Medreselerde Dikkat Edilecek Hususlar

1- Dershane daha verimli olması için mevzuyu önceden tespit edip hazırlamak icab eder.

 1. a) Ders okurken kitabın içine gömülüp yeknesak bir şekilde okumamak.
 2. b) Okuyan kişi gözleri ile devamlı cemaati kontrol etmeli, mühim cümleleri tekrar etmeli. Bazılarına göre dersi hiç açıklamadan okumalı. Bu yanlıştır, nasılki Kur’ani Kerimin anlaşılması çin ihtiyaç var Risale-i Nurlarında açıklayıp izah etmeye ihtiyaç var. Fakat dağıtmadan aslına uygun olarak açıklanmalı.
 3. c) Alakalı bahisleri (dersin daha iyi anlaşılması için) mevzu ile alakalı başka risalelerden alıp okunursa daha iyi olur fakak bu ders yapanın malumatına bakar.

ç) İzah edeceğim diye mevzuyu ve nazarları dağıtmamak icab eder.

 1. d) Nazarları devamlı Risale-i Nurların hakikatlarına çekmeli
 2. e) Ders yapmaya gelen liyakatlı kardeş mümkün mertebe erken gelip cemaatten sonra çıkmalı.
 3. f) Dersleri kemali edep ve dikkatla dinlemeli ders yapılırken asla başka şey ile uğraşmamalı faydalanmak için pür dikkat dinlemeli. Birkaç sene önce rahmetli olan, Erzincanlı Mehmed Küçükağa vardı, bu mübarek nazarı dikkatleri celb etmek için, derse başlamadan: Dikkatli dinleyin dersten sonra cümlenize kim ne anladı soracağım derdi.
 4. g) Gençler haddini bilip ihtiyarlara yer vermeli.

(h Daima dershanede biri diğerine hürmetkȃrana ve samimi bir durumla davranmalı.

 1. j) Zaman israfından şiddetle kaçınmalı. çünkü dersten istifade etmek için bazısı uzaktan derse gelmiş olabilirler vakit boşa harcanırsa o kardeşlerin haklarına girilmiş olmuş olur.
 2. k) Ders esnasında nazarları dağıtacak, dersin huzurunu bozacak lüzumsuz merasimlerden çekinmeli. Risale-i Nur dışında ki kitaplardan derslerde mevzu edinmemeli.
 3. l) Muhabbet, alaka ve tanışmak gibi sohbetlerimizi dersten sonra çay faslına bırakmalı.
 4. m) Ders  okuyan kişi cemaatin nazarını meşgul edecek gereksiz hareketlerden kaçınmalı, dersin dışında mevzular ile meşgul olmamalı.

2- Derslere yeni gelenlerle mutlaka ilgilenip onlarla alaka kurmalı. Hatta ders yaparken onların anlayacakları ve istifade edecekleri şekilde ders yapmalı.

 1. a) Herkes biri diğerinde fani olup misafirleri unutmamalı.
 2. b) Cemaatimizin her bir ferdiyle mümkün olduğu kadar alakalanıp hal ve hatırlarını sormalı. Tabi ki bu, ders yaparken olmaz, çay için mola verildiği zamanlarda olabilir.
 3. c) Bir iki ders cemaate gelmeyenleri sorup araştırmalı. Derslerde ve dershanelerde ciddiyetle azami derecede kardeşliği biri diğerine bağlayan metodlara ehemmiyet verilmeli. Sȗ-i zanları celbedecek ve hürmetleri kıracak olan laubali hareketlerden ve yersiz konuşmalardan sakınmalı.

3- Bilhassa dershanelerde kalanlar biri diğerine karşı samimane muhabbetlerini, halisane gayretlerini, mahviyet ve tevazukȃrane ders ve ibadetlerine azami dikkat ve ciddiyetle davranıp cemaate karşı hüsnü misali ortaya sermeli.

4-  Hizmet ederken meşakkat ve zahmetlerde nefsimizi daima öne sürmeli, mükȃfat tevziinde rahatta ve lezzet alınan hallarde kendimizi geriye çekmeli. Yani her an kardeşlerimizin nefislerini kendi nefsimize tercih etmeliyiz.

5- “Aslan yatağından belli olur” derler. Yani dershanemizin manevi disiplinine ve maddi nizamına azami dikkat etmeliyiz. Derse gelen kardeşler  dershanenin temizlik, ve düzenine gıpta etmeli. Böylece dersten iman dersi alırken manevi düzenine dahi imrenmeli. Mesela ders yapılan odanın dışında ki yatak odalarını dahi pȃk temiz düzgün tutmalı. Derse gelen cemaat dershaneden evlerine zevkle gidip tekrar iştiyakla gelmeye arzu etmeli.

 1. a) dershanede hizmetçi olmasak ta, nemelazımcılıktan uzak durup lazım olan hizmetleri çekinmeden yapmalıyız. Dershanede ki hizmetlere kendi malımıza gibi kendimizi vermeliyiz.
 2. b) tembellik düşmanımız olmalı ve işleri biri diğerimize bırakmadan zevkle yapmalıyız.
 3. c) Bilhassa komşularımızın veya su-i zan sahibi insanların varlıklarını unutmayarak onları rahatsız etmekten çekinmek amacıyla, mahrumiyet cihetini de düşünerek, konuşurken veya güldüğümüz zaman kahkaha ile seslerimizi aşırı yükseltip onlara karşı kötü örnek olmaktan ciddi çenikmeliyiz.

İhtiyacımız olan bu güzel hasletleri sizinle paylaşan Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: