Gayba İman

Bakara süresinin ilk ayetlerinde, Kuran kerim’in , takva sahipleri için hidayet kaynağı olduğu  belirtilir.

Takva sahiplerinin vasıflarından birinin de , gayba iman olduğu beyan edilir. Gaybi olan şeyler, Allah’ın, meleklerin, kabir ve ahiret hayatının, gelecekte olacak işlerin kesin olarak kabulü demektir. Gaybi olan şeyler ve işler , gözle görülüp , el ile tutulan gerçekler olmadığı için , onlara iman , bedihi olan şeylerden yararlanarak tahakkuk eder.

Kainatin yaratılmasındaki  mükemmellik, varlıklardaki sonsuz nimet, hikmet, zinete bakıldığında, bütün bunların , akıllı , şuursuz , iradesiz sebebler ve tabiat tarafından husule gelemeyeceği gerçeğini ortaya koyar.

Selimiyenin ,  muhteşem mimari olan  Sinan’ı görmedigimizden, o muhteşem   eserin , ustasını inkar ederek , kendi kendine meydana geldiğini iddia edemeyecegimize göre , bu muazzam  kainatı nasıl tesadüfe verebiliriz?

Bu tefekkür , bizi Allah’ın varlığı inancına götürür. Hz  Muhammed (SAV) özellikleri ve mucizeleri ile , Kuran-ı kerim  icazı,bu kaynaktan gelen gayb âlemlerine aid mahlukatın hak olduğunu netice verir. İşte , Bu  inanç sistemine ulaşan insanın , Bedihata dayanarak , gaybi olan iman esaslarına ulaşması tahakkuk eder. İşte bu iman sahibi olan kimselere ,  Kuran-ı kerim , Hidayet kaynağıdır.

Bu iman maihayatina ulaşamayanların hali , yarasaların  durumu gibidir. Nur onlar için karanlık demektir. Her canlı , insan , hayvan ve bitki güneşin ışığından  ve ısısıdan hayat bulurken , kalpleri ölü ve iman nuruna kapalı olanlar, güneşte kalan laşe gibi , taaffun edip kokuşurlar . İmandır o tecelli, İlahi ne büyüktür!

İmansız paslı yürek , sinede yüktür.

Abdülhamit Oruç

Sende yorum yazabilirsin