Hz. Ali (R.A) Kimdir? (598-661)

Hazreti Ali (ra) 598 yılında Mekke’de Kabe’nin içinde doğmuştur. Peygamberimiz (sav)’in amcası Ebu Talibin oğlu olan Ali’yi doğduğunda kucağına alıp bizzat evine kadar götürmüştür. O yıllarda Peygamber(sav) efendimizde Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Hazreti Ali'(ra)ye “Ali” isminide Hazreti Muhammed(sav) vermiştir. Annesi Fatıma Binti Esed, Peygamberimiz(sav)’in dedesinin kardeşinin kızıdır. Peygamberimiz(sav)de kendisine “anneciğim” diye hitab ederdi.

Babası Peygamberimiz(sav)i yetim ve öksüz kaldığında yanına alıp 43 yıl himayesinde bulunduran amcası Ebu Talib’tir. Mekke’de kuraklık baş gösterip Ebu Talib’in çocuklarını bakamaz hale getirince Peygamberimiz(sav)in diğer amcalarından Abbas, Ali’nin kardeşi Cafer’i Hazreti Muhammed(sav) de Ali’yi büyütmek üzere yanlarına aldılar.

Hazreti Ali(ra) o günleri şöyle anlatır;

“Çocuktum henüz, o beni bağrına basar, yatağına alırdı, beni koklardı, lokmayı çiğner, ağzıma verir yedirirdi… Ben de her an, devenin yavrusu, nasıl anasının ardından giderse, onun ardından giderdim; o her gün bana huylarından birini öğretir ve ona uymamı buyururdu. Her yıl Hira Dağı’na çekilir, kulluğa koyulurdu. Onu ben görürdüm, başkası görmezdi. Beni omuzuna alır Mekke’nin dağlarında, vadilerinde, sokaklarında dolaştırırdı.

Hazreti Ali(ra) Hatice validemizden sonra Müslüman olan ikinci kişidir.

Peygamberimiz(sav)’i Hazreti Hatice ile namaz kıldıklarını görünce, “Bu ne?” dedi.

Peygamberimiz(sav)de;

-Ya Ali bu Allah’ın seçtiği beğendiği dinidir, ben seni bir olan Alllah’a inanmaya davet ediyorum, dedi

Ali;

“Ben bu hususta babama danışayım” deyince Peygamber(sav) “Ya Ali sana söylediğimi yaparsan yap yapmayacak olursan gördüğünü kimseye söyleme” dedi.

Bütün gece uyuyamayan Ali sabah vaktinde Hazreti Muhammed(sav)in yanına varır. Dünkü davetini kabul etim şahadet getirip namaz kılmak istiyorum” der Hazreti Muhammed(sav);

-Babana danıştın mı? diye sorar.

Hz. Ali;

-Hayır Allah beni yaratırken babama danışmadı, ben Allah’a inanmak için niçin babama sorup danışayım? diye cevap veren10 yaşlarındaki bu çocuk Nur çocuk islam defterinin bir numarası olmuştur.

İlmin kapısı olan Hazreti Ali(ra);

Yemin ederimki ben Kur’an-ı Kerim’den inen her ayetin nerede indiğini neye ve kime dair olduğunu bilirim” diyerek ilminin erişilmezliğini ortaya koymuştur.

Gayb alemi açılsa her şeyi görsem yakinim artmayacak diyebilecek kadarda iman yüklü idi.

Peygamberimiz(sav) kendisine çok güvenirdi Hazreti Ali(ra)’yle kabeye gizlice girip putları yere düşürüp kırmışlardır.

Peygamberimiz(sav) kendisini çok küçük yaşta olmasına rağmen Yemen’e kadı olarak göndermiştir. Gitmekte tereddüt eden Hazreti Ali’ye Allah senin kalbine doğruyu gösterecek dilini doğurlukta sabit kılacak davalılar önünda oturduklarında her ikisinide dinlemeden hüküm verme diye nasihatta bulunmuştur.

Hazreti Ali(ra) “Vallahi bundan sonra hiç tereddüde düşmedim.”diyor.

Peygamber(sav) efendimiz hicret ettiği gece canını ortaya koyup O’nun yatağına yatmış ve bu fedakarlığından dolayı “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla canını satar.” (Bakara/207)ayeti kerimesi nazil olmuştur.

Peygamberimiz(sav) emniyetli bir şekilde Mekke’den uzaklaşınca, İslâm Peygamberi(sav)’ne emanet edilen çeşitli emanetleri sahiplerine iade ederek annesini, Resul-ü Ekrem’in kızı Fatma’yı başka iki kadınla birlikte alıp Medine’ye doğru hareket etmiştir. 450 km lik sarp yolları zorluklarla aşarak Medine’ye vardıklarında Hazreti Muhammed(sav) kendilerini karşıladı, hallerini görünce boynuna sarıldı, ağladı, bağrına bastı.

Hayber’de yetmiş kişinin yerden zorla kaldırabildiği kapıyı omuzlayıp kar makinası gibi yolları açarak zaferin kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

Hazreti Ali namazı öyle kılardı ki vücuduna batan bir oku namaz kılma esnasında çıkarmışlar hiç acı duymamıştır. Canın yanmadı mı? diye soranlarada “Kuşu kafesten salıverdikten sonra kafesi parçalayacak olsanız kuşun bundan haberi olurmu?“diye cevap vermiştir.

Orta boylu, buğday renkli, ak ve uzun sık sakallı idi, yüzü çok güzeldi, gözleri genişti, göğsü enli, başı saçsız idi.

Son derece kuvvetli bir hatipti, her nutku belagat şaheseridir.

Nahiv ilminin esasları hazreti Ali tarafından vaz olunmuştur. Halife olmadan önce nasıl yaşıyorsa halife olduktan sonrada öyle yaşamıştır.

Servet sahibi bir adam olmamakla beraber son derece kerim idi.

Harb ederken dahi düşmanlarına acır, haddi tecavüz etmezdi. Hazreti Ali reyinin isabeti ile meşhurdur.

Gecenin karanlığında mihraba gelir, ibadet eder, düşünürdü. Dünya onu hiç aldatmadı.

Hazreti Osman(ra)’ın evi muhasara altına alınınca oğulları ile yardıma koşmuş Hazreti Osman(ra) şehit olduğundada oğulları Hasan(ra) ile Hüseyin(ra)’e fena halde hakaret etmiş, Talha(ra)nın oğlu Muhammed ve Zübeyr(ra)’in oğlu Abdullah’a ağır sözler söylemiş “siz yaşarken onun şehit düşmesine nasıl imkan bıraktınız” demiştir

25 yıl birlikte kaldığı Allah Resulü(sav) efendimizden 586 adet Hadisi şerif rivayet etmiştir.

Hazreti Fatıma ev işlerinde çok yoruluyordu, birlikte Peygamberimiz(sav)’e gidip bir hizmetçi istemişlerdi. Peygamberimiz(sav)’de kendilerine yatarken 33 Allahuekber ,33 Elhamdülillah, 33 Sübhanallah demeniz hizmetçiden daha faydalıdır deyip geri göndermiştir.

Peygamberimiz(sav) Medine’de tüm müslümanları birbirleriyle kardeş yapmış Hazreti Ali(ra)’yide kendine kardeş etmiştir, kızı Fatıma’yıda Hazreti Ali’ye nikahlamış onu damadı yapmıştır.

Tebük seferi hariç Efendimiz(sav) katıldığı tüm seferlere katılmıştır. Bedir savaşında tek başına 20 Uhud’da 9 kişiyi öldürecek kadar kuvvetli ve savaşçı idi Cebrail(as)’da Hazreti Ali’nin yiğit ve fedai olduğunu söylemiştir.

Hendek savaşında Amr Bin Abduved’i öldürerek zaferde önemli bir yeri olmuştur.

Hazreti Ali(ra) Sıffin’de zırhını düşürmüştü. Savaştan sonra bir Hıristiyan’da görünce, “Bu zırh benimdir!” diye dava etmiştir Hıristiyan inkâr edince Kûfe Kadısı Hazreti Şureyh Hazreti Ali (ra)’den şahit istemiştir. Şahitlerden biri oğlu Hasan olunca Kadı, “Evladın babası lehine şahitliği şer’an makbul değildir.” diyerek yeni bir şahit talep etmiştir. Hazreti Ali’nin Hazreti Ali’ den başka şahidi yoktur deyince dava düşmüştür. Kadı Şureyh’in hassasiyeti Hazreti Ali(ra)’nin hoşuna gitmiştir. Davalı ise hayretler içinde kalmıştır Zırhı aldıktan sonra birkaç adım ilerleyip durmuş, sonra geri dönüp, “Bu mahkemenin verdiği hüküm ancak Peygamber’in hükmü olabilir!” diyerek Müslüman olmuş, zırhın Hazreti Ali(ra)’ye ait olduğunu söyleyerek geri vermiştir Hazreti Ali(ra) bu manzara karşısında zırhı geri almayıp bu yeni Müslüman kardeşine bağışlamış, ona bir de at hediye etmiştir .

Hazreti Muhammed(sav)’in vefatında 33 yaşında olan Hazreti Ali Peygamberimiz(sav)’in yıkanması ve kefenlenmesi işlemini bizzat kendisi yapmıştır.

Hazreti Ali yüzünü hiç puta dönmeden islamla şereflendiği için “kerremellahu veche” ünvanını almıştır.

Hazreti Muhammed(sav)’in hem damadı hem de amcasının oğlu olan Hazreti Ali(ra) fitnenin bir kasırga halinden her tarafı kasıp kavurduğu bir ortamda halife oldu. Hazreti Ali(ra)’nin halife oluş şartları tek kelimeyle yürek parçalayıcıydı, gerçekten ilginç bir durum vardı. Bir taraftan kimsenin haksız yere burnunun bile kanamasını istemeyen yeni yönetim; öbür tarafta Müslümanların emiri, Hazreti Peygamber(sav)’in damadı, dünyada iken cennetle müjdelenmiş bir cennet insanı. Hazreti Peygamber(sav)in bile haya ve edebine saygı duyduğu, aynı saygıyı meleklerin bile duyduğunu ifade ettiği bir halifenin yerde duran kanlı cenazesi…

Hazret Ali(ra), 4 yıl 9 ay süren hilafet’i müddetinde Peygamber(sav)’in siretine uyup, hilafet’e inkılap ve kıyam ruhu verdi. Toplumda çeşitli ıslahlara baş vurdu.

Hazreti Ali(ra) çıkan karışıklıkları yatıştırmak için Basra yakınlarında Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi İslamiyetin tanınmış simaları ile karşılaştı bu olay Cemel Vakası adıyla bilinmektedir.

“Cemel Vakası Hazreti Ali(ra) ile Hazreti Talha(ra), Hazreti Zübeyr(ra) ve Hazreti Aişe-i Sıddika(ra) arasında olan muharebe; adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir:

Bu olayları Bediüzzaman Hazretleri şöyle değerlendiriyor:

“Hazreti Ali(ra), adalet-i mahzayı esas edip,Hazreti Ebubekir(ra)ve Hazreti Ömer(ra) zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad etmiş. Muarızları ise Hazreti Ebubekir(ra), Hazreti Ömer(ra) zamanındaki islamın gücü adalet-i mahzaya müsait idi. Fakat,zamanın ilerlemesiyle İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam, hayat-ı içtimaiyeye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkül olduğundan, “ehvenü’ş-şerri ihtiyar” denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intaç etmiştir. Madem sırf “Lillah” için ve İslamiyetin menafii için içtihat edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş; elbette hem katil, hem maktul ikisi de ehl-i cennettir… İkisi de ehl-i sevabdır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali(ra)’nin içtihadı isabetli ve mukabilindekilerin hata ise de, yine azaba müstahak değiller. Çünkü, içtihat eden hakkı bulsa, iki sevap var. Bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihat sevabı alarak bir sevap alır. Hatasından mazurdur.

Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Ali(ra)’nin başına gelenleri ise şöyle yorumluyordu.

“O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye ve tamamen saltanat olsaydı. “Şah-ı Velayet” unvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktır. Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı ve Üstad-ı küll hükmüne geçti; hatta kıyamete kadar saltanat-ı manevisi baki kaldı.

Peygamberimiz(sav)’e Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla getirilmiş olan ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin düzenli okuduğu virdlerden biri olan tüm tazeliğiyle günümüze kadar ulaşan ilim hazinesi,mahlukat ilimlerinin içinde toplandığı “celceletüye” Hazreti Ali(ra)’nin manzumei kasidesidir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’da Celcelutiye hakkında bazı malumatlar vermiştir. Yazımızda onlarada yer vermeyi uygun bulduk.

“Celcelutiye’nin esası ve ruhu olan, ‘El-Kasemü’l-Cami ve Ed-Da’vetü’ş-Şerife ve El-İsmü’l-Azam (dır.)’ İmam-ı Ali Radıyallahü Anh’ın en mühim ve en müdakkik Üveysî bir şakirdi ve İslâmiyet’in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî (ra) diyor ki: ‘Onlar vahy ile Peygamber(sav)’e nâzil olduğu vakit Hareti Ali(ra)’ye emretti: Yaz. O da yazdı. Sonra nazmetti.’ İmam-ı Gazalî (ra) diyor: “…Şüphesiz o, dünya ve ahret hazinelerinden bir hazinedir.”

Celcelutiye’nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gelecekteki işlerden haber veriyor.

Hazreti Ali(ra)’ın en meşhur Kaside-i Celcelutiyesi, baştan nihayete kadar bir nevi hesab-ı ebcedî ve cifir ile te’lif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış.”

“Celcelutiye, Süryanice bedi’ demektir ve bedi’ manasındadır.

Hazreti Ali, Nehrevan Savaşı’nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra, Hariciler’den üç kişi Mekke’de Müslümanların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra Ali, Muaviye ve Amr bin As’ı öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu üç kişiden Abdurrahman bin Mulcem, Ali’yi öldürmeyi üstlendi ve Kufe’ye hareket etti. Ramazan ayının 19. günü şafak vakti namaz kılarken zehirli kılıcıyla Hazreti Ali’yi yaralamıştır.

İbni Mülcem yakalanıp huzuruna getirildiğinde, bunun yemeğini yedirip, istirahatini temin edin. Yaşayacak olursam cezalandırır ya da affederim. Ölürsem cezasını verin, fakat sakın haddi aşıp Müslümanların kanına girmeyin. Zira Allah haddi aşanları sevmez!” buyurmuştur

Hazreti Ali(ra), Abdurrahman bin Mulcem’in kılıç darbesinden sonra şöyle dedi: Kabe’nin Rabbine andolsun ki, kurtuluşa erdim!.

ölümüm aç iken gelsin” diyen Hazreti Ali(ra), oğullarına “Allah’a kulluktan ayrılmayın dünya size gelsede siz ondan kaçın daima hakkı söyleyin her işiniz Allah için olsun” diye vasiyet etmiştir.

İki gün evinde yattıktan sonra, 661 yılında 63 yaşında iken Küfe’de Ramazan ayında âyeti kerimeler okuyarak âhiret sınırına yaklaşmış, sonunda “Lâ İlâhe illallah Muhammedun Rasûlullah” diyerek bu dünyadan çekilmiş cennet yurduna adımını atmıştır. Hazreti Ali(ra)’yi oğulları Hasan ve Hüseyin yıkamışlar namazını Hasan kıldırmış Kabri Irak’ın Necef şehrindedir

Çetin KILIÇ/LÜLEBURGAZ

www.NurNet.Org

Kaynaklar:

1)Hadis Ansiklopedisi

2)Sevgi Kutupları

3)Hayatüs Sahabe

4)Risale-i Nur Külliyatı

Not: Ümmetin Yıldızları  ve En Güzel Örnekleri Olan Sahabelerin Hayatları İçin Tıklayınız

66 tane yorum yapılmış

 1. umut diyor ki:

  Bunları paylaştığınız için allah sizden razı olsun

 2. de diyor ki:

  Aynen

 3. yusuf diyor ki:

  çok teşekkür ederim ödevim için

 4. okan diyor ki:

  inşaLLah aLeviLiği kötüLeyenLerinde dikkatini çekerde okurLAR..
  ALEVİ DOĞMAKTAN ONUR DUYYORUM

  • selçuk diyor ki:

   ah be güzel kardeşim.Hz.Ali bile Hz.muhammed(s.av)le birlikte allah yolunda namaz kılarken.Alevi hangi yoldadır.Etmeyin eylemeyin.

   • muhammed diyor ki:

    Aynn kardeşim haklısın

   • Ali diyor ki:

    Bir alevinin sizinle aynı yerde namaz kılmamasının tek sebebi sizin zihniyetinizdir, yani emevi zihniyeti 100 yıl boyunca camiye girerken Aliye lanet etmeyen camiye
    girmesin denilen zihniyettir,Hz.Aliyi sevenlere iftira atanların suçudur ana bacı tanımıyorlar mum söndürüyor diyenlerindir suç ,o halde böyle düşünenlere aynı camide secdeye varmamızı bekleme biz namaza değil size kırgınız fikirlerinize,kuranı anlayısınıza,ve kalbinizdeki putlara karşıyız,paraya iktidara ve sehvete kapılmanıza kadınların obje olmasına karşıyız, aramızda zihniyet farkı var. Namazımızı sizden ayrı Allahı zikir ettigimiz ıbadet hanelerde kılarız.katledilen ehl-i beyti ismini anarak amin yerine Allah diyerek, la ilahe illallah deriz, sakın bizi hor görme önce kendinizi yargılayın.

    • SukruPasa diyor ki:

     Hz.Ali için boynumu feda ederim.

     Hz.Ali bir ömür 5 vakit namazını aksatmadan kıldı. Hatta cemaat sevabından mahrum kalmamak için savaşta bile cemaatle namazını bırakmadı.

     Kıymetli Ali bey kardeşim,

     Eğer siz de 5 vakit namazınızı aksatmadan kılabiliyorsanız nerede kılarsanız kılınız.

     Zira Küre-i arz bir mescid. Her yerinde namaz kılınabilir.

     Biz sizlere dua ederiz. Zira mümin müminin kardeşidir.

     Editör

     • KUL diyor ki:

      SukruPasa Allah senden bin razı olsun.Keşke herkes senin gibi ılımlı ve Mevlânâ terbiyesinde olsa.Şöyle zamane gençlerine bakıyorumda herkes uçlarda yaşıyor menzilci takılanlar yalnızca kendilerini mü’min sayıp şiiler ne derse yalan kabul ediyorlar çok kolay kafir zındık diyebiliyorlar.Şiiler ise yalnızca kendilerini doğru sayıyorlar halbuki orta yolu pek tabii bulunabilir İslam dahada bölük pörçük olmazdı.Siz siz olun sadece kendi yanlışlarınıza odaklanın Allah kim eğri kim doğru görüyor kalp kırmayın.bir hristiyana bile kafir deme durduk yere bu bile günah ve küfürden beterdir kafir lafı.. Selametle

 5. Mayis Abbas diyor ki:

  Allah razı olsun!
  “Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz, Allahdan rızık yerine edeb teleb ederdiniz. Hz. Ali (r.a.)

 6. ali çifçi diyor ki:

  benimde adım ali ama ben bu zamana kadar hiç hz ali ile ilgili bu kadar öok sey bilmiyordum

 7. Volkan diyor ki:

  Bunu yayınlayandan Allah kat kat razı olsun.. Selam olsun ey Ali .. Lanet olsun Hz. Ali düşmanlarına, Lanet olsun Ehl-i Beyt düşmanlarına ..

 8. kerbeayi xanim diyor ki:

  allah sizden razi olsun yazdiqlariniz ucun tesekkurler

 9. ayşe diyor ki:

  Allah razı olsun ödevim için çok iyi oldu teşekkürler

 10. ibo diyor ki:

  öncelikle allah razı olsun bu bilgileri baylaşak arkadaşlar selam olsun insanlar değer verenler selam olsun insan ayırmadan kayırmadan allah yolunda olanlar bende bir alevi olarak insanlar severim yaradan allah olduğundan dolayı aramıza fitneler sokanlar yazıklar olsun

 11. serdar berber diyor ki:

  süperdi.allah razı olsun.fakat;ali yi hasan da mı yıkadı? onu bilmiyordum.

 12. serdar berbr diyor ki:

  allah razı olsun.süperdi…

 13. ramazan maşlak diyor ki:

  cok teşekür ederim ödevimdi cok işime yaradı

 14. m diyor ki:

  teşeküürler

 15. gamze diyor ki:

  çok güzel bir site ödevim için çok yardımcı oldu teşekkür ederim

 16. yuyorum kendimle diyor ki:

  alevi olduğum için gurur duyuyorum kendimle

 17. elifnur diyor ki:

  çok güzeldi ödevime çok yardımcı oldu

 18. Begüm diyor ki:

  Yazan kişiye Allah razı Olsun çok teşekkürler … Ödevim sayenizde harika oldu 🙂

 19. Eren diyor ki:

  Allah Sizden Razı Olsun

 20. yasin diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 21. ahmet diyor ki:

  allah sizden razı olsun sizin sayenizde performanstan 100 + sözlü 100 aldım sağolun

 22. m ali diyor ki:

  allah razı olsun sizden .
  performans ödevimde bana yardımcı oldu
  allah makamınızı cennet nasip eylesin

 23. m ali diyor ki:

  insallah 100 alırım
  çok uğraştım bu ödeve :d:DD:D:D:d:d:AS:dASfasdhfbsghkdfvzsjfh

 24. şeymacer diyor ki:

  nice ! thank you so much 🙂

 25. ramazan diyor ki:

  çok teşekkürler size ne kadar teşekkür etsem az olur allah sizden razı olsunnnnn:)

 26. iremnur diyor ki:

  allah razı olsun elhamdulillah

 27. cocumuyo diyor ki:

  ödev süper oldu buro eyw

 28. fatma diyor ki:

  çoooooooooook güzelllllllllllllllllllllllllllllll

 29. anonim diyor ki:

  allah sizden razı olsun.. 😉 😉 😉 =D

 30. Ali1903 diyor ki:

  Güzel Fakat Ödev Yapanlar İçin Çok Uzun 2 Saat Özet Çıkardm 🙂

 31. abdullah diyor ki:

  Gercekten hz ali gibi yasayabiliyormuyuz.Allahin ismi anilinca kalbimiz yerinden firliyormu.kendimizi ustun gorecegimize dinimizi hakkiyla yasayani niye ustun gormuyoruz.hz ali rnh gibi ummedi muhammedin kurtulusu icin dua etmiyoruz.ellerimizi acip semaya birbirimize kurtulmak icin dua edelim.Allahin sevdigi kullari arasina insallah gireriz amin….

 32. 1256afatsum diyor ki:

  Insanlar okuyup aydinlansa boyle ne guzel oysa cogu insan bilincsiz konusuyor

 33. doğan diyor ki:

  (kenan Kaedemiş) Alevi doğmazlar Alevi olunmaz Alevi gibi yaşamak lazım demiştir Güzel ama hangi alevi gibi yaşamak lazımdır. bunu araştırmak lazım Hz. Ali gibi İslamiyeti mı yoksa şimdiki aynen cahiliye dönemi gibi yaşamakmı namaz kılma oruç tutma kurana inanma hacca gitme eee nerde kaldı bunun aleviliği Hz. Ali camide şehit edilmiş ama alevilerin çoğu namaz kılmazlar kendi felsefemiz kendimiz hazırlarız diyenler bile vardır. Yazık O mubarek Zat Yani Hz Ali yaşasaydı şimdi bu durumdakileri hepsini kılıçtan geçirirdi ama islamiyeti yaşayan alevi kardeşlerimzle hiç bir farkımız yoktur.Eyer Hz ali yi seviyorsak onun gibi İslamiyet yaşamak lazımdır yoksa yüzümüze bakmaz selam dua ile

 34. karasahen diyor ki:

  Hz ali için (r.a) değil , Kâram allah v denir bu yazıyı yazan arkadaş herhalde hiç kuran ı Kerim okumamış

  • Çetin Kılıç diyor ki:

   KERREMALLAHU-VECHEHU: Allah vechini (yüz, yön, taraf) mükerrem (şerefli) kılsın, meâlinde dua olup Hz. Ali (R.A.) hiç putlara secde ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah’a secde ettiğinden, onun ismi anıldığında hürmeten söylenir.

   Selam ve dua ile
   Sorularla İslamiyet

 35. bayram diyor ki:

  HZ. ALİ ALİ ALİ

 36. sevda us diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN YAZANDAN ÇAK ŞÜKÜR ALLAHIM SANA HAMDOLSUN

 37. mumin bilginer diyor ki:

  Cok yardımcı oldunu tşk

 38. Ali diyor ki:

  ALEVIYIM COOOOOOOK MUTLUYUM

 39. serkan diyor ki:

  Alevi gibi olmak değil hz ali gibi olmak gerek
  Arkadaslar bizim dinimiz bir Rabbimiz bir unutmayalım. Rabbim hepimize razi olsun.

 40. yusuf diyor ki:

  eeeee şimdi yazıyı okuduk bilgimizde var.şimdi herkez kendine sorsun özellikle alevi kardeşlerim.namaz kılmamak,oruç tutmamak,hacca gitmemek,bunlar yok ama biz aliyi seviyoruz.içki içmek, rahat giyinmek v.s v.s eger hz aliyi sevmek yetiyorsa bende aleviyim.ama hz alinin bütün yaptıgı ibadet verdiği mücadeleyi unutup ona yapılanlar yüzünden onun tüm degerlerini görmezden geliyorsan elini vicdanına koy düşün .diğer tarafta hz ali bütün bunları cennetten müjdeli olmasına ragmen yaptıysa sen neden bu kadar rahatsın.olmaz arkadaşlar olmaz.gördüğüm su ki alevi arkadaşlar bir karma inancında işlerine geldikleri gibi ordan biraz burdan biraz .aleviyseniz olmaz, ali direkse aliye tabiysen onun gibi olucan.onun gibi yaşayacan.

 41. devren diyor ki:

  Deyerli arkadaşlar ne kadar mütaviz yazmışsalar hz. alinin tam hakikatına varılmamış yinede yazana saygılarımı sunarım

 42. KERİM diyor ki:

  selamün aleyküm
  kardeşlerim benim hz ali hakkında bildim okudum vede gözlemledim şu ben olaya alevi sunnni diye bamkıyrum bi insan kamili mümin biri olmak istiyorsa ona süper bi örnektir hz ali ehli beyt olması hz peygamberin akrabası olmasına ramen nasıl yaşamış hepimiz bakıp görelim ve örnek alalım alevi diye bi isim bularak her kim bunun adını koymussa o inasanlarıda hayrele karşılyorum eger onun açılımı hz aliyi sevmekse biz müslünlarda her 2 evden birinde aliyi bulursun zaten eger aliyi sevmekse alevilik ben hepsinde daha çok aleviyim ALLAH A EMANET OLASINIZ

  • aybuke diyor ki:

   Malesef bu dünyada Müslümanlığı kimse gerektiği gibi yaşamıyor kimse kendini kandırmasınnnnn

   • Mustafa Nutku diyor ki:

    Böyle bir cümlenin sarfedilmesi doğru değildir. Bu şekilde konuşmayı doğru bulmayan hadis vardır.

 43. Oguzpass diyor ki:

  Yazdiqlariniz ucun ALLAH sizden razi olsun Allah bizleri onun yolunda gedenlerden eylesin AMIN

 44. Yaren diyor ki:

  Yureginize saglik

 45. burak diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 46. Talha Hamarat diyor ki:

  Allah hz.Ali den ve onun gibi yaßayanlardan razı olsun

 47. Okyay diyor ki:

  Allah sizden razı olsun..

 48. SALİH akçı diyor ki:

  YAZANIN VEYA ANLATANIN ELLERINE DİLLERINE SALIK VALLA HERSEYİ NET OLARAK ANLATMIS ALLAH SİZİ BİZLERE BAGIŞLASIN

 49. ALİ diyor ki:

  Gerçekten çok güzel olmuş teşekürler

 50. halil diyor ki:

  bence HZ.ALİ’NİN hayatını çok güzel anlatmış yazanın eline koluna sağlık ALLAH razı olsun

Sende yorum yazabilirsin