Kürd Türk Arab Mukaddes Kal’a-yı İslamiyenin Nöbettarlarıdır.

Emperyalist zalimlerin oyunları, planları malum.

Kurnazlıkla, şeytanetle, plan-projelerle ehl-i İslama, mazlumlara sömürü zulmü içinde mazlum milletlerin aralarına nifak sokarak ayakları altındaki dünya nimetlerini sömürmeğe çalışma yolunda kan kusturuyorlar.

TC’ nin başında İngiliz emperyalizmasının zorlamasıyla doğudaki din kardeşlerimiz Kürdlere manasız, iz’ansız bir asimile siyaseti kısmen güdülmüş.

Aslında da ondokuzuncu asır Avrupa’sında teslisi ( batıl üçlü İlah) mağlup ederek fir’avunlaşan materyalizmle emperyalizma siyaseti dinlere, İslama harb açmıştı.

Sonra her asra, ilim ve fikir seviyesine göre ders veren Kur’anın, ilim ve fen asrının dersi olan Risale-i Nur o kör felsefeyi mağlup ve iptal etti. Oku gör.

Rusya’da komünist ihtilali yaparak devlet güçüne ulaştı. Yahudi kafasının hayali, ideoloji ve rejim denemelerini yaptı; sonra iflas etti.

Rusya kurtuldu.

Sonra Amerika’yı kapitalist ideoloji kıskacına aldı.

Bizde, bir asırdır emperyalizmanın elinde aldatıcı bir alet olan o karanlık ideolojiye CHP, dinde cahilliğinden ötürü kapıldı ve zehirlendi. Sonra emperyalizma dış güdümü ile solculuk diye kendilerinin de bir esasa oturtamadıkları bir kördöğüşü içinde bocalayıp kaldı. Bir de buna ideoloji diye sarılmış saplanmıştır.

Halbuki Rusyadaki komünizmin iflasından sonra, kapitalist Batı ve Amerika da bocalamalar içinde.
Bizdeki CHP de şaşkınlık içinde.

Bediüzzaman hazretlerinin dediği gibi; haydi Batı domuz eti yediği için domuzun inadı seciyelerine girmiş. Beşerin din-i fıtrisi ve mahz-ı hakikat olan İslama karşı temerrüd ediyor. CHP materyalizm denilen Yahudi hayalciliğinin ve emperyalizmasının metaı olan materyalizmaya mı şartlamış, yoksa Lozan’da emperyalizmaya söz mü vermiş de, bir türlü milletinin mahz-ı hak ve hakikatın kaynağı olan dinine yanaşamıyor.

Haberleri olsun!. Batı emperyalizmasının CHP eliyle yarım asır mücadele ettiği ve netice alamayınca münafık hocayla aslını ortadan kaldırmağa çalıştığı ilim ve fen asrının dersi ve Kur’anın ilim ve hikmet nuruyla açılımı olan Risale-i Nur, materyalizmi bir sillede bitirmişdir. Lozanı da şimdi milli cephemiz olan akların akı, ak iktidar sorgulamaktadır.

Gelelim PKK ve kuyruklarına.

Kürd kardeşlerimiz içinde Yahudi kafasının veya emperyalizmasının aleti ve mahsulü olan sosyalist zihniyette bir parti ne için çıktı!

Bunun emperyalizma projeleri ciheti uzun çeker.

Bu mevzuya girerken Osmanlıdaki ismiyle Bediüzzaman Said-i Kürdinin ( Lütfen Şeyh Said ile karıştırmayın. Bediüzzaman Şeyh Said’i o teşebbüsü yapmaması için ikaz etmiştir. Bediüzzamanın Tarihçe-i Hayatında var.)

Batı emperyalizması, İslam milletlerini asabiyet-i cahiliye damarı olan ırkî hissiyatı tahrik ederek karşı karşıya getirip boğuşturarak, kader-i İlahinin müslümanların ayakları altına koyduğu dünya zenginliklerini ele geçirmeye çalışmış ve çalışmaktadır. (Musul ve ortadoğu petrolleri gibi)
Halbuki İslamiyet İNNEMEL MÜ’MİNÜNE İHVETÜN ferman ediyor. Kur’andan ilim ve fen asrının dersi olan ve hakiki imanı ders veren Nur Risalelerinin derslerinde Türk, Kürd, Arab vs. nasıl kaynaştığını ve nesebi kardeşden daha samimi bir uhuvvet ve muhabbetle kardeş olduklarını görün.

Sosyalist HDP’nin kaynağı; anarşi döneminde sağ sol kavgalarında, sağcı pozisyonda olan ve milliyetçiliği tam tarif edemeyerek Türk ırkçılığı rengiyle ortaya çıkan gurubun karşısına, emperyalizma kurnazlarının ihtilaf metaı olarak ortaya attıkları ırkçılık siyasetine kapılarak solda yer almış dahili siyasetteki muvazeneyi ve esası kaybetmiş bir guruptan ibarettir.

Halbuki biz müslümanlar her derdin devasını önce Kur’anda ve akıl ve şûranın gösterdiği meşru yollarda ararız.

Hazret-i Bediüzzaman: “Arab, Türk, Kürd, vs. kal’a-yı İslamiyenin nöbettarlarıdırlar” der. Ve yüzyıllardır devam eden emperyalizma sömürü ve zulümlerinin, kardeşi kardeşle çarpıştırma planlarının yegane çaresi ittiba-ı Kur’an ve ittihad-ı İslamdır.

Hatta İslamın gösterdiği hedef; değil İslam Aleminde, bütün beşeriyet çapında ADALET ilkesinin esas ve hakim kılınmasıdır.

İşte “Dünya beşten büyüktür” diyen zat, şarki Anadoludan dünyaya bir güneş gibi doğan Bediüzzamandan aldığı dersle ve imanla bu haykırışı yapıyor. Yahudi emperyalizmasının hayalci ideolojilerinin sadece kölesi durumda kalan, aldanmış olan doğulu gençler varsa, uyanmaya davet ederiz. Onlar ideoloji değil kurnaz emperyalizmanın yemleridir.

HDP ve PPK nın içine giren yabancı unsurları iyi farketmeğe davet ediyoruz.

Arab, Türk, Kürd, vs. İslam milletlerinin dünya ve ahiret felahı, kurtuluşu; Kur’anın ilim ve fen asrının dersi olup ilim ve hikmet nuruyla açılımı olan Risale-i Nur ve onun dersiyle yetişen nesl-i cedidin kuracağı İTTİHAD-I İSLAM’ dır.

Hülasa: Biz müslümanlar, ya materyalist felsefe karşısında teslis gibi iflas etmeyen, bil’akis onu öldüren tevhid dini içinde iki dünyada hayat ve saadet bulup bir ve beraber yaşayacağız; veya gaddar emperyalizma siyasetleri ile parça parça olup hepbirlikte ölürüz.

HAFAZANALLAH

Vesselamü ala menittebeal Hüda.

Not: Hazret-i Bediüzzaman emperyalizma şeytanlarına karşı bizi şöyle ikaz ediyor: “Düşmanlarınız cin gibi; siz ahmaksınız! İkiyüz derece aklınız ziyade çalışması lazım”.

Eyüp Ekmekçi – Nurdan Haber

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: