İlahi Kanunlar Mucizeler Ve Harikalar

Allah’ın sıfatı iradeden gelen bir şeriatı fıtriyesi , bir de sıfatı kelamdan gelen şeriatı İslamiyesi vardır.

Şeriatı fıtriye; Kainatı idare eden fıtratın kanunlarıdır, yerçekimi kanunu, tabiat kanunu, elektrik kanunu, erime kanunu, suyun kaldırma kanunu, hayatın kanunları vs.vs. kainatı çekip çeviren , Adetullah sünnetüllah deye tabir edilen. Kanunlardır. 

Fıtri şeriat;Mümin kafir ayırmadan , bu kanunların gereklerini yerine getiren kişiler ,veya milletler , ileri gider, buluşlar yapar, başarılı olurlar. Bu kanunları bilmeyen , fıtratın gereklerini yapmayanlar ise , yerinde sayar, diğerlerine muhtaç ve mağlub olurlar.

Kelam sıfatından gelen şeriatı islamiyeye aykırı davrananlar ise , İslamın kazandırdığı güzelliklerden mahrum kalır , ahirette de hüsrana uğrarlar. Geçmişte meydana gelen , İslam medeniyetinin gösterdiği gibi, hem fıtri şeriata , hem dini şeriata uyanların , iki alemde de başarılı ve mutlu olduğuna tarih şahiddir .

Fıtri kanunlara istisna teşkil eden ve tabi olmayan , aynı zamanda maddeten izah edilemeyen hadiselere de , harikulade , olağanüstü hadiseler demekteyız. Hz İbrahim’i ateşin yakmaması , Hz Musa’nın asasının bir ejderhaya dönüşmesi , Hz Davudun ateşte kızmış ateş kitlesi halindeki demiri elleriyle şekillendirmesi, Hz İsa’nın bir günlük bebek iken konuşması fıtri kanunlarla izahı mümkün olmayan harikulade olan işlerdendir. Harikulade işleri beş başlık halinde ele alabiliriz.

1 Mucize
2 İrhasat
3 Keramet
4 Meunet
5 Istidraç

Bu olağanüstü hadiseleri bir sonraki gönderide ele alalım inşaallah

Abdülhamit Oruç

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: