Taksim Olayları Sebebiyle Bediüzzaman’ın Hatırlanması Gereken Bir Mektubudur!

taksim-olaylari-uzerine-bediuzzamanin-bir-mektubudurSon zamanlarda Türkiye gündemini meşgul eden Taksimde yaşanan olaylar üzerine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin yıllar önce yazmış olduğu bir lahika mektubunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kritik bir dönemden geçtiğimiz şu dönemde Bediüzzaman Hazretleri, adeta bir ders niteliği taşıyan bu mektubunda çok önemli hususlara değinmektedir.Aziz, sıddık kardeşlerim!
[Bir suale mecburi cevabın tetimmesidir.]
Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengamı ve şuhur-u selasenin çok sevablı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle; gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar.
Üstad Hazretlerinin burada ifade ettiği gibi yaz mevsimi,üç aylar, gaflet zamanı ve geçim sıkıntısının olduğu bir zamanda zemin yüzündeki fırtınaların olduğu bir dönemde Risale-i Nur Talebelerinden gayet kuvvetli bir metanet ve kararlılık beklemektedir.
Bediüzzaman Hazretleri mektubuna şu şekilde devam eder:
Aziz kardeşlerim, siz kat’i biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ru-yi zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dünyevi merak aver meselelere bakıp, vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i maneviyeniz kırılmasın.
Evet, ehl-i dünyanın bütün muazzam meseleleri, fani hayatta zalimane olan düstur-u cidal dairesinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle, kader-i İlahi, onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevi cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının, hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu, iki kere iki dört eder derecesinde kat’i ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz.
Elhasıl: Ehl-i dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı nur-u Kur’an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi—muvakkat olduğu için—bizim meselemizin en küçüğüne—bekaya baktığı için—mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar; biz, neden kudsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz?
Bu ayet  لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ve usul-ü İslamiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan اَلرَّاضِى بِالضَّرَرِ لاَيُنْظَرُ لَهُ yani, “Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez; sizler, lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmayasınız”; düsturun manası: “Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz. Ona şefkat edip acınmaz.”
Madem bu ayet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla, vaktimizi kudsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip, vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafaadır.
Bu tetimmenin yazılmasının sebeplerinden birisi:
Risale-i Nur’un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye, Boğazlar hakkında bir boşboğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım, alakadarane ve bilerek cevap verdi. Kalben, “Yazık!” dedim. “Bu vazife-i nuriyede zararı olacak.” Sonra şiddetle ikaz ettim.
اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan, geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selb ediyor. Cennet adamlar istediği gibi, Cehennem de adam ister.
Beşinci Şuanın yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor.
Risale Ajans

3 tane yorum yapılmış

  1. ümit dedi ki:

    üstad talebeleriyle yolda yürürken bir yerde kalabalık insanlar varmış. Zübeyir abiyi yollamış “bak bakalım ne var”. zübeyir abi gemesi ile gitmesi bir olmuş. “üstadım gereksiz dünya meseleleri demiş”. üstad da yanındaki talebelere demiş ki “eğer 1 dakika alaka-i kalb etseydi, onu talebelikten çıkaracaktım”

  2. Mustafa NUTKU dedi ki:

    “Taksim Olayları Üzerine Bediüzzaman’ın Bir Mektubudur” başlığı yerine, “Taksim Olayları Sebebiyle Bediüzzaman’ın Hatırlanması Gereken Bir Mektubudur” denilmesi daha uygun olurdu. Çünkü Bediüzzaman o mektubu birkaç gün önceki Taksim olaylarından sonra (zaten hayatta da olmadığı için) yazmamış; o olaylardan çok önce yazmıştır. Hem, Taksim olaylarından doğru ibret derslerini ölçülü bir şekilde neşretmek de faydadan hali değildir.

  3. ömer PERÇİN dedi ki:

    ÜSTADIM hayranım okudukça aşık oluyorum keşke bataklığa düşmeden evvel okusaydım …

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: