Nur Talebesinin Yükümlülükleri

1- Nurlardan günde en az bir sahife okumak.

2- Yolda, işinde,  yürürken o gün okuduğun mevzuları zihnen tekrar etmeye çalışmak.

3- “Vakit nakit” olduğunu bilip- elimizde vakitten başka sermayemiz olmadığını idraki ile hafıza dinç iken Kura’nı Kerim, Hadis  ve Risalerden ezberlemeye çalışmak.

4- Davanın her cephesi ile alakadar olup, mümkün mertebe zamanını degerlendirmek.

5- Asla gazete ve faydasız kitapları okumayıp, zamanı boşa harcamamak.

6- okuyuşu manaya göre ayarlamak, nefsimize musamaha etmemeye gayret etmek.

7- Kardeşlerimize karşı şefkatli konuşmak, her bir dava kardeşimizi veli bilmek.

8- Lahika mektuplarını anlayarak okumaya gayretli olmak.

9- Adab-ı ve ahlakı islamiyeye son derece riayet etmek.

10- Arkadaş edindiğimiz kimsenin yaşı küçük de olsa onu  büyük bir kardeş olduğunu bilmek.

11- Kendimizi noksan bilip, kardeşimizi kendimizden üstün bilip bu şekilde “dava adamı canımızdır” deyip, öyle kabul etmeli.

12- Kendi işini başkasına bırakmadan, kardeşinle işin olsa da, onu çağırmamak onun ayağına gitmek. Yani herkes kendini ittiham ederek, bu şekilde kardeşler arasında ittihad temin edilir, yaşlı aksakallı olsak ta suçzuz olsakta suçu üzerimize almaya gayret edeceğiz.

13- Ders okurken dersi kendimize okur kabul edeceğiz “nefis cümleden edna vazife cümleden ala” düsturunu kabul edip ona göre hareket edeceğiz. Yani terki enaniyeti prensip ederek, her hareketimizde, hissi değil şuurlu hareket etmeyi kendimize borç bileceyiz.

RİSALE-İ NURLARDAN DAHA ÇOK İSTİFADE ETMENİN ŞARTLARI

1- Okumak veya dinlemek için abdestli olmaya gayret edeceğiz.

2- Okurken bu niyetle olacağız, “Ya Rab! Kur’an-ı Kerimin bu asırda hakikatli bir tefsiri olan, bu Sırr-ı i’cazı okumaya ve anladıklarımı başka din kardeşlerime anlatacak hale gelmeye beni muvaffak eyle” AMİN demeli.

3- Derse başlamadan önce “Besmeleyi- Hamdeleyi-Salveleyi” (Euzu besmeleyi Elhamdilil-lahiyi Peygamberimize A.S.M. salavatları) unutmamalı buna ek olarak ta Merhum ve Mağfur Üstadımızın Ruhaniyetinden istifede etmeyi kalben ümit edeceğiz.

4- Cemaat halinde okunan derste benliği atıp yek vücut halinde olmak, o cemaati bir tek fert gibi görüp öyle kabul etmekte dersin te’siri çoğalır.

5- Ders yapan zat cemaate karşi düzgün okuyup dersin te’sirli olması için gayret göstermek. okuyan zat okuyacağı derste ki anlaşılması zor kelimeleri bilmezse derse gelmeden lugatan öğrenerek, dersi cemaatin iyi anlamasına gayret etmek. Hatta daha güzel anlaşılması için mevzu ile ilgili başka eserlerden okuyabilse daha iyi olur.

Bunuda ilave etmekte fayda görüyorum.

KILDIĞIMIZ NAMAZLARIN KABULUNDEN ÜMİTLENMEK İÇİN :

1-  Taharetimizi sağlam yapmak.

2- Sırasıyla ve sünnet vechiyle abdest almak.

3- Şaka bile olsa yalana tenezzül etmemek.

4- Helalinden yemek içmek. takkesiz namaza durmamak

5- Haram lokmadan uzak durmak.

6- Gözlerimizle harama bakmamaya gayret etmek.

7- Malayanıyat- boş konuşmaktan uzak durmak.

8- Niyeti sağlam yapıp vaktinde  ve tadil-i erkȃn ile kılmak.

9- Namazdan sonra tespihatımızı ihmal etmemek.

10- Her an tefekkür etmek ve da’vetlere icabet etmek

Okuyucu kardeşlerle paylaşmaya gayret eden:

Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: