Kategori: Kısa Video

İsimler Sahipsiz Olamaz! (Yaratılış Delilleri) (Video)

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, eğer camımızı aydınlatan Güneş’i inkâr edersek, acaba neyi kabul etmek zorunda kalırız?.. (Dikkatinizi çekecek harika bir video!)

Devamını oku ›

Hayat Verme Delili (Yaratılış Delilleri) (Video)

Olması mümkün değildir; ama faraza eğer olsaydı: Bir kimsenin, ölmüş bir kuşu gözümüzün önünde dirilttiğini görsek. Ne kadar şaşırır hatta gözümüzü yalanlardık. Bu olayı da ölünceye kadar unutmazdık. Zira hayat verme hakikati, bu kadar etkileyici ve şaşırtıcı bir hakikattir. (Hayat gibi canlı ve ibretlik bir video..)

Devamını oku ›

Ruh Verme Delili (Yaratılış Delilleri) (Video)

Ruhun varlığını, mezkûr on beş delil ile ispat ettikten sonra, şimdi kâfire soruyoruz: Kimdir ruhu yaratan ve onu hayat sahiplerine üfleyen? Allah’tan başka kim vardır, bu hikmetli icada fail olabilsin? (Ruh hakkında güzel bir video..)

Devamını oku ›

“Terbiye Delili” (Yaratılış Delilleri) (Video)

Her bir mahlukun kendine ait bir vazifesi ve kendine mahsus hayat şartları vardır. O mahluk dünyaya gelir gelmez hemen o vazifeyi görmeye başlıyor ve hayat şartlarıyla da tam bir uyum sağlıyor. Âdeta başka bir âlemde terbiye edilmiş gibi vazifesinde asla şaşırmaz ve bir an bile geri kalmaz. İşte bu hâl ispat eder ki.. (Video..)

Devamını oku ›

Sebep – Sonuç (Netice) Delili (Yaratılış Delilleri) (Video)

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: “Bu treni çeken bu çocuk olamaz, çünkü bu treni çekmek için gereken güç bu çocukta yoktur. O hâlde benim göremediğim başka bir kuvvet olmalıdır. Bu çocuk sadece o kuvvetin bir perdesidir…” (Şaşırtıcı bir video)

Devamını oku ›