Kıyamet Günü Nebilerin ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler

Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehitler de onlara gıpta ederler.

Orada bulunanlar sordu: Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!

Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Allah’ın ruhu Kur’an adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler.” (Ebû Dâvud, Büyû 78)

Ve şu ayeti okudu: “Haberiniz olsun.. Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var, ne de onlar üzülecekler.” (Yunus 62)

Yine Bir gün Efendimiz (s.a.v), Ebu Zerr-i Gıfari (R.A.)’e buyurdular ki: “Ya Eba Zerr ALLAH güzeldir, güzeli sever. Benim niçin gamlandığımı, ne düşündüğümü ve neyi özlediğimi biliyor musunuz, ya Eba Zerr?

Oradakiler: “Bilmiyoruz ya Resulallah, Gamını ve düşünceni bize haber ver” dediler.

Resulullah (a.s) bir “Aaah!” çekerek şöyle dedi: “İştiyakım benden sonraki ihvanıma kavuşmak içindir. Onların durumları enbiyaların durumları gibidir. Onlar şühedaların menzilesindedirler. Babalarından ve kardeşlerinden sadece ALLAHÛ Teala’nın rızasını kazanmak için ayrı düşerler. Malı ALLAH için terk ederler. Nefislerini tevazu ile hor hakir ederler. Şehevata ve dünya füzuliyyatına rağbet etmezler. ALLAH’ın beytlerinden bir beytde Muhabbetullah’dan dolayı mahrum ve mahzun olarak toplanırlar, kalblerini ALLAH’a verirler. Ruhları ALLAH’a bağlı, onları bilmek ALLAH’a ait. Onların birinin hastalanması bir sene ibadetten efdal olur.

Eğer istersen anlatayım ya Eba Zerr?

-İsterim ya Resulallah.

Onlardan birisi öldüğü zaman ALLAH indindeki şereflerinden dolayı semada ölenler gibidirler.

Eğer istersen daha anlatayım ya Eba Zerr?

-İsterim ya Resulallah.

Onlardan birisi elbisesindeki bir böcekten müteezzi olduğu vakit ona ALLAH indinde yetmiş hacc ve gazve ecri ve İsmail zürriyyetinden kırk köle azad etmiş sevabı verilir, onlardan da her birisi on iki bin kişiye muadildir.

Eğer istersen daha ziyade edeyim ya Eba Zerr?

-Evet, ya Resulallah.

Onlardan birisi ehlini hatırlayıp da gamlandığı vakit her bir nefesine bir derece yazılır.”

Eğer istersen daha anlatayım ya Eba Zerr?

-Evet, ya Resulallah.

Onlardan birisinin arkadaşları arasında iki rek’at namaz kılması, Nuh (a.s.)’ın Cebel-i Lübnan da, bin yıl ibadet ettiği gibi ibadet eden bir adamın ibadetinden daha efdaldir.

İstersen daha ziyade edeyim ya Eba Zerr?

-İsterim ya Resulallah.

Onlardan birisinin tesbihi kıyamet gününde bütün dünya dağları kadar altın tasadduk edip de gelen bir kimsenin ecrinden daha fazladır.

İstersen daha sayayım ya Eba Zerr?

-Evet, ya Resulallah dedim. Mefhar-i Mevcudat Efendimiz(s.a.v) saymaya devam etti:

Onlardan birine bir kere nazar etmen, ALLAH indinde Beytullah’a nazar etmenden daha sevimlidir, ona nazar eden ALLAH’a nazar etmiş gibidir. Onun sevindirdiği kimse ALLAH’ın sevindirdiği bir kimse gibidir. Ona it’am eden, ALLAH’ı it’am etmiş gibidir.

İstersen anlatayım ya Eba Zerr?

-Evet, ya Resulullah.

Onların yanına, günahlarda ısrar ede ede hantallaşmış bir topluluk oturunca, ALLAH onları nazar-ı rahmeti ile nazar edip, günahlarını onların hürmetine afv etmeden kalkmazlar.”

Ya Eba Zerr! Onların gülmeleri ibadettir, şakalaşmaları tesbihtir, uykuları sadakadır.  ALLAH onlara her gün yetmiş kerre nazar eder. Ben bunlara müştakım ya Eba Zerr.

Resulullah(s.a.v) bitkin bir şekilde saçlarını düzeltti, sonra başını kaldırdı, ağlıyordu. Gözyaşları gözlerinden inci daneleri gibi dökülüyordu. Bir kere daha “ALLAH” diyerek “Onlara müştakım, onlara kavuşmak istiyorum” sonra Nebi Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “ALLAH’ım! Onları muhafaza et, muhaliflerine karşı onlara yardım et, kıyamette gözümü onlarla nurlandır.”

Hadislerin Kaynakları için ayrıca bakınız:

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/649/bazi-hadislerde-kiyamet-gunu-nebilerin-ve-sehidlerin-gibta-edecegi-kimseler-den-soz-edilir-bunlarin-ozellikleri-nelerdir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/5168/nebiler-ve-sehidlerin-gibta-ettigi-kimseler.html

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: