İlahi Kanunlar Mucize Ve Harikalar 

Bundan önceki gönderide irade sıfatından gelen fıtri şeriat ile, sıfatı kelamdan gelen İslami şeriattan bahsolunmuştu.

Kainatı yöneten , sevk ve idare eden kanunların şumullü olmakla birlikte, Cenab-ı Hakk’ın zaman  zaman , bu fıtri kanunlara istisnalar yarattığı ve bu hallerin mucizat, irhasat, keramet, meğnat, istidraç olarak beş isimden biri ile müsemma olduğunu yazmıştık kısaca özetlemek gerekirse.

Mucizat; İnsanların mevcut fıtri kanunlarla izah edemedikleri , olağanüstü, görenleri aciz bırakan, Harikule işlerdir. Allah’ın bütün işleri mucizedir, mesela üzerinde gezindğimiz toprağa öyle bir özellik  koymuş, ona öyle bir fıtrat vermiş ki, bir tek topraktan nebatat, canlılar vücûd buluyor, yani tek topraktan , milyonlarca varlık hayat buluyor.

Kısaca ifade etmek gerekirse , Allah’ın bütün varettikleri mucizedir. İnsanlar arasında ve dini istılahda mucize , Peygamberlik dava eden ve Peygamberlik sıfatlarına haiz olan kimselerin ,  ellerinde meydana gelen harikalardır. Hz İbrahim’i Ateş’in yakmaması, Hz İsa’nın duası ile ölülerin dirilmesi , Hz Musa’nın asasının , ejderhaya dönüşmesi efendimizin  İnşikakı kamer, ayın ikiye yarılması elbette Allahü Zülcelal’in onlara bahşettiği mucizelerdir.

İrhasat; İleride Peygamber olacak zevatı kiramin henüz nübüvvetle tavzif edilmeden ellerinde veya çevrelerinde meydana gelen harikalardır. Hz İsa’nın bir günlük iken konuşması, Efendimizin bisetine mahal ümmetine , ileride kıble olacak olan Kabetüllahı yıkmaya gelen Ebrehe ve Ordusunun  ebabil kuşları tarafından helak edilmesi , Efendimizin çocukluğundan itibaren , bir bulutun daima ona gölge etmesi irhasattandır.

Keramet ise;Bir Peygamber’in ümmetinden olup, kamil İman, ciddi ibadet sahiplerinin Allah muhabbeti ve sadakatı ile hareket eden velierin , veya safi kalb sıradan müminlerde ortaya çıkan harikuladelikler de keramettir. Bu kerametler , ayrıca onların ümmetleri oldukları Peygamber’ler için mucizelerdir.

Abdülhamit Oruç

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: