Hz. Ali (R.A) Kimdir? (598-661)

Hazreti Ali (ra) 598 yılında Mekke’de Kabe’nin içinde doğmuştur. Peygamberimiz (sav)’in amcası Ebu Talibin oğlu olan Ali’yi doğduğunda kucağına alıp bizzat evine kadar götürmüştür. O yıllarda Peygamber(sav) efendimizde Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Hazreti Ali'(ra)ye “Ali” isminide Hazreti Muhammed(sav) vermiştir. Annesi Fatıma Binti Esed, Peygamberimiz(sav)’in dedesinin kardeşinin kızıdır. Peygamberimiz(sav)de kendisine “anneciğim” diye hitab ederdi.

Babası Peygamberimiz(sav)i yetim ve öksüz kaldığında yanına alıp 43 yıl himayesinde bulunduran amcası Ebu Talib’tir. Mekke’de kuraklık baş gösterip Ebu Talib’in çocuklarını bakamaz hale getirince Peygamberimiz(sav)in diğer amcalarından Abbas, Ali’nin kardeşi Cafer’i Hazreti Muhammed(sav) de Ali’yi büyütmek üzere yanlarına aldılar.

Hazreti Ali(ra) o günleri şöyle anlatır;

“Çocuktum henüz, o beni bağrına basar, yatağına alırdı, beni koklardı, lokmayı çiğner, ağzıma verir yedirirdi… Ben de her an, devenin yavrusu, nasıl anasının ardından giderse, onun ardından giderdim; o her gün bana huylarından birini öğretir ve ona uymamı buyururdu. Her yıl Hira Dağı’na çekilir, kulluğa koyulurdu. Onu ben görürdüm, başkası görmezdi. Beni omuzuna alır Mekke’nin dağlarında, vadilerinde, sokaklarında dolaştırırdı.

Hazreti Ali(ra) Hatice validemizden sonra Müslüman olan ikinci kişidir.

Peygamberimiz(sav)’i Hazreti Hatice ile namaz kıldıklarını görünce, “Bu ne?” dedi.

Peygamberimiz(sav)de;

-Ya Ali bu Allah’ın seçtiği beğendiği dinidir, ben seni bir olan Alllah’a inanmaya davet ediyorum, dedi

Ali;

“Ben bu hususta babama danışayım” deyince Peygamber(sav) “Ya Ali sana söylediğimi yaparsan yap yapmayacak olursan gördüğünü kimseye söyleme” dedi.

Bütün gece uyuyamayan Ali sabah vaktinde Hazreti Muhammed(sav)in yanına varır. Dünkü davetini kabul etim şahadet getirip namaz kılmak istiyorum” der Hazreti Muhammed(sav);

-Babana danıştın mı? diye sorar.

Hz. Ali;

-Hayır Allah beni yaratırken babama danışmadı, ben Allah’a inanmak için niçin babama sorup danışayım? diye cevap veren10 yaşlarındaki bu çocuk Nur çocuk islam defterinin bir numarası olmuştur.

İlmin kapısı olan Hazreti Ali(ra);

Yemin ederimki ben Kur’an-ı Kerim’den inen her ayetin nerede indiğini neye ve kime dair olduğunu bilirim” diyerek ilminin erişilmezliğini ortaya koymuştur.

Gayb alemi açılsa her şeyi görsem yakinim artmayacak diyebilecek kadarda iman yüklü idi.

Peygamberimiz(sav) kendisine çok güvenirdi Hazreti Ali(ra)’yle kabeye gizlice girip putları yere düşürüp kırmışlardır.

Peygamberimiz(sav) kendisini çok küçük yaşta olmasına rağmen Yemen’e kadı olarak göndermiştir. Gitmekte tereddüt eden Hazreti Ali’ye Allah senin kalbine doğruyu gösterecek dilini doğurlukta sabit kılacak davalılar önünda oturduklarında her ikisinide dinlemeden hüküm verme diye nasihatta bulunmuştur.

Hazreti Ali(ra) “Vallahi bundan sonra hiç tereddüde düşmedim.”diyor.

Peygamber(sav) efendimiz hicret ettiği gece canını ortaya koyup O’nun yatağına yatmış ve bu fedakarlığından dolayı “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla canını satar.” (Bakara/207)ayeti kerimesi nazil olmuştur.

Peygamberimiz(sav) emniyetli bir şekilde Mekke’den uzaklaşınca, İslâm Peygamberi(sav)’ne emanet edilen çeşitli emanetleri sahiplerine iade ederek annesini, Resul-ü Ekrem’in kızı Fatma’yı başka iki kadınla birlikte alıp Medine’ye doğru hareket etmiştir. 450 km lik sarp yolları zorluklarla aşarak Medine’ye vardıklarında Hazreti Muhammed(sav) kendilerini karşıladı, hallerini görünce boynuna sarıldı, ağladı, bağrına bastı.

Hayber’de yetmiş kişinin yerden zorla kaldırabildiği kapıyı omuzlayıp kar makinası gibi yolları açarak zaferin kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

Hazreti Ali namazı öyle kılardı ki vücuduna batan bir oku namaz kılma esnasında çıkarmışlar hiç acı duymamıştır. Canın yanmadı mı? diye soranlarada “Kuşu kafesten salıverdikten sonra kafesi parçalayacak olsanız kuşun bundan haberi olurmu?“diye cevap vermiştir.

Orta boylu, buğday renkli, ak ve uzun sık sakallı idi, yüzü çok güzeldi, gözleri genişti, göğsü enli, başı saçsız idi.

Son derece kuvvetli bir hatipti, her nutku belagat şaheseridir.

Nahiv ilminin esasları hazreti Ali tarafından vaz olunmuştur. Halife olmadan önce nasıl yaşıyorsa halife olduktan sonrada öyle yaşamıştır.

Servet sahibi bir adam olmamakla beraber son derece kerim idi.

Harb ederken dahi düşmanlarına acır, haddi tecavüz etmezdi. Hazreti Ali reyinin isabeti ile meşhurdur.

Gecenin karanlığında mihraba gelir, ibadet eder, düşünürdü. Dünya onu hiç aldatmadı.

Hazreti Osman(ra)’ın evi muhasara altına alınınca oğulları ile yardıma koşmuş Hazreti Osman(ra) şehit olduğundada oğulları Hasan(ra) ile Hüseyin(ra)’e fena halde hakaret etmiş, Talha(ra)nın oğlu Muhammed ve Zübeyr(ra)’in oğlu Abdullah’a ağır sözler söylemiş “siz yaşarken onun şehit düşmesine nasıl imkan bıraktınız” demiştir

25 yıl birlikte kaldığı Allah Resulü(sav) efendimizden 586 adet Hadisi şerif rivayet etmiştir.

Hazreti Fatıma ev işlerinde çok yoruluyordu, birlikte Peygamberimiz(sav)’e gidip bir hizmetçi istemişlerdi. Peygamberimiz(sav)’de kendilerine yatarken 33 Allahuekber ,33 Elhamdülillah, 33 Sübhanallah demeniz hizmetçiden daha faydalıdır deyip geri göndermiştir.

Peygamberimiz(sav) Medine’de tüm müslümanları birbirleriyle kardeş yapmış Hazreti Ali(ra)’yide kendine kardeş etmiştir, kızı Fatıma’yıda Hazreti Ali’ye nikahlamış onu damadı yapmıştır.

Tebük seferi hariç Efendimiz(sav) katıldığı tüm seferlere katılmıştır. Bedir savaşında tek başına 20 Uhud’da 9 kişiyi öldürecek kadar kuvvetli ve savaşçı idi Cebrail(as)’da Hazreti Ali’nin yiğit ve fedai olduğunu söylemiştir.

Hendek savaşında Amr Bin Abduved’i öldürerek zaferde önemli bir yeri olmuştur.

Hazreti Ali(ra) Sıffin’de zırhını düşürmüştü. Savaştan sonra bir Hıristiyan’da görünce, “Bu zırh benimdir!” diye dava etmiştir Hıristiyan inkâr edince Kûfe Kadısı Hazreti Şureyh Hazreti Ali (ra)’den şahit istemiştir. Şahitlerden biri oğlu Hasan olunca Kadı, “Evladın babası lehine şahitliği şer’an makbul değildir.” diyerek yeni bir şahit talep etmiştir. Hazreti Ali’nin Hazreti Ali’ den başka şahidi yoktur deyince dava düşmüştür. Kadı Şureyh’in hassasiyeti Hazreti Ali(ra)’nin hoşuna gitmiştir. Davalı ise hayretler içinde kalmıştır Zırhı aldıktan sonra birkaç adım ilerleyip durmuş, sonra geri dönüp, “Bu mahkemenin verdiği hüküm ancak Peygamber’in hükmü olabilir!” diyerek Müslüman olmuş, zırhın Hazreti Ali(ra)’ye ait olduğunu söyleyerek geri vermiştir Hazreti Ali(ra) bu manzara karşısında zırhı geri almayıp bu yeni Müslüman kardeşine bağışlamış, ona bir de at hediye etmiştir .

Hazreti Muhammed(sav)’in vefatında 33 yaşında olan Hazreti Ali Peygamberimiz(sav)’in yıkanması ve kefenlenmesi işlemini bizzat kendisi yapmıştır.

Hazreti Ali yüzünü hiç puta dönmeden islamla şereflendiği için “kerremellahu veche” ünvanını almıştır.

Hazreti Muhammed(sav)’in hem damadı hem de amcasının oğlu olan Hazreti Ali(ra) fitnenin bir kasırga halinden her tarafı kasıp kavurduğu bir ortamda halife oldu. Hazreti Ali(ra)’nin halife oluş şartları tek kelimeyle yürek parçalayıcıydı, gerçekten ilginç bir durum vardı. Bir taraftan kimsenin haksız yere burnunun bile kanamasını istemeyen yeni yönetim; öbür tarafta Müslümanların emiri, Hazreti Peygamber(sav)’in damadı, dünyada iken cennetle müjdelenmiş bir cennet insanı. Hazreti Peygamber(sav)in bile haya ve edebine saygı duyduğu, aynı saygıyı meleklerin bile duyduğunu ifade ettiği bir halifenin yerde duran kanlı cenazesi…

Hazret Ali(ra), 4 yıl 9 ay süren hilafet’i müddetinde Peygamber(sav)’in siretine uyup, hilafet’e inkılap ve kıyam ruhu verdi. Toplumda çeşitli ıslahlara baş vurdu.

Hazreti Ali(ra) çıkan karışıklıkları yatıştırmak için Basra yakınlarında Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi İslamiyetin tanınmış simaları ile karşılaştı bu olay Cemel Vakası adıyla bilinmektedir.

“Cemel Vakası Hazreti Ali(ra) ile Hazreti Talha(ra), Hazreti Zübeyr(ra) ve Hazreti Aişe-i Sıddika(ra) arasında olan muharebe; adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir:

Bu olayları Bediüzzaman Hazretleri şöyle değerlendiriyor:

“Hazreti Ali(ra), adalet-i mahzayı esas edip,Hazreti Ebubekir(ra)ve Hazreti Ömer(ra) zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad etmiş. Muarızları ise Hazreti Ebubekir(ra), Hazreti Ömer(ra) zamanındaki islamın gücü adalet-i mahzaya müsait idi. Fakat,zamanın ilerlemesiyle İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam, hayat-ı içtimaiyeye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkül olduğundan, “ehvenü’ş-şerri ihtiyar” denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intaç etmiştir. Madem sırf “Lillah” için ve İslamiyetin menafii için içtihat edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş; elbette hem katil, hem maktul ikisi de ehl-i cennettir… İkisi de ehl-i sevabdır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali(ra)’nin içtihadı isabetli ve mukabilindekilerin hata ise de, yine azaba müstahak değiller. Çünkü, içtihat eden hakkı bulsa, iki sevap var. Bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihat sevabı alarak bir sevap alır. Hatasından mazurdur.

Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Ali(ra)’nin başına gelenleri ise şöyle yorumluyordu.

“O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye ve tamamen saltanat olsaydı. “Şah-ı Velayet” unvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktır. Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı ve Üstad-ı küll hükmüne geçti; hatta kıyamete kadar saltanat-ı manevisi baki kaldı.

Peygamberimiz(sav)’e Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla getirilmiş olan ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin düzenli okuduğu virdlerden biri olan tüm tazeliğiyle günümüze kadar ulaşan ilim hazinesi,mahlukat ilimlerinin içinde toplandığı “celceletüye” Hazreti Ali(ra)’nin manzumei kasidesidir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’da Celcelutiye hakkında bazı malumatlar vermiştir. Yazımızda onlarada yer vermeyi uygun bulduk.

“Celcelutiye’nin esası ve ruhu olan, ‘El-Kasemü’l-Cami ve Ed-Da’vetü’ş-Şerife ve El-İsmü’l-Azam (dır.)’ İmam-ı Ali Radıyallahü Anh’ın en mühim ve en müdakkik Üveysî bir şakirdi ve İslâmiyet’in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî (ra) diyor ki: ‘Onlar vahy ile Peygamber(sav)’e nâzil olduğu vakit Hareti Ali(ra)’ye emretti: Yaz. O da yazdı. Sonra nazmetti.’ İmam-ı Gazalî (ra) diyor: “…Şüphesiz o, dünya ve ahret hazinelerinden bir hazinedir.”

Celcelutiye’nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gelecekteki işlerden haber veriyor.

Hazreti Ali(ra)’ın en meşhur Kaside-i Celcelutiyesi, baştan nihayete kadar bir nevi hesab-ı ebcedî ve cifir ile te’lif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış.”

“Celcelutiye, Süryanice bedi’ demektir ve bedi’ manasındadır.

Hazreti Ali, Nehrevan Savaşı’nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra, Hariciler’den üç kişi Mekke’de Müslümanların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra Ali, Muaviye ve Amr bin As’ı öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu üç kişiden Abdurrahman bin Mulcem, Ali’yi öldürmeyi üstlendi ve Kufe’ye hareket etti. Ramazan ayının 19. günü şafak vakti namaz kılarken zehirli kılıcıyla Hazreti Ali’yi yaralamıştır.

İbni Mülcem yakalanıp huzuruna getirildiğinde, bunun yemeğini yedirip, istirahatini temin edin. Yaşayacak olursam cezalandırır ya da affederim. Ölürsem cezasını verin, fakat sakın haddi aşıp Müslümanların kanına girmeyin. Zira Allah haddi aşanları sevmez!” buyurmuştur

Hazreti Ali(ra), Abdurrahman bin Mulcem’in kılıç darbesinden sonra şöyle dedi: Kabe’nin Rabbine andolsun ki, kurtuluşa erdim!.

ölümüm aç iken gelsin” diyen Hazreti Ali(ra), oğullarına “Allah’a kulluktan ayrılmayın dünya size gelsede siz ondan kaçın daima hakkı söyleyin her işiniz Allah için olsun” diye vasiyet etmiştir.

İki gün evinde yattıktan sonra, 661 yılında 63 yaşında iken Küfe’de Ramazan ayında âyeti kerimeler okuyarak âhiret sınırına yaklaşmış, sonunda “Lâ İlâhe illallah Muhammedun Rasûlullah” diyerek bu dünyadan çekilmiş cennet yurduna adımını atmıştır. Hazreti Ali(ra)’yi oğulları Hasan ve Hüseyin yıkamışlar namazını Hasan kıldırmış Kabri Irak’ın Necef şehrindedir

Çetin KILIÇ/LÜLEBURGAZ

www.NurNet.Org

Kaynaklar:

1)Hadis Ansiklopedisi

2)Sevgi Kutupları

3)Hayatüs Sahabe

4)Risale-i Nur Külliyatı

Not: Ümmetin Yıldızları  ve En Güzel Örnekleri Olan Sahabelerin Hayatları İçin Tıklayınız

94 tane yorum yapılmış

 1. umut dedi ki:

  Bunları paylaştığınız için allah sizden razı olsun

 2. de dedi ki:

  Aynen

 3. yusuf dedi ki:

  çok teşekkür ederim ödevim için

 4. okan dedi ki:

  inşaLLah aLeviLiği kötüLeyenLerinde dikkatini çekerde okurLAR..
  ALEVİ DOĞMAKTAN ONUR DUYYORUM

  • selçuk dedi ki:

   ah be güzel kardeşim.Hz.Ali bile Hz.muhammed(s.av)le birlikte allah yolunda namaz kılarken.Alevi hangi yoldadır.Etmeyin eylemeyin.

   • muhammed dedi ki:

    Aynn kardeşim haklısın

   • Ali dedi ki:

    Bir alevinin sizinle aynı yerde namaz kılmamasının tek sebebi sizin zihniyetinizdir, yani emevi zihniyeti 100 yıl boyunca camiye girerken Aliye lanet etmeyen camiye
    girmesin denilen zihniyettir,Hz.Aliyi sevenlere iftira atanların suçudur ana bacı tanımıyorlar mum söndürüyor diyenlerindir suç ,o halde böyle düşünenlere aynı camide secdeye varmamızı bekleme biz namaza değil size kırgınız fikirlerinize,kuranı anlayısınıza,ve kalbinizdeki putlara karşıyız,paraya iktidara ve sehvete kapılmanıza kadınların obje olmasına karşıyız, aramızda zihniyet farkı var. Namazımızı sizden ayrı Allahı zikir ettigimiz ıbadet hanelerde kılarız.katledilen ehl-i beyti ismini anarak amin yerine Allah diyerek, la ilahe illallah deriz, sakın bizi hor görme önce kendinizi yargılayın.

    • SukruPasa dedi ki:

     Hz.Ali için boynumu feda ederim.

     Hz.Ali bir ömür 5 vakit namazını aksatmadan kıldı. Hatta cemaat sevabından mahrum kalmamak için savaşta bile cemaatle namazını bırakmadı.

     Kıymetli Ali bey kardeşim,

     Eğer siz de 5 vakit namazınızı aksatmadan kılabiliyorsanız nerede kılarsanız kılınız.

     Zira Küre-i arz bir mescid. Her yerinde namaz kılınabilir.

     Biz sizlere dua ederiz. Zira mümin müminin kardeşidir.

     Editör

     • KUL dedi ki:

      SukruPasa Allah senden bin razı olsun.Keşke herkes senin gibi ılımlı ve Mevlânâ terbiyesinde olsa.Şöyle zamane gençlerine bakıyorumda herkes uçlarda yaşıyor menzilci takılanlar yalnızca kendilerini mü’min sayıp şiiler ne derse yalan kabul ediyorlar çok kolay kafir zındık diyebiliyorlar.Şiiler ise yalnızca kendilerini doğru sayıyorlar halbuki orta yolu pek tabii bulunabilir İslam dahada bölük pörçük olmazdı.Siz siz olun sadece kendi yanlışlarınıza odaklanın Allah kim eğri kim doğru görüyor kalp kırmayın.bir hristiyana bile kafir deme durduk yere bu bile günah ve küfürden beterdir kafir lafı.. Selametle

    • tunahan dedi ki:

     allah rahmet eylesin

    • hasan dedi ki:

     Sen insanları ayirmak isteyen bir iki kişinin lafina takmişsin oysaki müslümanlar büyük bir topluluk eşedinizi getirin namazını müslüman larla birlikte kilin hz ali bizim halifemizdir allah be resuluna inanin töbe edin her kez için dua edin yanliz ondan isteyin allah her şeyi görür ve bilir kim ne desede desin gelin camilerimizi dolduralim allaha ve resuluna secde edelim….

   • SAHIB dedi ki:

    alevileri bilmem ama ben bir sii yim biz namaz da kiliyoruz orucumuzuda tutuyoruz zekatda veriyoruz

 5. Mayis Abbas dedi ki:

  Allah razı olsun!
  “Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz, Allahdan rızık yerine edeb teleb ederdiniz. Hz. Ali (r.a.)

 6. ali çifçi dedi ki:

  benimde adım ali ama ben bu zamana kadar hiç hz ali ile ilgili bu kadar öok sey bilmiyordum

 7. Volkan dedi ki:

  Bunu yayınlayandan Allah kat kat razı olsun.. Selam olsun ey Ali .. Lanet olsun Hz. Ali düşmanlarına, Lanet olsun Ehl-i Beyt düşmanlarına ..

  • sevim dedi ki:

   peygamber efendimiz Hz Muhammed içinde geçerli olması gerekmezmiydi volkan

   • kelkitli dedi ki:

    ehl-i Beyt kac kişi sevim hanım hz MUHAMMET(s.a.v)hz ALİ HZ FATMA HZ HASAN HZ HÜSEYİN Yani peygamberımız ıcınde gecerlı

   • tunahan dedi ki:

    öyle bu bütün peygamberler için geçerli inşaallah bizde şehit düşüp şehadet şerbetini tadarız

 8. kerbeayi xanim dedi ki:

  allah sizden razi olsun yazdiqlariniz ucun tesekkurler

 9. ayşe dedi ki:

  Allah razı olsun ödevim için çok iyi oldu teşekkürler

 10. ahmet hakan dedi ki:

  tşk.

 11. ibo dedi ki:

  öncelikle allah razı olsun bu bilgileri baylaşak arkadaşlar selam olsun insanlar değer verenler selam olsun insan ayırmadan kayırmadan allah yolunda olanlar bende bir alevi olarak insanlar severim yaradan allah olduğundan dolayı aramıza fitneler sokanlar yazıklar olsun

 12. serdar berber dedi ki:

  süperdi.allah razı olsun.fakat;ali yi hasan da mı yıkadı? onu bilmiyordum.

 13. serdar berbr dedi ki:

  allah razı olsun.süperdi…

 14. ramazan maşlak dedi ki:

  cok teşekür ederim ödevimdi cok işime yaradı

 15. m dedi ki:

  teşeküürler

 16. gamze dedi ki:

  çok güzel bir site ödevim için çok yardımcı oldu teşekkür ederim

 17. yuyorum kendimle dedi ki:

  alevi olduğum için gurur duyuyorum kendimle

 18. elifnur dedi ki:

  çok güzeldi ödevime çok yardımcı oldu

 19. Begüm dedi ki:

  Yazan kişiye Allah razı Olsun çok teşekkürler … Ödevim sayenizde harika oldu 🙂

 20. Eren dedi ki:

  Allah Sizden Razı Olsun

 21. yasin dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 22. ahmet dedi ki:

  allah sizden razı olsun sizin sayenizde performanstan 100 + sözlü 100 aldım sağolun

 23. m ali dedi ki:

  allah razı olsun sizden .
  performans ödevimde bana yardımcı oldu
  allah makamınızı cennet nasip eylesin

 24. m ali dedi ki:

  insallah 100 alırım
  çok uğraştım bu ödeve :d:DD:D:D:d:d:AS:dASfasdhfbsghkdfvzsjfh

 25. şeymacer dedi ki:

  nice ! thank you so much 🙂

 26. ramazan dedi ki:

  çok teşekkürler size ne kadar teşekkür etsem az olur allah sizden razı olsunnnnn:)

 27. iremnur dedi ki:

  allah razı olsun elhamdulillah

 28. cocumuyo dedi ki:

  ödev süper oldu buro eyw

 29. fatma dedi ki:

  çoooooooooook güzelllllllllllllllllllllllllllllll

 30. anonim dedi ki:

  allah sizden razı olsun.. 😉 😉 😉 =D

 31. Ali1903 dedi ki:

  Güzel Fakat Ödev Yapanlar İçin Çok Uzun 2 Saat Özet Çıkardm 🙂

 32. abdullah dedi ki:

  Gercekten hz ali gibi yasayabiliyormuyuz.Allahin ismi anilinca kalbimiz yerinden firliyormu.kendimizi ustun gorecegimize dinimizi hakkiyla yasayani niye ustun gormuyoruz.hz ali rnh gibi ummedi muhammedin kurtulusu icin dua etmiyoruz.ellerimizi acip semaya birbirimize kurtulmak icin dua edelim.Allahin sevdigi kullari arasina insallah gireriz amin….

 33. 1256afatsum dedi ki:

  Insanlar okuyup aydinlansa boyle ne guzel oysa cogu insan bilincsiz konusuyor

 34. doğan dedi ki:

  (kenan Kaedemiş) Alevi doğmazlar Alevi olunmaz Alevi gibi yaşamak lazım demiştir Güzel ama hangi alevi gibi yaşamak lazımdır. bunu araştırmak lazım Hz. Ali gibi İslamiyeti mı yoksa şimdiki aynen cahiliye dönemi gibi yaşamakmı namaz kılma oruç tutma kurana inanma hacca gitme eee nerde kaldı bunun aleviliği Hz. Ali camide şehit edilmiş ama alevilerin çoğu namaz kılmazlar kendi felsefemiz kendimiz hazırlarız diyenler bile vardır. Yazık O mubarek Zat Yani Hz Ali yaşasaydı şimdi bu durumdakileri hepsini kılıçtan geçirirdi ama islamiyeti yaşayan alevi kardeşlerimzle hiç bir farkımız yoktur.Eyer Hz ali yi seviyorsak onun gibi İslamiyet yaşamak lazımdır yoksa yüzümüze bakmaz selam dua ile

 35. karasahen dedi ki:

  Hz ali için (r.a) değil , Kâram allah v denir bu yazıyı yazan arkadaş herhalde hiç kuran ı Kerim okumamış

  • Çetin Kılıç dedi ki:

   KERREMALLAHU-VECHEHU: Allah vechini (yüz, yön, taraf) mükerrem (şerefli) kılsın, meâlinde dua olup Hz. Ali (R.A.) hiç putlara secde ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah’a secde ettiğinden, onun ismi anıldığında hürmeten söylenir.

   Selam ve dua ile
   Sorularla İslamiyet

  • Serdar dedi ki:

   (R.A.) veya (K.V.) –> Hz. Ali için ikisi de anılabilir. Hz. Ali ehl-i beyt olduğu gibi aynı zamanda bir sahabe idi. Kerremallahü Vechehu sevgi, hürmet ve saygı ifadesi, Radiyallahü anh ise bir duadır ve sahabeler için kullanılan genel bir usuldür.

 36. bayram dedi ki:

  HZ. ALİ ALİ ALİ

 37. sevda us dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN YAZANDAN ÇAK ŞÜKÜR ALLAHIM SANA HAMDOLSUN

 38. mumin bilginer dedi ki:

  Cok yardımcı oldunu tşk

 39. Ali dedi ki:

  ALEVIYIM COOOOOOOK MUTLUYUM

 40. serkan dedi ki:

  Alevi gibi olmak değil hz ali gibi olmak gerek
  Arkadaslar bizim dinimiz bir Rabbimiz bir unutmayalım. Rabbim hepimize razi olsun.

 41. yusuf dedi ki:

  eeeee şimdi yazıyı okuduk bilgimizde var.şimdi herkez kendine sorsun özellikle alevi kardeşlerim.namaz kılmamak,oruç tutmamak,hacca gitmemek,bunlar yok ama biz aliyi seviyoruz.içki içmek, rahat giyinmek v.s v.s eger hz aliyi sevmek yetiyorsa bende aleviyim.ama hz alinin bütün yaptıgı ibadet verdiği mücadeleyi unutup ona yapılanlar yüzünden onun tüm degerlerini görmezden geliyorsan elini vicdanına koy düşün .diğer tarafta hz ali bütün bunları cennetten müjdeli olmasına ragmen yaptıysa sen neden bu kadar rahatsın.olmaz arkadaşlar olmaz.gördüğüm su ki alevi arkadaşlar bir karma inancında işlerine geldikleri gibi ordan biraz burdan biraz .aleviyseniz olmaz, ali direkse aliye tabiysen onun gibi olucan.onun gibi yaşayacan.

 42. devren dedi ki:

  Deyerli arkadaşlar ne kadar mütaviz yazmışsalar hz. alinin tam hakikatına varılmamış yinede yazana saygılarımı sunarım

 43. KERİM dedi ki:

  selamün aleyküm
  kardeşlerim benim hz ali hakkında bildim okudum vede gözlemledim şu ben olaya alevi sunnni diye bamkıyrum bi insan kamili mümin biri olmak istiyorsa ona süper bi örnektir hz ali ehli beyt olması hz peygamberin akrabası olmasına ramen nasıl yaşamış hepimiz bakıp görelim ve örnek alalım alevi diye bi isim bularak her kim bunun adını koymussa o inasanlarıda hayrele karşılyorum eger onun açılımı hz aliyi sevmekse biz müslünlarda her 2 evden birinde aliyi bulursun zaten eger aliyi sevmekse alevilik ben hepsinde daha çok aleviyim ALLAH A EMANET OLASINIZ

  • aybuke dedi ki:

   Malesef bu dünyada Müslümanlığı kimse gerektiği gibi yaşamıyor kimse kendini kandırmasınnnnn

   • Mustafa Nutku dedi ki:

    Böyle bir cümlenin sarfedilmesi doğru değildir. Bu şekilde konuşmayı doğru bulmayan hadis vardır.

 44. Oguzpass dedi ki:

  Yazdiqlariniz ucun ALLAH sizden razi olsun Allah bizleri onun yolunda gedenlerden eylesin AMIN

 45. Yaren dedi ki:

  Yureginize saglik

 46. burak dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 47. Talha Hamarat dedi ki:

  Allah hz.Ali den ve onun gibi yaßayanlardan razı olsun

 48. Okyay dedi ki:

  Allah sizden razı olsun..

 49. SALİH akçı dedi ki:

  YAZANIN VEYA ANLATANIN ELLERINE DİLLERINE SALIK VALLA HERSEYİ NET OLARAK ANLATMIS ALLAH SİZİ BİZLERE BAGIŞLASIN

 50. ALİ dedi ki:

  Gerçekten çok güzel olmuş teşekürler

 51. halil dedi ki:

  bence HZ.ALİ’NİN hayatını çok güzel anlatmış yazanın eline koluna sağlık ALLAH razı olsun

 52. maviyıldırım dedi ki:

  ben alevi degilim ama aliye can feda kardeslık en güzel

 53. Ali dedi ki:

  Bende alevi bir kardeşinizm.ama bizlr camiden asla uzak durmayız.hz.ali ( r.a) canımızdır.ama ben de muhammed(sav) ümmediyim çünkü hz Ali(r.a) nin yolu budur.allahın camisi var iken neden ümmedimizden ayrı cem evine gideyim.la ilahe illallah Muhammeden Resulullah.

 54. HİLAL dedi ki:

  Bizler de Risale- Nur talebeleriyiz, Hz.Ali’yi çok seviyoruz. Merak edenler Risale-i Nur’daki Hz Ali sevgisinin metinlerine bakabilirler:
  Mektubat/On Beşinci Mektup/İkinci Sual/ (s:87)
  Sikke-i Tasdik-i Gaybî/On Sekizinci Lem’a/ (s:191,196,197)
  Sikke-i Tasdik-i Gaybî/Yirmi Sekizinci Lem’anın Bi … (s:188)
  Mektubat/Yirmi Sekizinci Mektup/Altıncı Risale Ola … (s:512)

 55. fatih dedi ki:

  Simdi arkadaşlar öncelikle alevilikten bahs ediyorsunuz alevilik ne demek hz ali nin izinden gitmekmi peki hz ali sünni idi yani ehli sünnete uygun yasayan bir insandi bu nasil olacak kendiiiçinizde ne ye inandiginizi net olarak bilmiyorsunuz birde bazi arkadaslar hz ali gibi yasamak alevilekse ben daha çok aleviyim diyor yanlis bu çünkü suniligin yani ehli sunetin karsisina oturtulmaya calisilan bir anlayis var bu anliyisa tahammül edilemez çünkü peygamber efendimizin gösterdiği yoldan başka bir yol daha var der gibi birşey o dinin sahibidir o yer gök Peygamberimiz için yaratilmistir onun gösterdiği yoldan baka bir yol yoktur boşuna ugrasmayalim o bütün alemlere rahmet olarak gönderildi ve hz ebubekir hz ömer hz osman hz ali onun yolunda yürüdüler muslumanlikta alevilik diye birşey yokki ama sünnilik var sünni demek ehli sunete uygun yasamak yani peygamberimizin yasarken yaptiklarini tatbik etmek bütün mübarek insanlar bunu yapmistir ben aleviyim demek bile bence gunahdir ben sünni deyilim diyen biri hasa peygamberin yolundan değilde başka bir yoldan gidiyorum der gibi bu büyük bir fitnedir hz ali Peygamberimiz gibi yasamaya calismis bize de öyle yasamak yakisir sirf işimize öyle geliyor diye onu bunu bahane edip farklardan sunnetlerden kacmayalim aleviyim diyen arkadaşa soruyorum muslumanmisin o zaman muslumanligi tebliğ edene uyacaksin bunun kacari göçeri yok ben aleviyim demiyceksin ben hem muslumanim hem aleviyim oyle bir dünya yok kusura bakma doğrusu bu dur Allah hepimize doğru yolu göstersin

  • Ali dedi ki:

   Bak kardeşim yanlış düşünüyorsun.aleviliğin ne olduğunu bilmediğin için böyle konuşuyorsun anlıyorum seni elbette.ama ben aleviyim demek bile günah diyorsun neredeyse.benim için aleviyim demek hz.ali(r.a) çok sevmektir ve bu sevgiyle beraber onun yolundan gitmektir yani peygamberimizin yolundan.senin tek eksiğin aleviliğin nasıl oluştuğunu bilmiyorsun.sen mezhepleri dahi bilmiyorsun.islamı araştırmanın gerek.dinini bilmiyorsun.teşekkürler

   • sonay dedi ki:

    nolur aleviyim diyen arkadaşlar islamı iyice araştırın hz. ali sizin yaptıklarınınızı görse çooook üzülür sizinki kolaya gitmek bizim namazımızı ali kılmış orucumuzu o tutmuş falan böyle şeyler kendini kandırmaktır bence allah hepimize hidayet versin

    • Ali usta dedi ki:

     Rabbim hoşgörü içinde yaşamak nasip etsin inşallah. Bırakın birbirimizi kirmayi.eski batıl düşünen çıkarcı insanlarin siyaseti yuzünden bizler birbirimizi kırmak yerine kardeşçe nankorluk fitne fesat olmadan yaşayalım.ve kimsenin ayıbını yüzüne vurmayalim.kimse kimseyi küçümsemesin.hiç kimse burda ahkam kesmesin.herbirimiz büyüklerimiz ne gostermis şekilde inanıp büyüdük.Bişey sorcam.Rahmetli babam mı yokşa burda hiç tanımadığımız insanların fikrimi.TABİKİ RAHMETLI BABAM.MEKRANIN CENNET OLSUN BABAM..

 56. Cemal Unlu dedi ki:

  Herkes mübarek kitabı hatim etsin

 57. Cemal Unlu dedi ki:

  Cehaletten yok olması için kuran okumak ve hatim etsin

 58. Namık dedi ki:

  Aleviler namaz kılmıyor ama namaz dinin direğidir her 5 vakit kılınmalıdır görünen o ki bu bilgiler gerçektir fakat aleviler olayları yanlış öğreniyor ve yanlış şeylere inanıyor hz.ali ye saygım sonsuzdur fakat aleviler hz.Ali yi hz.Muhammed(sav) i örnek almalıdırlar

  • Doğukan dedi ki:

   Namık senin yanlış bildiğin şeyler var.Aleviler de namaz kılar ancak Camii de değil.Kendi evinde.Bu yorumu dikkate almanızı rica ederim.Teşekkürler.

 59. Doğukan dedi ki:

  Yazdığınız bilgilerin bir kısmı doğru olsa da Hz. Ali ve önemli kişilerin fiziksel özellikleri hakkında bir bilgi yoktur.Sizin bu bilgiyi nerden aldığınız hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim.

  Bahsettiğim cümle:

  Orta boylu, buğday renkli, ak ve uzun sık sakallı idi, yüzü çok güzeldi, gözleri genişti, göğsü enli, başı saçsız idi.

 60. Sara dedi ki:

  Teşekkür ediyoruz bu bilgi için☺

 61. Mert dedi ki:

  Yorum yazan okuyan herkesin yüreğine sağlık. Bir sorum olucak herkese bu soruyu lütfen iyice tartarak cevap verelim. Hz ali kimin yolundan gitti? Hz. Muhammedin kimin yolundan gitti? Süphesiz ikisine allaha inandı doğru yoldan gitmemiz için bize Allah’a kuranı verdi. Sorum şu hz ali zamanında alevilik varmıydı? Hz Muhammet benim ümmetim dedi sadece ümmetin içinde kim var hz. Ali hzOsman vs sahabeler. La ilahe illallah Muhammeden resulullah diyen herkez. Mezhep denilen birşey yoktur. Eğer böyle birşey olsaydı Allah kuranda bizi uyarırdı. Her ikisi hep allah yolundan gitmemizi söyledi. Hz öldürüldüğü zaman kısas olsun fakat aşırıya kaçıp Müslümanları öldürmeyin buyurdu. Hepsini öldürün deseydi kim durabilirdi o acıyla? Yazdıklarımı düşünerek okuyalım yanlış birşey söylediysem cahilliğime verin öğretin doğrusu öğrenelim doğrusunu teşekkür ederim anlayışınız için.

  • Esma dedi ki:

   Meshepler vardır ….Hanefii şaffi maliki hanbeli bizim hak mesheplerimizdendir.
   Diğerlerine yer verilmemiştir…

 62. Mehmet kara dedi ki:

  Siz islam tarihini çok ama çok iyi okuyunnen garibide bir arkadaş demişki kısas olsun ama müslümanları öldürmeyin bunu kuranda adı geçen allah dostu yaşarken cennete nail olmuş bir sahabe bir dost dermi cennette dövülen bir kılıca zülfükara sahip biri kalkıpta kısas olsun dermi onu şehit eden elinde beslediği gafile bile öldürmeyin dedide ahali acıdan ne duysu ne gördü kendi müslüman değilmiydi de müslümanları öldür.eyin desin araştırın okuyunnbilin rivayetlerle değil yazılı islam tarihiyle bakın olaya

 63. Esma dedi ki:

  Ben bu alevilere hiç anlam veremiyorum.
  Peygamberleri olarak hz Aliyi görüyorlar pekiiii
  Hz Ali minbere çıktığında derki kim beni EBU BEKIRDEN üstün görürse ben mahşerde onun davacısıyım diyor.
  Şimdi size soruyorum (Alevi olanlara)Sizzzz hz.Aliyi koskoca iki cihan güneşi hz.MUHAMMEDden daha üstün tutuyosunuz.
  Bakalım Hz.Ali değil davacı size karşı siz Alevilere karşı nnnnasıl bir muamelede bulunacktır…

 64. Bahaeddin dedi ki:

  Ödevime çok katkı sağladı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: