Terâvîh Namazı Nasıl Kılınır?

Terâvîh namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rekattan ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devâm etmişlerdir. Terâvîhin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvîh namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip bu namazı evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemâatle kılsa, cemâat sevâbını alırsa da, mesciddeki cemâatin fazîletine eremez. Çünkü mescidlerin fazîleti daha fazladır.

Terâvîh namazını, her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha fazîletlidir. Dört rekatta bir selâm da verilebilir.

Terâvîh namazı, iki rek’atte bir selâm verilince, akşam namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selâm verilince, yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Cemâatle kılındığı zaman, cemâat hem terâvîhe, hem de imâma uymaya niyet eder. İmam da kırâati âşikâre (sesli) okur.

Terâvîh namazında imâmın güzel sesli olmasından ve hızlı okumasından ziyâde, okuyuşunun düzgün olmasına îtinâ gösterilmelidir.

Bir kimse, imâm yatsı namazını kıldırıp terâvîhe başlamış olduğu sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kılar, sonra terâvîh için imâma uyar. Terâvih son bulunca noksan rekatları tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar. Evlâ olan budur. Bununla beraber vitir namazını imam ile beraber kılıp, sonra terâvihi tamamlasa da câiz olur.

Terâvih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir namazını imâm ile kılabilir.

İmâm ve cemâat, yatsı namazını cemâatle kılmamış olursa, yalnız terâvîh namazını cemâatle kılamazlar. Çünkü terâvihin cemâatı, farzın cemâatına tâbidir.

Terâvîh -orucun değil- vaktin sünnetidir. Mâzeretinden dolayı oruç tutamayanlar terâvîhi kılmalıdırlar.

3 tane yorum yapılmış

 1. Zerrin dedi ki:

  2 veya 4 rekat kıldıktan sonra ve selam verdikten sonra nasıl tekrar niyet edeceğiz ? yada tekrar teravih namazına nasıl başlayacağız ?

  • Reşid dedi ki:

   Selam verdikten sonra namazdan çıkılmış olur. Tekrar, “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” denilerek niyet edilir.

  • Said dedi ki:

   Hanefi fukahâsi, “Teravihin her dört rekatı için niyet etmek gerekir mi?” sualinin cevabında ihtilaf etmiştir. İbn-i Abidin bu meseleyle ilgili ihtilafi ve müftâbih kavli söyle izah etmiştir: “Hülâsa’da ‘Sahih olan kavle göre, her dört rekatta niyet etmek şarttır. Çünkü her dört rekât başlı başına bir namazdır’ cevabi verilmiştir. Haniye’de ise, ‘Esah kavle göre şart değildir. Zira bütün teravih bir namaz mesabesindedir. Tatarhaniye’de de böyledir’ denilmektedir. Zahirine bakılırsa, hilaf niyetin aslıyla ilgilidir. Bana kalırsa, sahih olan kavil birincidir. Çünkü teravih kılan kimse selâm vermekle hakikaten namazdan çıkmıştır. Binaenaleyh yeniden namaza girmek için mutlaka niyet lazımdır.”(Ibn-i Abidin- Reddü’l Muhtar, C: 3, Sh: 90 vd.)

   Bildiğiniz gibi namaza dil ile niyet etmek şart değildir. Namaz kılacağını bilmek de niyettir. Bu nedenle Teravih namaıznda veya diğer naamzlarda kılınan namazın ne olduğunu bilmek, niyet demektir.
   Selam ve dua ile…
   Sorularla İslamiyet

Sende yorum yazabilirsin