Etiket: "ZAFER DERGİSİ"

Unutulmaz Cevaplar

Unutulmaz Cevaplar

…—Üçten önce iki var. İki’den önce de bir. Birden önce… Sayı yok (Çünkü sıfır sayı değildir). Sayı olan birden önce hiçbir şey olmadığı gibi, gerçek mânâda BİR olan Allah’tan önce, O’nu yaratacak bir şey yoktu…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular Ve Cevapları)

Devamını oku ›
Diller Nasıl Meydana Geldi?

Diller Nasıl Meydana Geldi?

Yüce Allah, peygamber olarak gönderdiği kullarına kudsî dâvâlarına delil olması için mucizeler ihsan etmiştir. Meselâ. Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi, anadan doğma körlerin gözlerini açması; Hz. Davud’un demiri hamur gibi yoğurup her türlü şekli vermesi…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular Ve Cevapları)

Devamını oku ›
İbadetlerde Niçin Arapça Okuyoruz?

İbadetlerde Niçin Arapça Okuyoruz?

Bilindiği gibi Müslümanlar namazlarında Kur’ân-ı Kerîm’in bâzı parçalarını okumakla mükelleftirler. Müslümanların ana dili ve vatanı ne olursa olsun, bu usûl Hz. Peygamber (S.A.V.) zamanından beri değişmemiştir. İstikbâlde de böyle mi olmalıdır?…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular ve Cevapları)

Devamını oku ›
Öyle Olmasaydı Böyle Olur Muydu?

Öyle Olmasaydı Böyle Olur Muydu?

…Uluorta yapılan her yorum, kaderin ince bir meselesine temas ediyor. Nerede İslâmî ölçülere aykırı bir fikir varsa, orada, ya bâtıl bir mezhebin veya çürük bir felsefenin kokusu vardır. Şuurla veya şuursuzca yapılan hemen her yorum, bir fikir sisteminin uzantısı…

Devamını oku ›
Kaderin Mahkûmu Muyuz?

Kaderin Mahkûmu Muyuz?

Evet, insan kaderin mahkûmudur. Fakat bu, kendi iradesiyle yaptığı fiillerde değil, erkek veya kadın olması, saçının rengi, boyunun uzun veya kısa olması gibi hususlardadır…

Devamını oku ›