Kur’an’ın Fatiha’da Dercedilmesi

Cenab-ı Hakk’ın kudret kalemiyle yazmış olduğu şu kainat kitabındaki birçok meseleler ve hadiseler, Kur’an-ı Kerim’in bir tek suresine, hatta birtek kelimesine veya bir harfine dahi nazire getirmek beşer gücünün çok üstünde olduğu gibi, şu kainat kitabının bir tek cümlesi olan bir ağacın ya da bir tek kelimesi olan bir elmanın ve bir tek harfi olan bir çekirdeğin nazirini getirmek de insanların haddi değildir. Cenab-ı Hak bir ağaçtaki bütün manaları süzüp çekirdek te topladığı gibi, bütün Kur’an-ı Kerim’i de süzüp Fatiha’da cem etmiş bulunuyor. Bazı haddini bilmez cahil kimseler, Fatiha’nın mücmel bir mealini getirerek, “bütün Kur’an; mesela Sure-i Yasin, bunun neresinde?” diye ahmakane soru soruyorlar. Bu sorunun cevabına muhatap olabilmek de büyük bir ilimle olabileceğinden, meseleyi basit olarak şöyle izah ediyoruz:

Elimize bir elma çekirdeği alarak o şahsa soruyoruz: “Yapraklar bu çekirdeğin neresinde? Dallar neresinde? Çekirdeğin kökü nerede?

O şahsın bize vereceği cevap şöyle oluyor: “Bu çekirdeği toprağa atıp beklemek veya bu mesele ile ilgili bilimin derinliklerine varmak lazımdır ki mesele anlaşılsın.

İşte, kainat kitabında durum böyle olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim’de de böyledir. Fatiha çekirdeğinin nasıl büyüdüğünü ve ondan Kur’an ağacının nasıl çıktığını anlamak için de bunun için lüzumlu ilmi tahsil etmemiz lazım geliyor.

Mehmed Kırkıncı / Zafer Dergisi

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: