Etiket: "uhuvvet"

İhlas ve Uhuvvet Ezanı Okunuyor !

İhlas ve Uhuvvet Ezanı Okunuyor !

    “Haddimden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ile müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.” [1]

Devamını oku ›

Reçete

İslam coğrafyası paramparça olmuş, kan ve gözyaşı eksik olmamaktadır, çevremizdeki muhalifler bizlerin zaaflarından istifade ederek Allah’ın hoşuna gitmeyen uygulamalarla bizleri ve gelecek neslimizi heder etmekte, geleceğimizi karartmaya devam etmektedirler…
(Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Nefis, Akıl ve Vicdanımla Muhasebe

Nefis, Akıl ve Vicdanımla Muhasebe

Uhuvvet ve ihlâs düsturlarını neredeyse ezbere yakın anlatırken uygulamada bu satırda bile ihlâsı kaçırdığımı fark ettiniz mi? Ümitsizlik vermek için anlatmıyorum bunları, zira muhatabım siz değilsiniz ki! Doğrudan muhatap nefsim olduğu için ona ümidi nasıl verebilirim sorarım şimdi size? …

Devamını oku ›
İslam Kardeşliği, Gündem ve Gıybet

İslam Kardeşliği, Gündem ve Gıybet

Muhterem kardeşlerim! İslam dini her zaman “Uhuvveti islamiyeye” çok önem verir. Yani Müslümanlık nedir sorusuna: “Din kardeşliğinin te’sisinden ibarettir” desek hata etmiş olmayız (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›

Ateşe Benzin Atmayınız!

Müslümanlar; yalnızca duygularının şehvetine kapılmamalı, aklını; gerektiğinde duygularını gemlemekte kullanmalıdır ki hata yapmasın. Sıradan insanların hataları yalnızca kendilerini ilgilendirirken ülkeyi idare edenlerle ülkede etkili kanaat önderlerinin hataları, bütün ülkeye zarar verir, ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını bozar. Ve bu masum milletin geleceğini etkiler. (Dr. Selçuk Eskiçubuk’un yazısı..)

Devamını oku ›