“Yemin olsun Fecre ve on geceye”

Kur’ân-ı Kerim’de Fecr sûresinde “Ve on geceye yemin olsun”1, ifâdesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem’in ilk on günü belirtilmişse de genel görüş, Zilhicce ayının ilk on günü üzerinde ittifak edilmiştir.

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş şartından biri olan hac ibâdetinin yerine getirildiği umumi af ve bağışlama ayıdır. Bu mübârek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi “ Leyâli-i aşere” yani on mübârek gecedir. Onuncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bugünlerin önemini şöyle ifâde eder:

“Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir gecesine denktir” 2,

Yukarıda ki hadis-i Şerife göre, bugünlerde tutulan bir oruç, 360 gün oruca bedel olabilir. İşte Cenab-i Allah’ın Rahmet ve bereketi öyle coşmaktadır ki, bir günlük oruca bir yıllık oruç sevabı vermektedir. Bu gecelerin Kadir gecesine benzetilmesi ise, ayrı bir ihsan ve ikramdır, çünkü, Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır basar ve Cennette yüksek derecelere kavuşur.” 3

Efendimizn (asm) şu hadis-i Şerifleri ile bitirmek istiyorum:

“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah) tahmidi (Elhamdülillah) tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!” 4

Tesbih, tahmit ve tekbirin namazın çekirdekleri hükmünde olduğunu düşünürsek, bugünlerde nafile namazları artırmanın ne kadar büyük sevap olduğunu anlayabiliriz.

Allahu Teâlâ’nın bereketli kıldığı, Kur’ân-ı Kerim’de üzerine yemin edilen, Zilhicce’nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevap verileceğini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müjdeliyor.

Bu mübarek gün ve gecelerde bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok sevap elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de gündüzleri oruçla, geceleri zikirle geçirelim, imkân nispetinde sadaka, hayır ve hasenatta yarışalım.

Rüstem Garzanlı

21.08.2017

Dipnotlar:

1-Fecir süresi,

2-,Tirmizi. Savm,52

3-,Şir’a

4-Abd b. Humeyd, Müsned, 1-257)

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: