Japonya Nurlu Misafirlerini Ağırladı (Japonya Ziyareti Mektubu)

Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine ömrünün son on yılında hizmet etmekle müşerref olmuş ve aynı zamanda kendisinin evlad-ı manevisi ve mutlak varisi olan Hüsnü Bayramoğlu(74) ağabey ve Üstadımızın neşir hizmetleriyle alakalı olarak bizzat tavzif ettiği talebesi Ahmet Aytimur(88) ağabeyimizin 29 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Japonya ziyaretleriyle alakalı bazı notları beray-ı malumat arz ediyoruz.

29 Ocak Pazar günü ağabeylerimiz Filipinlerden Tokyo’ya geldiler ve aynı akşam Tokyo dershanesinde ders oldu. Bundan 60 sene önce Üstad hazretlerinin Bayram Yüksel ağabeyle Japonya’ya gönderdiği Tiryak Risalesi’nden bu kez başka bir varisi olan Hüsnü ağabeyimiz Tokyo cemaatine bu eserden ders yaptılar. Ertesi gün Tokyo Camii ziyaret edildi. Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Tokyo Camii, Japonya’nın en lüks semtlerinden biri olan Şibuya’da muazzam görüntüsüyle Japonları kendisine hayran bırakıyor. Bu güzel mabedde her ay en az iki Japon ihtida ediyor. Ağabeylerimiz ziyaretleri esnasında Keio Üniversitesi’nden(bakan ve başbakanların mezun olduğu bir üniversite) bir gençle Tokyodaki ağabeyler vasıtasıyla sohbet ettiler. Sürekli Tokyo camiine gelip Kuran-ı Kerim vs kitaplar okuyarak İslamı araştıran bu genç Müslüman olmaya hazır. Hüsnü ağabeylerle beraber gelen İsmail ağabeyle bu kardeşimiz anlaştılar ve ismini İsmail olarak değiştirecek.

Tokyo Camii’den sonra Özbekistan asıllı bir din âlimi olan ve Japonya’ da İslamiyet’in yayılmasında çok güzel hizmetleri deruhte eden Kazan Türklerinin lideri Abdurreşit İbrahim Hazretlerinin kabrini ziyaret ettik. Üstad hazretleri ve Osmanlı’nın Japonya hakkındaki malumatlarının bir kısmı bu zat vasıtasıyla olmuştur. Kabristan ziyaretinden sonra Saitama şehrine geçildi. Selimhan ağabeyin evinde akşam yemeği ve dersten sonra Tokyo’ya geri dönüldü.

Ertesi gün sabah namazından sonra Nagoya’ya hareket edildi. Aynı akşam Nagoya dershanesinde Türk cemaatiyle çok istifadeli bir ders oldu ve bazı hatıraları Hüsnü ağabeyimizden dinledik. Son zamanlarda vukua gelen Risale-i Nurlar’ın sadeleştirilerek tahrifatlar yapılması Hüsnü ağabeyimizi son derece müteessir etti. Dersten sonra özellikle bu mana üzerinde durdu. Nurlar’ın orijinal halini muhafazanın ehemmiyeti ile alakalı bazı düsturları ve üstadımızın bu husustaki ifadelerini naklettiler. Ahmet Aytimur ve Hüsnü ağabeyler Japonya’da iken, üstadımızın diğer mutlak varisleri olan Mustafa Sungur ve Abdullah Yeğin ağabeylerle beraber, Risale-i Nurlar ve üstadımızdan aldıkları veraset muvacehesinde, sadeleştirme faaliyetlerini tasvip etmediklerini ifade eden bir beyanname Türkiye’de kaleme alındı. Hüsnü ve Ahmet ağabeyler de imza ettiler.

Çarşamba günü Nagoya Camiinde öğle namazı kılındıktan sonra Suriyelilerin ve Japonların teşrik-i mesaisiyle kurulan İslami İlimler Enstitüsü ziyaret edildi. Bu enstitü şimdiye kadarki yapılan Kuran-ı Kerim tercümeleri içerisinde en mükemmelini yaptılar. Cemaatimizin de bu enstitüyle çok güzel münasebetleri var; inşallah Risale-i Nurlar’ın Japonca tercüme tashihatını da bunlar yapacaklar. Sonra Japonya Risale-i Nur Enstitü dairesini ziyarete gidildi. Burada yapılan faaliyetler, inşaat projesi ve planlanan projeler takdim edildi. Aynı akşam Türkler, Japonlar, Araplar ve Türkiye’den gelen misafirlerle beraber çok feyizli bir ders oldu. Araplar Hüsnü Ağabey’e sualler sordular ve dediler ki, üstadımızın hangi halinin çok tesirinde kaldıysanız bize de söyleyin, olur ki biz de tesirinde kalırız. Hüsnü Ağabey de hulasa olarak üstadımızın daima Nurlar’ı nazara verdiğini ve manevi cihat ruhunu her an her haliyle ders verdiğini ifade ettiler.

Perşembe sabahı Wakayama eyaletinde bulunan Ertuğrul Şehitliği programımızı yoğun kar yağışı sebebiyle iptal ettik. Son4-5 senedir Japonya’ya böyle kar yağmamıştı. Maşallah ağabeylerimiz rahmetle beraber geldiler. Öğle namazından sonra Osaka’ya geçildi ve o gece otelde istirahat edildi. Cuma sabahı Osaka’da bulunan çok büyük bir akvaryum gezisi yapıldı ve tefekkür noktasından ağabeylerimizin çok hoşuna gitti. Oradan Cuma namazı için Kobe şehrinde bulunan Japonya’nın ikinci en eski camiine(1938) hareket edildi. Namazdan sonra Kansai Havaalanı’na geçildi ve Malezya’ya gitmek üzere ağabeylerimizi uğurladık.

Bundan 60 yıl önce Bayram ağabey vasıtasıyla bizzat Üstadımızın başlatmış olduğu Japonya hizmetlerinin inkişaf ve tealisi için Üstadımızın varislerinin bu beldeleri ziyaretleri çok manidar oldu. Bu yaştaki bu ağabeylerimizin 20 günden fazla Asya-Pasifik bölgesini ziyarette bulunmasını, şevk ve gayretlerini ve enerjilerini gören herkesi hayret ve hayranlıkta bırakmışlardır. Rabbim bu ağabeylerimize hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin, bizleri de onların ve Üstadımızın şefaatine nail eylesin. Amin.

Japonya Nur Talebeleri

www.NurNet.Org

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: