Ataların Sözleri

Niyet hayır ȃkibet hayır!

Besmelesiz işe şeytan karışır!

Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah!

Yalan dinlemek, onu söylemekten geçer!

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır!

Sabrın sonu selamettir!

Yüzü güzel olanın, huyu da güzel olur!

Meşveretsiz yapılan işten hayır gelmez!

Bin nasihatten, bir musibet daha tesirlidir!

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz!

İrfan (Bilgi) sahibini aziz eyler!

Allah’a dayanan yardımsız kalmaz!

Allah’tan korkmayandan korkmalı!

Dünyada eken, Ahirette biçer!

Kul azmayınca belasını bulmaz!

Kul bunalmadıkça, Hızır yetişmez!

Kerim (Cömert) olan varını saklamaz!

Ne verirsen elinle, o gelir seninle!

Azm (Kesin karar) olunca her şey olur!

Her var olan şey, sana yar olamaz!

Minnet kadar ağır yük olmaz!

Himmete (Gayrete) dağlar dayanmaz!

Emanete hıyanet olmaz!

Kanaat gibi devlet, olmaz!

Âlim olan, ilmi ile amil olmak gerekir!

Allah imhal eder, (Mühlet verir) ihmal etmez (Unutmaz)!

Halal mal zayi olmaz!

Meramın temeli olmaz!

Hilekȃr dokuz ocak yıkmayınca, bir ocak yapmaz!

Takdirın (kaderin)yaptığını, tedbir bozamaz!

Tedbirde kusur ittiğini düşünmez, gider kadere suç bulur!

Felekle düğüşen, en son yıkılır!

Sadık dostun nasihati acıdır!

Sel gider kum kalır!

Yetim malı, ateşten gömlektir!

Çalışmak ibadetin yarısıdır!

Saygısız ağız, anahtarsız açılır!

Dağlar kadar günaha, bazen darı kadar iman yeter!

Hak gelince batıl gider!

Allah bir kapıyı kaparsa, bin kapıyı açar!

Evinde rahatı olmayan, dünya cehennemindedir!

Müminin duasına, Gök te melekler Amin der!

Mümin müminin aynasıdır!

Sübut bulmayan söz hakkında, ağız açma!

Birlikten kuvvet doğar!

Sürüden ayrılanı kurt yer!

Öfke ile kalkan zarar ile oturur!

Bir kararda bir Allah!

Tatlı dil yılanı yuvasından çıkarır!

Acı dil insanı çileden çıkarır!

Acele işe şeytan karışır!

Harama girmemek herkese yakışan haldır!

Bulaşıcı hastalıklardan, aslandan kaçar gibi kaçın! (Hadis)

Kedi eremediği ete, murdardır der!

Temelli bir plan, temelsiz yüz plandan hayırlıdır!

Yağmurdan kaçan, doluya düşer!

Yavaş yürüyen tez varır!

Uluyu dinlemeyen, ulur gider!

İki dinle bir söyle!

Çok söyleyen, çok yanılır!

Herkes dilinin belasını çeker!

Sular alçağa akar!

Her şeyi iyice dinle, sonra hükmünü ver!

Tazisiz (Av köpeksiz)ava çıkan, tavşansız eve gelir!

Çok düşünen çok yanılır!

Kalemin yaptığın,ı kılıç yapamaz!

Siyasette insaf olmaz!

İki aslan, bir posta sığmaz!

Maddi ölçülere göre, kuvvet hakka galebe çalar!

Bir millet marifeti ile değil, Aldığı terbiye ile payidar olur!

Karıncadan örnek al, yazdan kışı karşılar!

Perşembenin gelişi, Çarşambadan belli olur!

Ekmeğini katığına denk eden, aç kalmaz!

Herkesin arşınına göre bez verilmez!

Korkulu rüya görmeden, uyanık otur!

Ev alma komşu al!

Kaşığı herkes yapar, ama sapını yapamaz!

Takdiri Huda kuvve-i bazu ile dönmez!

Bir şem’a ki Mevla yaka, üflemek ile sönmez!

İnsan bilmez malın kadrini, el’ȃlemde insan olmayan!

Davulun sesi uzaktan hoş gelir!

Dava için bir kadı, ispat için bin şahit lazım!

Baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmaz!

İyi dost, kara günde belli olur!

Bir korkak, orduyu bozar!

Evvel zahmet çeken, sonra rahmet bulur!

Gün bu gün deme, yarını düşün!

Evvel düşün sonra söyle!

Söz gümüş olursa, sukut altın olur!

Bir işe koşacak yere, yavaş fakat zamanında git!

Ölümden başka, her şeyin çaresini bulunur!

Allah’ım sağ gözümü, soluna muhtaç etme!

Oldum delisi olmamalı!

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli!

Düşeni kaldırmak gerek!

Kişiyi azdıran yine kişidir!

Çiviyi çivi söker!

Ecdadın bizlere bıraktıkları kısa ve öz nasihatleri

sizinle paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: