Hakikat Çekirdekleri Hazırlandı (Türkçe – İngilizce Karşılaştırmalı)

Seed of Reality – Hakikat Çekirdekleri çalışmasını indirmek için tıklayın

Diğer çalışmaları indirmek için tıklayın

Esselamu aleyküm ricalî ve nisaî muhterem ve mübarek kardeşlerimiz. Risale-i Nur üzerine yapılmış tüm çalışmalardan maksat Risale-i Nur derslerini ulum-u imaniye cihetinde neşrederken bunların anlaşılmasını da teshil etme üzerine olmalıdır, ta ki neşirde muvaffak olunsun. Çünkü

“Herkes herbir mes’elesini tam anlamaz.”
(Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, s:8)

Risale-i Nurların hem şahsî mütalaasına hem halkla müzakeresine faydası çok olan çalışmalardan biri bu Mukabeleli Risale-i Nur çalışmalarıdır.

MUKABELELİ RİSALELERİN BAŞLANGICI:

Magosa’da İngilizce yürüttüğümüz hizmetlerimizi teshil etmekte vasıta için ilki 2005’li yıllarda Tabiat Risalesi ile başlamış, daha sonra 2011 yılında iyileştirerek genişletilmiş bir uygulamadır. Derste okunacak yerlerin çalışılması için hem Türkçe orijinalini, hem İngilizce tercümesini karşılıklı sayfalarda birbirine tevafuken yerleştirmek üzere başlatılmış

Başlangıç seviyesinde iken, Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitabı karıştırmak yerine, vaktimizi biraz tasarruf edelim niyetiyle Allah’ın bir ihsanı olarak bu işlere başladık. Dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetlerde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarla.

KISACA:

Sayfanın bir tarafında Türkçe orijinal Risale parçası
Sayfanın diğer tarafında çeviri İngilizce Risale parçası bulunuyor..

GAYELER:

Şu tarz çalışmalardaki hedef ve gayemiz, Risale okumalarını bunlara taşımak değildir. Ne Risaleleri sadeleştirmek ne de basite indirgemek de değildir hedef.

Belki yaptığımız şey, âcizane;

1) İngilizce Risalelerde mütefekkirâne vukufiyeti arttırmaya vesileliktir.

2) Her senede, İngilizce eğitime yeni başlayan laâkal yüzlerce kardeşimize kendi Nur dairemizde müsbet bir meşguliyet sahası oluşturmak..

3) RİSALE-İ NUR’un ehl-i hizmetine, şu derslerin başkalara (İngilizcesinden) tedrisi ve ta’limi hengâmında sühûlet kazandırmak..

4) Kendi tecrübe ettiğimiz şu tarzı -Altıncı Mektub’da işaret edilen hissedarlıktaki gibi- NUR’un geniş dairesindekilerin de istifadesine sunmaktır.

NOT:
Eğer bu mukabeleli Risale çalışmalarımızın hazırlanmasına yardımınızla iştirak ederseniz, İhlâs Risalesi’nde işaret olunduğu üzere, bu alanda bir taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir. Öyleyse, şu tarz çalışmalarda hissedarlık arayanlarla teşrik-i mesaî edebiliriz..

RİSALE-İ NUR ONAYLI:

Bu çalışma; Hz. Üstadımızın, meâlen,

“Bu Kur’an derslerinin dairesi içinde bulunanlar allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, -ulûm-u îmaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.”

ifadesinde dâhildir diye kanaattayız.

Son olarak, “Huz mâ safâ, da’mâ keder” güzel bir düsturdur…

Kıbrıs Nur Talebeleri namına
Lütfullah
limitlessglory@gmail.com
fb.com/ReadRisale

Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs
Haziran 2014

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: