Londra Üniversitesinde Risale-i Nur dersleri

Londra Üniversitesi İslâm Araştırmaları Bölümünde İslâm ve Müslüman dünyası üzerine çalışan Öğretim Üyesi Dr. Carool Kersten’in başlattığı ve İslâm düşünürlerinin tanıtıldığı dersin müfredatına geçen yıldan itibaren Bediüzzaman da dahil edildi. “Türkiye’de İslâmî Düşünce: Said Nursî” dersi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

İNGİLİZCE TABİAT RİSALESİ DAĞITILDI, DERS YAPILDI

Öğretim görevlisi Tubanur Yeşilhark Özkan tarafından anlatılan ders, geçen hafta Türkiye’den Doç. Dr. İ. Lâtif Hacınebioğlu’nun katılımıyla yapıldı. Dersten sonra öğrencilere ICBA’nın hediyesi olarak İngilizce Tabiat Risalesi dağıtılırken, ilâhiyat öğrencisi Sümeyra Selçuk da kitaptan bir bölüm okuyarak “ders” yaptı.

Londra Üniversitesi’nde Risâle-i Nur’a ilgi büyük

LONDRA Üniversitesi’nde (King’s College) “Türkiye’de İslâmî Düşünce: Said Nursî” konulu dersler, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in doğrudan himayesinde bulunan İngiltere Londra Üniversitesi (King’s College) İslâm Araştırmaları Bölümünde “Çağdaş İslâm Düşüncesi” veya “Modern İslâm” adlı dersler veriliyor.

Geçtiğimiz yıldan itibaren de bu derslerin içine “Türkiye’de İslâmî Düşünce: Said Nursî” dersi de müfredatta işlenmeye başlandı. Londra Üniversitesi King’s College akademik anlamda belli bir etkisi olan fikir ve düşüncelere yer vermek, etkili ya da farklı olan yaklaşımları tanımaya hazır bulunmak iddiasında olan bir üniversite.

Bu noktada Risâle-i Nur ve Said Nursî, İslâm düşüncesinin çağdaş en büyük temsilcilerinden biri olarak King’s College’de ele alınarak incelenmesi ve araştırılması çok önemli bir gelişme. Üniversitede, İslâm düşüncesinin anlaşılması açısından önemli bir adım atılmış durumda.

King’s College’de geleneksel olarak İlahiyat fakültesinde Hıristiyan teolojisi okutuluyordu. Dr. Carool Kersten tarafından henüz yeni kurulan İslâm Araştırmalar bölümünde İslâm coğrafyaları ve buralarda gelişen düşünce ve ekoller üzerine konular derslerde işlenmeye başlandı. Bu derslerle Batı’nın İslâm dünyasını anlamasına bakan yönleriyle ilginç çalışmalara zemin hazırlaması bekleniyor.

DERSLERİ DR. CAROOL KERSTEN BAŞLATTI

King’s College Dr. Carool Kertsen, kendisi Müslüman olmamasına rağmen, İslâm ülkeleri ve düşünceleri üzerine çalışan bir akademisyen. Dr. Kertsen, “Çağdaş Müslüman düşünce, (Post) modern Müslüman dünyanın entelektüel tarihi, Küresel ve bölgeler arası bağlamlarda İslâm, Güneydoğu Asya’da İslâm Tarihi, İslâm’ın disiplinler arası çalışmaya yaklaşımları” üzerine akademik çalışmalar yapıyor.

Dr. Kertsen, bu çerçevede King’s College’de “Çağdaş İslâm Düşüncesi” veya “Modern İslâm” dersleri başlattı. Üniversitede Dr. Carool Kersten’in nezaretinde her hafta bir İslâm düşünürü bütün yönleriyle ders konusu olarak ele alınıyor. Geçen yıldan itibaren bu derslere bir İslâm düşünürü olarak Bediüzzaman Said Nursî de dahil edildi.

Risâle-i Nur çalışmalarıyla tanınan Durham Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Colin Turner ile “Risâle-i Nur’da Şer Problemi” üzerine doktora çalışmasına devam eden, King’s College öğretim görevlisi Tubanur Yeşilhark Özkan tarafından anlatılan “Türkiye’de İslâmî Düşünce: Said Nursî” dersi, bu yıl misafir öğretim üyesi Doç. Dr. İ. Latif Hacınebioğlu’nun da katılımıyla 8 Mart 2012 tarihinde tekrarlandı. Londra King’s College Strand Kampüsü dersliklerinde İlahiyat lisan öğrencisi İngilizlerle yapılan bu derste, ilk bölümde Tuğba Yeşilhark Özkan, Bediüzzaman Said Nursî’nin 80 yılı aşkın ilmî ve içtimaî hayatını slaytlarla ele aldı.

Risâle-i Nurlar’ın bu bağlamdaki yazım ve neşrini de anlatan Özkan, dersin devamında Eski Said dönemini, Osmanlı’nın son döneminden yeni Cumhuriyet’e geçiş sürecine değindi. Yeni Said döneminden 3. Said dönemine uzanan dönemde yaşananlara da değinen Özkan, Türkiye’de çok partili dönem sonrasında yaşananların tarihî seyrini anlattı. Özkan, dersteki konuşmasında özellikle Bediüzzaman’ın hayatının her devresindeki ilim, irfan ve imana ait yaklaşımını ortaya koydu.

ÖĞRENCİLERE TABİAT RİSÂLESİ HEDİYE EDİLDİ

Dersin ikinci bölümüne İstanbul İlim Kültür Vakfı’nın (İİKV) hazırladığı Risâle-i Nur’un kısa tanıtım klibinden sonra devam edildi. Bu bölümde King’s College’de misafir öğretim üyesi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ. Latif Hacınebioğlu bir Kur’ân tefsiri olarak Risâle-i Nur’un özellikle kelâm, felsefe ve tasavvufa bakan temel metodolojileri üzerinde durdu.

Hacınebioğlu, bir tefsir olarak Kur’ân’dan süzülmüş Esma-i Hüsna okumalarını ve kavramsalaştırmalarını Risâle-i Nur’un konu ve sistematikleri açısından anlattı.

Öğrencilerin metinsel olarak çalışarak sınıfa geldiği “niyet, nazar, mana-i ismi ve mana-i harfi” anlayışı üzerinde durdu. İlgiyle takip edilen derste, İngilizce Tabiat Risâlesi, (cause-effect) Uluslar Arası Köprü Derneği’nin (ICBA) hediyesi olarak öğrencilere verildi. Tabiat risâlesinden (cause-effect) örnek olarak bir parça yine Londra üniversitesi ilahiyat öğrencisi Sümeyra Selçuk tarafından okunarak usûlüne uygun bir “ders” yapılmış oldu.

Mustafa Gökmen / Yeni Asya

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: