Meşveret Üzerine Notlar

Meşveretleri çeşitli vesilelerle yapmak mümkündür mesela yemekte, çayda beraber bulunulduğunda muhabbet havası içinde meseleleri görüşmek gibi. Meşveret belli bir ölçü ve kaide içinde olması faydalıdır. Bizler bir meseleyi kendi aramızda muhabbet latife vs. gibi bir vaziyette istişare ediyoruz. Fakat mabeynimizdeki bu istişare umumu alakadar ediyorsa ya da külli hizmetle münasebeti varsa usulsüz olduğu için sıhhatli olmayan neticeler çıkabilir.

Sahabelerde meşveret kaidesi fazilet ve kemale göre esas alınır.Hz. Ebubekir Hz. Ömer Hz. Osman Hz. Ali Aşere-i mübaşere vb.

Sonuçta ne olursa olsun meşveretin ve meselelerin ciddiyetle karşılanması ve bunu muhabbet samimiyet içerisinde fakat ciddi bir manada ele almak gerekir o zaman meseleleri tatbik etmek mümkün olacağı gibi bu durum eğitim açısından da terakkimize vesile olur. Eğitimde-meşverette tecrübelerden istifade etmek ve bunun üzerine bir tuğla koyabilmek gerekir.

Meşverette iştirakçilerin katılımını tümüyle beklemek  mümkün değil önce tecrübeli kadim olanların daha sonra diğer kardeşlerin konuşmalarına veya fikirlerini beyan etmelerine yol açmak gerekir. Yeni kardeşler bazı iç dünyasında düşünmüş olduğu problemleri söylemekte çekinebilir. Bu durum meşveretten kendini uzak tutmak manasına gelmemeli. Bunu, kendisine yakın bulduğu abisine anlatarak bu vesileyle umumi meşverete intikal ettirebilir.

Yola çıkıp da yolu yarıladıktan sonra yapılacak meşveretin manası kalmaz meseleleri, hadiseler vuku bulmadan önce görüşmek daha elzemdir. Aksi halde hadiseye maruz kalan kardeşimiz daha büyük sıkıntı içinde kalabilir. Büyük ve ciddi meşveret, mesleğimizi ve bizi fikren muhafazaya götürür meşveretlerin umuma taalluk eden cihetlerini nazara vermek umumi faydayı temin eder. Küçük çaptaki meşveretlerde hususi meselelere girmekte fayda var. Çünki hizmette en küçük meselelerin yekünü hizmetin seyrinde müsbet yada menfi tesiri büyük olabilir. İstişare bir işin üzerine ciddi yürümektir.

Meşveret ise bunu fikren açmak demektir. Meşveret gurubunda kararlar yukarıdan aşağıya doğru olmasında fayda vardır. Üst gurup alt gurubun numunesi veya fikir kaynağı olmak zorundadır. Bununla beraber alt gurupların aldıkları kararlar üst guruba ters düşebilir. Burada esas nokta guruplardaki sıralamaya göre meşveret genelden hususa doğru inmeli. Yani umumi meseleden şahsi meselelere iniş durumu söz konusudur. Bazen şahsın durumu veya problemi hizmetin külliyetine tesir ederse bu da umumi meşverette müzakere edilir.Verilen vazifenin ortada kalmaması için hizmetin selameti noktasından yerine getirmek eksikliğimizle beraber elzemdir. Hizmette muhatap ehliyete göre olmalı. Netice olarak hizmetin köklü bir şekilde tesis edilmesi için meşveretin ehil olanların mabeyninde yapılmasında fayda vardır.

Trakya Meşveret Notları

www.NurNet.Org

2 tane yorum yapılmış

  1. ismail Altunten dedi ki:

    Gerek içtimai gerek şahsi hayatımızda önemli olan meşvereti yapma hususunda çok büyük eksikliklerimiz var. Bediüzzaman hz. Asya kıtasının en geri kalmasının bir sebebi meşvereti yapmamak olarak ifade ediyor. Yaşasın meşvereti meşrua..

  2. Prof.Dr.Mustafa NUTKU dedi ki:

    Meşveret, Allah’ın bir emridir. Kur’an’da Şûra Sûresi 42/38 ve Âl-i İmran Sûresi 3/159 âyetlerinde HZ.Peygamber’e (s.a.v.) ve dolayısiyle de Müslümanlara emredilmiştir. Meşveretten bahseden hadis-i şerifler vardır. Her Müslüman’ın bunları bilmesi ve yapması gerekir. Fakat maalesef bu mevzuda çeşitli zamanlarda bilgi verici neşriyat da yapıldığı halde, meşveretin gereklerine uyulmadığına çok rastlanmaktadır.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: