Haşir Meydanı Nerede?

Hâlık-ı Hakîmin her şeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hattâ tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki, küre-i arz serseriyâne, bâd-ı hava azîm bir daireyi çizmiyor. Belki, mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhîtasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşher-i azîmin etrafında gezip mahsulât-ı mâneviyesini ona devrediyor ki, ileride, o meşherde, enzâr-ı nâs önünde gösterilecektir.

Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen * Şâm-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast edilecektir. Küre-i arzın bütün mânevî mahsülâtı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek, o mânevî mahsülâtları da gaipten şehadete geçecektir.

Hadislerde Şam bölgesi haşir meydanının merkezi ve ortası olarak tabir ediliyor. Hicaz bölgesini de kapsayan Orta doğu diyebiliriz. Ekser Enbiya ve evliyaların da bu bölgede zuhur edilmesi, ilmin, irfanın membaı ve medeniyetin de merkezi olmuştur. Yani Orta doğu, Asya kıtasının çekirdeği hükmündedir.

Semadaki gezegenler tamamen hareket halinde, dünya nasıl güneş etrafından dönüyorsa, güneş ve diğer gezegenlerde kendi aralarında aynı seyahati yapıyorlar. Elbette haşir meydanı bu gezegenlerin meydana getirdiği dairenin içinde zuhur edecektir. Nasıl Asya kıtasının merkezi Orta doğu ise, dünya da konumu itibariyle kâinatın bir çekirdeği hükmündedir.

Bediüzzamanın dediği üzere dünya, senevî seyahati ile haşir meydanının dairesini çiziyor. Dünya bu dairenin merkezi, dünyanın merkezi de Şam-ı şerif ve Orta Doğu’dur.

“Demek yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen Şam-ı Şerif kıt’ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast edilecektir.”

Bilindiği üzere: güneşin dünyaya olan uzaklığı ortalama 150 milyon kilometredir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin uzunluğu ise yaklaşık 950 milyon kilometredir. Burada geçen 25 bin senelik mesafe ise insanın ortalama saatteki yürüyüş mesafesidir. Eğer insan hiç durmadan yürürse (saatte yaklaşık 5 km) dünyanın bir senede güneş etrafında aldığı mesafeyi 25 bin senede alacaktır.

Konuyu, Peygamberimiz (asv)’ın bir hadis-ı şerifi ile bağlamak istiyorum.Fahr-ı Kâinat (asv) sürgün edilen Nadir kabilesinden Yahudilere “Çıkın!” dediğinde, onlar da “Nereye çıkalım?” dediler. Peygamberimiz de “Mahşer yerine doğru (Şam’a gidiniz)” buyurdu.(İbni kesir)

Rüstem Garzanlı / Diyarbakır

www.NurNet.org

1 tane yorum yapılmış

 1. KONYALI dedi ki:

  “O gün arz (yer) başka bir arza çevrilir, gökler de (başka göklere)..” (İbrahim, 48)
  İnsanların mahşer günü toplanacakları yer, şu an yaşadığımız dünya değildir. Kıyametin kopmasıyla bu dünya yok olacak, yerine bambaşka bir arz (mevkıf) yaratılacaktır. Bu yeni arz ise; dünyadan çok daha büyük olacaktır.
  “Arz öyle bir arza dönüşür ki, bu arz sanki gümüş gibi (saf ve tertemizdir), üzerinde haram kan dökülmemiş ve hiçbir günah işlenmemiştir.” (İbn-i Mes’ud)
  “Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak.” (Buhari, Müslim)
  Yani mahşer meydanı beyaz ve düz bir alan olacaktır. O alan üzerinde dağ, dere, ev, bahçe gibi şu yeryüzünü andıracak hiç bir şey bulunmayacaktır. Âlimler, bu düzlüğün, mahşer meydanının muazzam genişliğine işaret ettiğini de söylemişlerdir. (Kütüb-i Sitte)
  Elbette bütün insanların toplanması için yaratılan bir yer, bu gayeye uygun ölçülerde yaratılacaktır. “Şüphesiz ki Allah Alîm (her şeyi bilen), Kadîr (her şeye gücü yeten)dir.” (Nahl,70)
  Asrımızın müceddidi BEDİÜZZAMAN Hazretleri (r.a.) de dünyanın güneş etrafında dönerken bir senede çizdiği azametli dairenin, kıyamet koptuktan sonra mahşer yerine dönüşeceğini söylemiştir. Bu alan ise; insan yürüyüşüyle 124 bin senelik bir mesafeye karşılık gelmektedir. Bu ifadeden mahşer meydanının ne derece büyük olacağı anlaşılmaktadır.(Mektubat)
  Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com – Mahşer meydanı dünyada mı kurulacak?

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: