Bediüzzaman Hazretleri’nin Allah’ın İzniyle İstikbale Dair Verdiği Haberler

Bediüzzaman Hazretleri’nin Allah’ın İzniyle İstikbale Dair Verdiği Haberler

1- Eddai başlığı adında yazdığı bir manzum imzasında “Hicri 1379, Miladi 1960 yılına kadar hayatta kalacağını, sonra vefat edeceğini ve mezarının da yıkılacağına” işaret etmiştir. Ve aynen çıkmıştır.

“EDDÂÎ

{*Bu kıta, onun imzasıdır.}

Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde

Said’den yetmiş dokuz emvat

{*Her senede iki defa cisim tazelendiği için iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki bu tarihe kadar Said yaşayacak.}

bâ-âsam âlâma.

Sekseninci olmuştur, mezara bir mezar taş

Beraber ağlıyor

{*Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kable’l-vuku ile hissetmiş.}

hüsran-ı İslâm’a. (…)” (1)

2-“ Risale-i Nur eserlerinin serbest kalacağını, radyolar vasıtasıyla ilan edilip, dünyaya yayılacağını” haber vermiş ve haber verdiği gibi çıkmıştır, çıkmaya da devam etmektedir.

“İnşâallah bir zaman gelecek, Risale-i Nur Külliyatı altınla yazılacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershane-i Nuriyeye çevirecektir.” (2)

3 – “Sekizinci Cumhurbaşkanı ehl-i salat olacağını” bildirmiş ve merhum Turgut Özal bu haberi hayatıyla tasdik etmiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “Sekizinci Cumhurbaşkanı ehl-i salat olacağı” bilgisini, Kayserili Ali Mutlu ve Bekir Mutlu’dan nakledilmiştir. Bu iki kişi, Üstad Bediüzzaman’dan bu bilgiyi bizzat işiten “Ahmed Kureşi” vesilesiyle aldıklarını söylemişlerdir. (3)

4 – “Küfrün belinin kırıldığını, Komünizm ve Dinsizliğin de yıkıldığını” haber vermiş ve dediği gibi çıkmıştır.

“Hiç korkmayın, küfrün beli kırıldı. İnşaallah bundan sonra İslâmiyet parlıyacak. Komünizm ve dinsizlik artık yıkıldı.” (4)

5 – Erzincan depremi hakkında “şiddetli kışta”, “karanlıklı gecede” ve insanları “namaza ve niyaza uyandırmak için sars”tığını haber vermiş ve aynen vuku bulmuştur.

“…hem şiddetli kışta hem karanlıklı gecede hem dehşetli soğukta hem ramazanın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması hem tahribatından intibaha gelmedikle rinden, hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Bîçare Erzincan gibi yerlerde…” (5)

6 – “Ay’a gidileceğini ve Ay’daki durumu haber vermiş” 20 Temmuz 1969’da Ay’a gidilmesi ile dediği vaki olmuştur. Bu konuyu bahsettiği eser olan Sözler eseri ise, genel olarak 1926-1934 Barla döneminde tamamlanmıştır.

“Senin katre-i fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle tâ kamere kadar terakki ettin, kamere girdin. Bak, kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı.” (6)

7 – “1971 Muhtırasının tarihini vermiştir” ve aynen çıkmıştır. Bunu söylediği eseri (yani Meyve Risalesi’ni) 1943-1944 yıllarında Denizli hapsinde telif etmiştir.

“…o zamanlarda ehemmiyetli maddî manevî şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa miladî bin dokuz yüz yetmiş bir (1971) olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. Yirmi sene sonra, şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak.” (7)

8 – 2016 yılında olan darbe girişimi hakkında bazı öngörülerde bulunulmuş ve tarihine ima edilmiş ve bunun etkisinin “kıyamete kadar unutulmayacağını” belirtmiştir.

“Şeair-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar oniki, onüç, ondört, onaltı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. (…) …büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler; oniki, onüç, ondört, onaltı tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler diye ihtar edildi.” (8)

“…İslâmiyet’e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak.” (9)

Not: Yukarıda yazdıklarımız vuku bulmuş olan olaylardan numuneler idi. İstikbale bakan başka bir çok haberler mevcuttur. O tarihlerde ne olacağını tahmin edemeyiz. Bunu ancak zaman gösterecektir.

Abdulkadir Çelebioğlu

Dipnotlar
1 – Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 772
2 – Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, s. 160
3 – Bu bilgi Niyazi Beki’den alınmıştır.
4 – Abdulkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe 3, s. 2083
5 – Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 192
6 – Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 376
7 – Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, s. 270
8 – Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikası 1 s.208
9 – Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lâhikası, s. 72

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: