Amel etmedikçe veya konuşmadıkça..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.

{İsra Suresi 17:32}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Allah Teâla, ümmetim, içinden geçen fena şeylerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça, o şey yüzünden ümmetimi hesaba çekmeyecektir.

(Buhari, Eyman Ve’n-Nüzûr 15)

.…….

Risale-i Nur’dan;

İmana gel, mükedder olma. O (Allah) seni senden daha ziyade düşünür.

[Mesnevi-i Nuriye’den]

.…….

Cevşen’den ;

96-

Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkıb,
Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib.
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: