Vakıf Medeniyeti Kainatın Varlığıyla Başlar

Vakif.Medeniyeti.Kainatin.Varligiyla.BaslarRuba Vakfı olarak tüm Vakıf gönüllülerimizin vakıflar haftasını tebrik eder hayrı bol seneler dileriz.

Cenâb-ı Hâk kainatı belirli bir gayeye tahsis etmiştir.

Bu mana ve mahiyeti insanlar çok zaman sonra vakıflar kurarak anlamış ve  insanlara yardım etmek suretiyle   ve  karşılığını sadece Allâh dan bekleyerek hayır hasenatta bulunmuşlardır.

Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan vakıflar haftanızı Ruba Vakfı adına tebrik eder hep birlikte insanların menfaatine hizmet etmeyi hayatımızın düsturu haline getirmeyi yüce rabbimizden niyaz ederiz.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetinden…

 “Benki İstanbul Fatihi Abd-i Aciz Fatih sultan Mehmed Han,bizzatihi alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun alduğum İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma’lumu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyleki:Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlarki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler.Bu sokaklara tükürenlerin tükürdükleri üzerine bu tozu dökelerki yevmiye 20′şer akçe alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabib ve de 3 yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlarki ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar bila-istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası ya da mümkün ise şifyab olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darü’l-acezeye kaldırılarak orada salah bulduralar. Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaa verile. Bunlarki hayvanat-ı vahşiyenin yumurta ve yavruda olmadığı sırada balkanlara çıkıp avlansınlar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imaret-hanede şehid ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler.Ancak yemek yemeye veya almaya bizzatihi kendüleri gelmeyüp yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle…

Vakif.Medeniyeti.Kainatin.Varligiyla.Baslar.2 Vakif.Medeniyeti.Kainatin.Varligiyla.Baslar.3

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: