Bazı Hizmet Düsturları

Bazı Hizmet Düsturları

“Risale-i Nur’un neşrinde kimseyi tefrik etmemek.. İcbar da etmemek. Mülayametle muamele.

Bu hizmette metod müsbet hakikatları ders verip din düşmanlarıyla; ne sözle, ne fikirle ve ne de zihnen meşgul olmamak.

Risale-i Nura bilmeyerek itiraz eden ehl-i îmana adavet etmeden ikaz ve bütün kalbleri “le ilahe illallah muhammeden abduhu ve rasuluhu” da tevhid. Hatta Allah ve Peygamberine inanan fırak-ı dalle de olsa ve hatta ahiret gününe inanan ehl-i kitabla münazaradan çekilmek.

Ehl-i dünyaya ve ehl-i siyasete vesvese ve korku verecek her türlü tezahürden kaçınmak.

Ehl-i hakka hizmet edenleri müsbet bir şekilde (İslâmiyete hizmet noktasında) desteklemek.

Risale-i Nur Talebeleri birbirinin kusurları olsa da kat’iyyen tenkid etmeyecek.

Hiçbir zaman beddua edilmeyecek. Hidayetleri için dua edilecek.

Bütün hadisat hiçbir zaman bizleri üzmeyecek. Bunları, Allahın rengârenk birer tabloları kabul edeceğiz. İnsanlar alemi, ağaçlar âlemi, hayvanat ve nebatat alemi nasıl zamanı geldikçe tebeddül ediyorlar, değişiyorlar. Zahiren hoşumuza gitmeyen şeyler de zamanı geldikçe değişecektir.

Üstadımızın vefatından az sonra teksirle neşredilen lahika olup, aslı Abdulkadir Badıllı da vardır.

Badıllı Ağabey, Hizmetkârlar imzasiyle olduğunu söylemiş.

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: