Kategori: Yazılar

Bediüzzaman’ın Demokratik Mizacı ve Savunma ile Geçen Ömrü-2

Bediüzzaman’ın Demokratik Mizacı ve Savunma ile Geçen Ömrü-2

Çünkü Kur’an-ı Hakimin kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum.. Onların en büyük dinsiz feylesoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa Allah’ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlup edemezler.

Devamını oku ›
Risale-i Nur ve Psikoloji

Risale-i Nur ve Psikoloji

Serseri ve asi gençleri “Gençlik Rehberiyle,” ümitsiz mahpusları “Meyve Risâlesiyle,” kabre yaklaşırken çocuklaşmış yaşlıları “İhtiyarlar Risâlesiyle,” maddî manevî ıztırap ceken hastaları “Hastalar Risâlesiyle” ve sosyal hayatın en mağdurları olan kadınları da “Hanımlar Rehberi” kitabıyla hem tesellî, hem terbiye…

Devamını oku ›
Artık İngiltere’nin İslâmiyet’i kabul etmesi lâzımdır

Artık İngiltere’nin İslâmiyet’i kabul etmesi lâzımdır

Evet o devletin hem dünyası, hem saltanatı, hem saadeti onunla kurtulabilir.

Devamını oku ›
Kuzey Avrupa ve Tesettür

Kuzey Avrupa ve Tesettür

Kadını hem bedenî, hem psikolojik ve hem de sosyolojik olarak tehlikelerden koruyan tesettürün aleyhindeki “dinsiz ve ahlâksız çetelerin” ağzına fıtrat da çok yakında sesi ta Çin’den duyulacak büyük bir şamar vurmaya hazırlanıyor.

Devamını oku ›
Mısır da şehadetnâmesini alacak inşâallah!

Mısır da şehadetnâmesini alacak inşâallah!

Yahu, şu asilzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, herbiri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir.

Devamını oku ›