebeplere tutunmadan tevekkül etmek İslam’ın ruhuyla bağdaşmaz. Böyle bir tevekkül anlayışı, işin kolayına kaçmaktır, tembellik ve tedbirsizliktir. Çalışıp çabalamaksızın kuru bir tevekkül anlayışına sahip olmanın sonu hüsrandır. (Cuma Hutbesi)

Devamını oku ›
Hikmet, irfan, şükür, tefekkür ve tevekkül

Hikmet, irfan, şükür, tefekkür ve tevekkül

Hz. İbrahim’i, Nemrud gibi, kendini “tanrı” sanan bir “gurur âbidesi” karşısında galip getiren Kudret, Hz. Musa’yı Firavun’un sarayında büyüten Kudretin tâ kendisidir!..
(Yavuz Bahadıroğlu)

Devamını oku ›
Kader ve Tevekkül

Kader ve Tevekkül

Kadere iman, Müslümanların geri kalmalarını değil, aksine daha çok çalışmalarını ilim ve marifet sahasında yükselmelerini emreder. Zira beşeriyetin maddi ve manevi saadet ve terakkisini temin edecek en mühim sebep çalışma ve gayrettir. Tembelliğin İslâm’da asla yeri yoktur…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›
Kadere İmanın İnsanın Psikolojik ve Ruh Yapısına Etkisi

Kadere İmanın İnsanın Psikolojik ve Ruh Yapısına Etkisi

Herkes vicdanen bilir ki, hareket ve davranışlarını ayarlama ve yönlendirme meyil ve iradesi kendisinde vardır. İşte bu iradenin kullanma yetkisini (tasarrufunu) Cenab-ı Hakk insana vermiştir. Dolayısıyla bu cüz-i iradeyi kötü yönde kullanmadan dolayı insan mesul olmaktadır…

Devamını oku ›
‘Manevî Beslenme’ Yolları

‘Manevî Beslenme’ Yolları

Manevî hayat akan bir su gibidir. Akan su ise hayattır. Dağların ve ormanların içinden doğan su, tazelik ve sağlık getirir; çünkü akmaktadır. Bunun tam aksine, bataklık durgundur ve hastalık üretir; üstelik kendisine akan suyu tutar ve onu da bozar…

Devamını oku ›