Bu İnsan Mühim Vazifeler İle Yükü

Allah: Bütün ruhları  yarattığı zaman onlara sorar: “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim? Onlarda cevaben: Evet Ya Rabbi.” Fakat ondan sonra ruhlar vücut giyince hüküm ruhlardan gider; nefis ve  şeytanın desiseleri  vücuda hakim olurlar Allah’ın Kur’andaki emirlerine isyan ederek, o vücudu cehenneme birer odun parçası yapmaya gayret ederler. Nitekim vücutların çoğu Allah’a isyan ediyor.  Bir çoğu acaba: Öyle mükâfat ve azap günü var mi? Tereddütle isyanı yaşayıp, cennete girme imkânını kaçırıyor.

Ruhlarının verdikleri söze uyan, salih insanlar Allah’ın yolunda ayrılmayarak hayatlarına devam ederler. Bu yolda: Başta Peygamberler a.s.m, asfiya ve evliya ve onları takip eden imanı sağlam Müslümanlardır. Vücudu giyen bu insanlar ister Allah’ın kanununa teslim olsunlar, ister olmasınlar; Ruh kaderi İlahiyeye tam bir teslimiyetle Allah’tan korkar, titrer ve varlığını devam ettirir. Kendine der: Sen Allah’ın emriyle buraya geldin, Mahkumsun ve memursun. Bu kafesten irtibatını kesmekle tekrar Allah’a gideceksin kendine der.

İnsanın Ruhu vücuduna şöyle der: Madem  Allah insanı Ona itaat etsinler diye yaratmış. Nitekim Ayeti Kerimede Allah: “İnsanı ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Ez-Zariyat 56) Fakat ne yazık ki nefis ve şeytan ruhu dinlemezler, onlar insanı Allah’a isyan ettirmeye devamlı uğraşırlar.

İmam Nevevi diyorki: “Fıtrat; İslam dînine inanıp kabul etmek kabiliyetindedir.” Bu kabiliyet doğuşta mevcuttur. Nitekim şu Hadisi şerif bu manayı teyid ediyor:

“Her İnsanı annesi fıtratı üzere doğurur. Sonra çocuğun annesi babası, Yahudi ise çocukta Yahudi olur. Hıristiyan ise Hıristiyan, Mecusi iseler Mecusi olur. Eğer anne ve babası Müslüman iseler, çocukta Müslüman olur. Annesinin doğurduğu her insana şeytan iki yandan (kalp ve nefis cihetinden) eller çarpar; Meryem oğlu İsa ve annesi müstesnadır.”

Hadisi Şeriften anlaşılıyor ki doğum esnasında şeytan nefisle birleşerek, insanı Allah’tan uzaklaştırma gayretindeler, ve ona fıtratını unuttururlar. Eğer doğan o çocuğa sebep olan anne baba besmele ile birleşirlerse dünyaya gelirse, doğum anında şeytanın müdahalesi ya hiç te’sir etmez ya da te’siri az olur.

Aksi takdirde şeytan, çocuk doğar doğmaz onun Rahmani hislerini kapatır, ruhun tecellisinin nur parıltılarına el koyar, tâ ki nefis ruhtan korkmasın ve ona mukavemet edebilsin. Madem ki, Hadisi şerifte: “Anne baba hangi dinde iseler çocuk onlara benzer.” Anlaşılıyor ki, onların çocukları, onların ahlakları üzere doğarlar. İşte besmelesiz dünyaya gelen çocukları sizde görüyorsunuz.

Evet Hadisi Şerifteki izahtan anladık ki, eğer çocuğun anne ve babası Müslüman iseler çocukta Müslüman olur. Bu iş haramlardan korunmakla başlar Allah’ın emrettiği ibadetleri yerine getirmeye gayret ederler, helal lokmayı yerler ve besmeleyi eş münasebetinde unutmamaya çalışırlar. Yani anne baba tas tamam Müslüman iseler, çocukta Müslüman olur demektir. Bu işler, evladın hayırlı evlat olma yoluna girme usulüdür. Sonra yine başka Hadisi Şerif önümüze çıkıyor; “Evlatlarınız yedi yaşında olunca onlara namaz kılmayı emredin.” Çocuğun yedi yaşında namaz kılması için ona Kur’an ve namazı önceden öğretmek lazım. Sonra her namaz vakitlerine oğlan ve kızımız, kılıp kılmadıklarını takip etmeliyiz. Kötü arkadaş edinmenin zararını kendilerine telkin ettikten sonra, elimizden geldiğince Nasıl kimseler ile arkadaş oldukların takip edeceğiz.

Bu tedbirlerimizi ciddi yaptıktan sonra; ayakları kayıp insi ve cinni şeytanlara mahkum olsalar da, Allahın yardımı ile çocuğun  ve anne babasının ahiret yurduna tamir edilir ve oraya dönecekleri ümit edilir ?

Yine Hadisi Şerifte: “Üzerinde çok korktuğum şey Allahu Teâlâ’nın size yerde çıkaracağı bereketlerdir.”  “Berekêt nedir?” denildi. Bunun üzerine: Peygamberimiz a.s.m.”Dünya çiçeğidir” Buyurmuş. Allahu ekber!… Bu Hadîsi Şerif büyük bir mucizeyi gösteriyor. Yerden çıkan berekêt, dünya hayatının çiçeği… Maddi ilim terakki etmeden evvel ve yer küresinde madenler ve petrol çıkmadan, yani madde hakim olmadan evvel insan, özellikle Müslümanlarda, ruh ma’neviyat tam hakim idi. Ne vakit yer küresinde çıkan bereketler ve yeryüzünü süsleyen elektrikler keşfedildi ve hakim oldu. İşte o andan itibaren nefis ruhu esir etmeye bir fırsat buldu. Bu ne korkunç fırsat!…

Hadisi Şerif, fen ve ilme karşı değildir. Demek istiyor: Ekte  dizmiş olduğunuz maddi imkânlar size maneviyatınızı unutturmasın, diye tavsiyeyi beyan etmektedir. Bu Hadsi Şerif “Üzerinizde en çok korktuğum şey, Allahu Teâlâ size yerden çıkaracağı bereketlerdir.”

Netice-i meram: Mademki insanın içindeki fıtri kabiliyet mutlak ameli gerektiriyor, öyle ise içtimâi hayatta, annenin babanın genç oğlanın, genç kızın, vazifeleri nedir? O vazifeleri onlar nasıl yapacaklar düşünmeye değmez mi?

Evet maddeye bağlı olup, manayı arka plana atanlar hiç çekinmeden “Peygamberimiz a.s.m. “Bir Müslüman, Müslüman olmayanları taklit ederse oda onlardan olur.”  Hadisi Şerifini hiçe sayarak, Ecnebilere benzemek için onların kıyafetlerini giyerek; Erkekler başına Avrupalıların şapkasını takarak, kot pantolon giyer, hem de önünde dizlerinin çevresinde bir çok yerde yırtık. Kızlarımız-hanımlarımız ecnebilerin hanımlarından daha sosyete, daha fazla açık saçık. Entari etek giymezler; kot pantolon giyerler, hem de etleri görünmesi için 5-10 yerde yırtarak giyer.         

Üstad çok güzel bir İktisat Risalesi yazmış. Diyor: “İslama göre, önünde biri aç dururken sen karnını dolduramazsın.” Fakat kim dinliyor. İsraf hat safhada İslam âleminde çoğu aç gezerken, bizimkiler çoğu yüz kiloyu geçmiş. Çok kilo onları rahatsız ediyor; zayıflama çaresini arıyorlar, fakat ne yazık zayıflamak için az yemeleri lazım. Onlar çok yemeye alışmış, karnını doyurmadan yapamıyorlar, onu terk edemiyor. Halbuki, eskiden, yüz kilo şöyle dursun, seksen kilo ağırlıkta çok seyrek kimseyi görebilirdin. Çoğu 60 ile 70 kilo arasında idi. Yanı çoğunlukla evlatlarını yetiştirmek için, onlara güzel örnek olamıyorlar. ANNELER BABALAR: SAKIN YAPMAYIN BE! Dünya dünya ! Madde madde! Ne akılla hem kendinizi hem de evlatlarınızı cehennemlik yapıyorsunuz!… yazımıza son vereyim.

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: