Nebe’ Suresi (Meali)

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar?

2.3. Hakkında ihtilâfa düştükleri o büyük haberi mi?

4. Hayır; yakında bilecekler!.

5. Yine hayır; elbette görüp bileceklerdir.

6-7. Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizi de çift çift yarattık;

9. Uykunuzu dinlenme yaptık;

10. Geceyi bir örtü eyledik;

11. Gündüzü bir maişet vakti kıldık;

12. Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik;

13. Gökyüzüne pırıl pırıl parlayan bir lamba koyduk;

14. Yağmur yüklü bulutlardan bol bol su indirdik;

15-16. Onunla yerden daneler ve bitkiler, gür ağaçlı sarmaş dolaş bahçeler çıkardık.

17. Elbette ki hüküm verme günü, belirlenmiş bir vakittir.

18. O gün sura üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz.

19. Gökler açılır kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülüp serap olur.

21.Cehennem pusuda gözetler, durur.

22. Orası azgınların varacakları yerdir.

23. Devirler boyunca orada kalacaklardır.

24.Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadamazlar.

25. İçecek sadece kaynar su ile irin bulurlar.

26. İşte yaptıklarına lâyık bir ceza.

27. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor ve hesaba çekileceklerini sanmıyorlardı.

28. Ayetlerimizi şiddetli bir şekilde yalanlıyorlardı.

29. Biz de her şeyi tek tek yazıp kaydettik.

30. Şimdi tadın azabı; azaptan başka artık bir şeyinizi artırmayacağız.

31. Muhakkak ki takva sahipleri için bir kurtuluş ve muratlarına eriş vardır.

32. Onlar için bahçeler ve bağlar vardır.

33. Göğüsleri tomurcuklanmış genç yaşıt dilberler vardır.

34. Dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada boş ve yalan söz işitmezler.

36. Bunlar, Rabbinden bir ihsandır ve yeterli bir mükâfattır.

37. O, göklerin, yerlerin ve ikisi arasında olanların Rabbi Rahman’dır. Onun huzurunda söz söyleyecek hiç kimse yoktur.

38. O gün Cebrail ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler.

39. İşte hak olan gün budur. Dileyen kimse, Rabbine giden bir yol tutsun kendine.

40. Biz sizi, yakın gelecekteki bir azapla uyardık; O gün insan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kâfir de, “Ne olurdu keşke toprak olaydım!” der.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: