Nedir Sonu Olmayan Ebedi Hayat?

İmanlının kârı ile imansız kimsenin zararını aşağıda anlatmaya çalışacağız.

İmansızlar inanmayabilirler. Ama kesin olarak insan, sonsuz bir hayata namzettir. Ölümden sonraki hayatta, İmanla ameli birleştirenin yeri, sonsuz bir cennet olduğu gibi, imansızın ve inanıp da amel ile Müslümanlığını ispat etmeyen, ibadetlere yanaşmayanın da yeri, ebedi bir hayatta cehennem azabını çekmektir. Ebedi hayat ne demek olduğunu az da olsa anlamamız için bir misal arz edeyim:

Ağırlık kilo ile, uzunluğu metre ile, sıvı maddeler litre ile, deniz yüzeyini mil ile, uzayda ki boşluk ise ışık yılı ile ölçülür. Güneşin ışığı bize 8 dakikada gelir. Dünyamızın güneşten uzaklığı ise: 148.000.000  kilometredir.

Şimdi 8 dakikalık mesafe bu kadar olursa, onun saati, günü, ayı, acaba ışık yılı kaç kilometre olur,Yani bir ışık yılının mesafesi rakam ile tarifi mümkün değildir! Sızıntı dergisinin ifadesine göre “Yalınız saman yolu galaksisinin bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 90 bin ışık yılı mevcuttur” fezada milyarlarca galaksi mevcuttur.

Şimdi! Bütün bu feza boşluğunu buğday taneleri ile doldursak, bu buğday tanelerinden bir tavuk her gün değil, senede bir tane alsa Bu buğdaylar mı biter, yoksa ebedi hayat mı biter?!!! Evet kardeşler Buğday tanelerinin bitmesi, çok fazla uzar fakat gelir gün buğday taneleri biter, ama ebedi hayat hiç bir zaman bitmez. Yani insanlar için hazırlanan cennet hayatı de, Allah korusun cehennem hayatı de hiçbir zaman bitmez.

Evet toprağı şehit kanıyla yoğrulan bu memlekette yaşayıp, Allaha ve ahiret gününe inanmayanlar bulunuyor ve bir kısmı İbadete hiç yanaşmayıp Müslüman geçinen benim erkek ve hanımların hallerine çok acıyorum. Onlara acıdığım için, 76 yaşında olduğum bu yaşta belki onlardan hangisinin kurtulmasına sebep olurum diye, onlara ara sıra e-mail ve slaytlar gönderiyorum. Gönderdiklerimden biri çok mühim olan bu yazımdır:

Allah’ın rahmet ve lutfu ile cennete girebilenler iki kazanç temin ederle ki:

1- Cehennem gibi şiddetli bir azaptan kurtulabilmiş olurlar. Ki cehennemin en hafif azabı, ayağın altına bir kor ateş konulur, şiddetinden beynin lok lok diye ses çıkararak kaynar.

2- Allah’ın varlığına inanıp inandığını işi ile ispat etmeye gayret eden, Mü’min ve Mü’mineye Allah kendi lutfu ile ihsan edeceği cennet gibi bir mutluluk ki: Faydasının derecesini ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, orada lezzetlerin çeşitleri ile lezzetlenip mutlu bir vaziyette olacaklar. Orada yokluk yok, hastalık yok, huri kızları ve hizmetkârlar çok. Uzakakta bir meyveli ağaç görsen onun meyvesini yemeye arzu ettiğin zaman meyve ağacı sana meyveyi getirir , buyurun der. Sen meyveyi dalından koparır koparmaz, hemen onun yerine başka meyve olur, senin bu meyveler biterse ondan mahrum kalırım endişeni kafandan silmek için Allahın Rahmeti orada öyle tecelli eder. Oradaki hareket ise “ruh hiffetinde ve kuvvetinde hayal sur’a tında” olacaktır.

Cehennemlikler de iki büyük zarar görmüş olurlar:

1- Cennet gibi mutluluğunun tarifi mümkün olmayan bir zenginliği kaybederler.

2- Cehennem gibi acısının sonu olmayan bir azabı hak etmiş olurlar.

Şimdi bu zararları hak eden imansızlar, ve imanını ibadeti ile ispat etmeyen erkek ve hanım kardeşlerim. Yukarıda saydığım acıları erkekler kendileri düşünsünler. Her ne kadar Türkiye mizde Dini yaşama serbestiyeti günden güne ilerliyor. Onunla beraber ben Layık devletlerin fazla istismarına uğrayan hanımlarla konuşacağım: Ah benim hanım kardeşlerim kökü batıda olan Laik sistem sizleri çok kötü kullanıyor, sizleri ticaret ve reklam malı yapmış! Benim kız kardeşim! Bu azabı nazara almadan, Namazını kılmaz, arkadaşları gülmesin diye vücudunu ve başını örtemezsin. Hey gaflete boğulup aihret hayatını veresiye görüp akıllı geçinen kardeşlerim! Madem ki hiç kimse sizden 10 lira yerine 100 lira alamıyor demek aptal değilsiniz, demek kafanız çalışıyor. Kafanız çalıştığı halde nasıl kıyafetinizle Bulgar govurunun hanımına benzemeye tenezzül ediyorsunuz. Deneyin bakalım bir Bulgar gavurun hanımına İslam tesettürünü giydire bilir misiniz? Asla. Sizin açık saçıklığınızın günahı, yalınız şahsınıza ait günah değil, 1 km lık yolda kaç erkek size şehvet nazari ile baktı ise? Onların bütünü kadar sizde günah kazandılar. Çünkü sebep sizsiniz.

Aman kardeşlerim! Ne olur bir an önce Yaptıklarınıza pişman olup Allah’ın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Yoksa inanın ki ister istemez ölümle gideceğiniz o ahret pişmanlığı çok acıdır.

Sizi çok seven, bazen halinize ağlayan kardeşiniz.

Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: