Pratik Bilgiler

1- Namazda iftitah tekbirinin hükmü nedir? Farzdır
2- İlk vahiy nerede geldi? Hira Mağarasında

3- İslamın beş şartından hangisinin vacibi yoktur? Kelime-i Şahadetin 

4- Namazda ilk tahiyyatta oturmanın hükmü nedir? Vaciptir

5- Sabah ve öğle namazı arasında kılınan namaz nedir? Kuşluk namazı  

6- Küçük abdest ile abdest arasındaki beklemeye ne denir? İstibra
7- Şaban ayının 15.gecesi hangi mübarek gecedir? Berat kandili

8- Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir? Sünnet

9- Yatsı namazı kaç rekattır?10
10- Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir? Vacip
11- Safa İle Merve arasında say etmenin hükmü nedir? Vacip

12- Besmele Kur’an’da kaç defa zikredilmektedir? 114

13- Namazda fatiha suresini okumanın hükmü nedir? Vacip
14- Başlangıcında besmele bulunmayan sure hangisidir? Tövbe suresi

15- Namazın ilk oturuşunda okunan tahiyyatın hükmü nedir? Vacip

16- Kur’an’ı Kerim’de kaç tane secde ayeti vardır? 14
17- Namaz esnasında ağzına kar yada yağmur düşen onu yutarsa ne olur? Namaz bozulur

18- Namazda fatihadan önce besmele çekmenin hükmü nedir? Sünnet

19- Ayetel Kürsi hangi surenin kaçıncı ayetidir? Bakara- 255
20- İhramlı iken tırnak kesmenin hükmü nedir? Haram
21- Hilafet hangi yılda kaldırıldı? 1924
22- 405 yıl hiç durmadan Kur’an okunan yer neresidir? Topkapı. Sarayı, Hırka-i Saadet dairesi 

23- Hadimül Haremeyn lakabını kullanan halife kimdir? Yavuz Sultan Selim
24- Hz. İbrahim (a.s.)’ın sünneti nedir? Sünnet olmaktır
25- İmam-ı Azamın tam adı nedir? Numan Bin Sabit
26- Hadimül Haremeyn lakabını kullanan halife kimdir? Yavuz Sultan Selim
27- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocukluğunda amcasıyla nereye yolculuk yaptı?  Şam’a
28- Peygamberimizin mübarek cenazesini kim yıkadı? Hz. Ali (r.a.)

29- Kıbrıs hangi halife zamanında fethedildi? Hz. Osman
30- Şit (a.s.)’ın babası kimdir? Hz. Adem (a.s.)

31- Mısır’a hükümdar olan peygamberin adı nedir? Yusuf (a.s.)
32- Peygamberimiz ile evleneceğini rüyasında gören hanımı kimdir? Hz. Meryem
33- İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir? İmameyn
34- Babanın oğlunun kardeşi senin neyin olur? Kardeşi
35- Işık atomunun saniyede hızı nedir? 300.000 km
36- Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın adı nedir? Akika
37- Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır? Fatih Sultan Mehmet

38- Miracın en büyük hediyesi nedir? 5 vakit namaz

39- İlk resul kimdir? Nuh (a.s.)

40- “H” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Ebu Hureyre
41- Cebeli Rahme sözü size neyi hatırlatıyor? Arafat dağını

41- Vitir namazında üçüncü rekattaki tekbirin hükmü nedir? Vacip

42- Müzdelife’de gecelemenin hükmü nedir? Sünnet

43- Kaynuka savaşının sebebi nedir? Tesettür
44- Son Osmanlı halifesi kimdir? Abdül Mecit

45- Mekke kaç yılında fethedildi? 630
46- Seyyiat ne demektir? Günahlar, suçlar
47- Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerinde ittifak etmesine ne denir?  Müttefekun Aleyh

48- İstanbul’da metfun meşhur sahabe kimdir? Eyyub El Ensari

49- Mehmet Akif Ersoy’un meşhur eserinin adı nedir? Safahat
50- Peygamberlerde nübüvvetten önceki harikulade hallere ndenir? İrhasat

51- Kur’an’ın en son inen ayeti hangisidir? Maide suresi 3.ayeti

52- İskilipli Atıf Hoca ne zaman idam edildi?  1926

53- Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır? Hz. Ömer

54- Allah (c.c.)’ın bir olma sıfatı nedir? Vahdaniyet

55- Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır? Hz. Ebu Bekir
56- Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti? Zübeyr Bin Avvam

57- Tefhimül Kur’an tefsirinin yazarı kimdir? Mevdudi
58- Gece namazının İslam ıstılahındaki adı nedir? Teheccüd Namazı
59- Müslümanın akraba olan komşusu üzerinde hakkı kaçtır? Üçtür
60- İki cennet genci kimlerdir? Hasan ile Hüseyin
61- Cennet ile müjdelenen on sahabeye ne ad verilir? Aşerei Mübeşşere

62- Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Farzı Kifaye
63- Sabah olunca herkes neden farklı yönlere giderler? Dünyanın dengesi bozulmasın diye
64- Kırgızistan’ın başkentinin adı nedir? Bişkek
65- Ağzında bal olan arının kuyruğunda ne var? İğne
66- Miraç kandili hangi aydadır? Recep
67- Rüzgar eken ne biçer? Fırtına biçer
68- Hz. Musa (a.s.)’ın kayınpederi kimdir? Hz. Şuayb (a.s.)
69- Moğolistan’ın başkentinin ismi nedir? Ulan Batur
70- Üzüm kime bakarak kararır? Üzüme
71- Ölüsü olan bir gün ağlar. Delisi olan …… ağlar? Hergün
72- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocukluğunda amcasıyla nereye ?yolculuk yaptı?  Şam’a
73- Sudan’ın başkentinin adı nedir? Hartum
74- Pakistan’ın milli şairinin adı nedir? Muhammed İkbal
75- Ak akçe hangi günde gerekir? Kara günde gerekir
76kimdir? Hz. Zekeriyya (a.s.)
77- Çektikçe kısalan nedir? Sigara 025.  Celaleddin Rumi’nin halk dilindeki adı nedir? Mevlana
78- Ağaç kovuğunda şehit edilen peygamber
79- Fas’tan İspanya’ya geçerek gemileri yakan kimdir? Tarık Bin Ziyad
80- Şili’nin başkentinin adı nedir? Sandiygo
81- Avustralya adasının en ünlü hayvanının adı nedir? Kanguru
82- Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir? Süveyş kanalı
83- Yemen’in başkentinin adı nedir? Sana
84- Vatikan kilisesi 1982 yılında dünyanın döndüğünü kabul etmesiyle 85-kimi temize çıkardı? Galile’yi

86Bir sepet yumurtanın üçte biri 20’dir. Üçte ikisi kırılınca kaç yumurta kalır?  20 yumurta
87- 1.000.000 kaç rakamlıdır? 7 rakam
88- Tyzesinin abisi hanımının nesi olur? Erkek kardeşMısır’ı fetheden

89- komutan sahabe kimdir? Amr Bin As
90- Allah (c.c.)’ın hoşuna gitmeyen helal nedir? Talak (Boşanma) 
91- Haiti’nin başkenti nedir? Porto Prens
92- İnsanlığın ikinci babası olan peygamber kimdir? Hz. Nuh (a.s.)
93- Hangi şehrin mızıkacıları ünlüdür? Bremen

94- Peygamberimiz (s.a.v.)’in İstanbul’da yatan sahabesi kimdir? Ebu Eyyub El Ensari
95- İran’ı fetheden komutan sahabe kimdir? Sad Bin Ebi Vakkas
96- Tavuklar en çok neyi severler? Mısır
97- Hz. Yakup (a.s.)’ın lakabı nedir? İsrail
98- Bilerek kasıtlı bozulan oruca ne denir? Keffaret

99- Lübnan’ın başkenti nedir? Beyrut
100- Işık atomunun saniyede hızı nedir? 300.000 km
101- I. Dünya savaşında Almanya’ya müttefik müslüman ülke kimdir?  Osmanlı
102- Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın adı nedir? Akika
103- Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır? Fatih Sultan Mehm

104- Deveye, inişi mi yoksa yokuşu mu seversin deyince ne cevap verir?   Düz yolu

105- Söyleyeceğim söz ile bir atasözü yap? BALPakistan’ın resmi dili nedir? Urduca
106- İki bacanağın hanımları birbirinin nesi olur? Kız kardeş (Bacı)

107- Önce müslüman sonra kafir olan kimseye ne denir? Mürtet
108- İspanya’nın başkenti nedir? Madrid
109- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır? Yıldırım Beyazıt
110- Güzel gören ne düşünür? Güzel düşünür

111- İpeği ve şeftalisi ile meşhur şehrimiz hangisidir? Bursa
112- Öfke ile kalkan ne ile oturur? Zarar ile
113- Portekiz’in başkenti nedir? Lizbon
114- İki eltinin beyleri birbirinin nesi olur? Kardeşi 
115- Ankara savaşı hangi padişahlar arasında yapılmıştır? Yıldırım ve Timurlek
116- Çeçenistan’ın kahraman ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cevher Duduyev
117- Kayısı ile meşhur ilimiz hangisidir? Malatya
118- Türkiye’de saat 24 iken Almanya’da kaçtır? 23
119- Makedonya’nın başkenti nedir? Üsküp

120- Komşunun tavuğu komşuya ne gözükür? Kaz

121- Türkiye’nin kuzeyden en uç noktadaki şehri hangisidir? Sinop

122- Vücuttaki kan basıncının diğer adı nedir? Tansiyon
123- Sınırlarındaki maden yüzünden savaşan iki Güney Amerika ülkeleri hangileridir? Ekvator ve Peru
124- Bir metre küpün içinde kaç litre su vardır? 1000 litre
125- Bir topun kaç yüzü vardır? İki; iç ve dış
126- Köpekler havlar aslanlar ne yapar? Kükrerler

127- Suudi Arabistan’ın bayrağında ne yazısı var? Kelime-i Tevhit
128- Hangi kan gurubu herkesten kan alabilir? AB gurubu
129- “A” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Abdullah Bin Ömer
130- Avrupa şampiyonu olmuş en ünlü boksör kimdir? Cemal Kamacı

131- Zulmün karşıtı olan kelime nedir? Adalet

132- Kedi miyavlar at ne yapar? Kişner
133- Tunus’un bayrağının renkleri nedir? Kırmızı-Beyaz
134- Hangi kan gurubu herkese kan verebilir? 0 gurubu
135- “H” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Ebu Hureyre
140- Cebeli Rahme sözü size neyi hatırlatıyor? Arafat dağını
141- Uçağın bir diğer adı da nedir? Tayyare
142- Kuşlar öterler, inekler ne yaparlar? Böğürürler
143- Libya’nın bayrağında hangi renkler vardır? Yeşil
144- “Z” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Hz. Zübeyr
145- Bir gözü bir de ayağı olan nedir? İğne
146- En fazla petrol hangi denizde var? İran körfezi
147- Sineğin kaç tane ayağı vardır?  6 tane
148- Vitir namazında üçüncü rekattaki tekbirin hükmü nedir? Vacip
149- Koyunlar melerler, keçiler ne yaparlar? Onlar da melerler
150- Cezayir’in bayrağının renkleri nedir? Kırmızı-Yeşil-Beyaz
151- Bir insan yaşlandıkça vücudundaki su azalır mı, Artar mı? Azalır.(Vücudu buruşur)
152- “M” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz?Musab Bin Umeyr
153- En kuvvetli insan kimdir? Trafik polisi; Çünkü bir eliyle araba durdurabilir
154- Kazakistan’ın başkenti nedir? Alma ata
155- Uluslararası işareti RC olan ülke hangisidir? Çin
156- Haç ibadeti kaç yılında farz kılındı? 631
Mekke fethedilince Rasulüllah Kabe’nin anahtarını kime verdi? Osman Bin Talha
157- Çıkar gözetmeksizin karşılıksız borç para vermeye ne denir? Karzı hasen
158- İngiltere hangi okyanusun içindedir? Atlantik okyanusu
159- Orhan Bey zamanında Osmanlının başkenti neresi idi? Bursa
160- Türkmenistan’ın başkenti neresidir? Aşkabat
161- Uhut savaşı kaç yılında yapılmıştır? 625
162- Uluslararası işareti ET olan ülke hangisidir? Mısır
163- Şehit olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabe kimdir? Hanzala (r.a.)
164- Kabe ile Mescidi Aksa kaç sene ara ile inşa edilmiştir? 40
165- Peygamberimiz (s.a.v.) hicretinde hangi mağaraya sığındı? Sevr
166- Uluslararası para fonunun kısa yazılışı nedir? IMF
167- İki erkek kardeşin hanımları birbirlerinin nesi olur? Elti
168- Dünyevi ve uhrevi bir dilek için kılınan namaza ne ad verilir?  Hacet namazı
169-  Allah (c.c.)’ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne ad verilir? İhsan
170- Aslanın lakabı nedir? Ormanların kralı
171- Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansının kısa adı nedir? AGİK
172- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki yalancı peygamber kimdir? Müseylemetül Kezzap
173- Ekonomi dilinde paranın değerinin düşmesine ne denir? Devalüasyon
174- Bir hanımım beyinin bacısı o hanımın nesi olur? Görümce
175- Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke hangisidir? Çeçen Cumhuriyeti
176- İstanbul’da metfun meşhur sahabe kimdir? Eyyub El Ensari
177- Peygamberimiz (s.a.v.)’in İncil’de geçen adı nedir? Baraklit
178- Pakistan’ın milli şairi kimdir? Muhammed İkbal
179- Kutuptan kutuba dünyayı çevreleyen çizgilere ne denir? Meridyen
180- Yağmur isteme namazının İslam Istılahındaki adı nedir? İstiska namazı
181- Zekat ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı? Hicretin 2.yılında
182- Ezanı rüyasında ilk gören sahabe kimdir? Abdullah Bin Zeyd
183- Hasenat ne demektir? İyi ameller
184- Vaktin sünneti olan ibadet hangi ibadettir? Ezan
185- Uluslararası işareti ME olan ülke hangisidir? Fas
186- Abbasi devletini kim yıktı? Moğollar
187- İspanya’ya ilk çıkan ve gemileri yakan komutan kimdir? Tarık BinZiyad

188- Peygamberlerin günahsız oldukları hangi sıfatlarıdır? İsmet
189- Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdir? Hz. Mihca
190- “Adalet mülkün temelidir” sözü kime aittir? Hz. Ömer
191- Oruç ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı? Hicretin 2.yılında
192- İzmir- Çeşme’den bakınca Yunanistan’ın hangi adası görünür? Sakız adası
193- Özbekistan’ın başkenti neresidir? Taşkent
194- Türk alfabesinde “k” dan önce hangi harf vardır? ı harfi
195- Şeytan nerede taşlanır? Mina’da
196- Müslümanlara Anadolu’nun kapısını açan savaş hangisidir? Malazgirt
197- Amerika’nın başkenti neresidir? Washington
198- Nasrettin Hoca’nın mezarı nerededir? Konya-Akşehir
199- Kuzey Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı kimdir? Rauf Denktaş
200- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk diplomatı kimdir? Musab Bin Umeyr
201- İstiklal marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy
202- Azerbaycan’ın başkenti neresidir? Bakü
203- Türkiye’nin Yunanistan ile sınır kapısının adı nedir? İpsala
204- İmamı Azamın iki meşhur talebesi kimlerdir? Muhammed, Yusuf
205- Türkiye’nin en son darbeci Generali kimdir? Kenan Evren
206- 100 koyunun zekatı kaç koyundur? 1 Koyun
207- Dünyanın ortasından geçtiği farzedilen çizginin adı nedir? Ekvator
208- Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u ne zaman fethetti?1453
209- Mogadişu’yu kim sömürüyor? Amerika
210- Kur’an’ı Kerim’in ilk nazil olan tam suresi hangisidir? Fatiha
211- Cihat ibadeti ne zaman yapılır? Her zaman
212- Bosna Hersek’in Cumhurbaşkanı kimdir? Aliye İzzet Begoviç
213- İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde
214- Hartum nerenin başkentidir?Sudan
215- Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka
216- Türkiye’nin Irak ile sınır kapısı nedir? Habur
217- Allah (c.c.)’ın var olması hangi sıfatıdır? Vücut
218- Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir? Kızılırmak
219- Dünyanın en yüksek tepesi neresidir? Everest
220- Japonya’nın para biriminin adı nedir? Yen
221- Allah (c.c.)’ın varlığının sonu olmaması hangi sıfatıdır? Beka
222- Cenaze namazı kaç rekattır? Sıfır
223Numan Bin sabit hangi mezhebin imamıdır? Hanefi
224- Kahire nerenin başkentidir? Mısır
225- Oruçlu olan unutarak bir şey yutarsa ne olur? Bir şey olmaz
226- İnsanlığın ikinci atası kimdir? Nuh (a.s.)
227- Amerika’nın kanalından dolayı işgal ettiği ülke neresidir? Panama
228- Afganistan’ın başkenti neresidir? Kabil
229- Türkiye’nin en büyük gölü neresidir? Van Gölü
230- Deve kuşu başını neden kuma sokar? Görünmemek için
231- Yorgan gidince ne olur?Kavga biter
232- Fransa ile İspanya arsındaki dağlara ne ad verilir? Pirene dağları
233- İspanya’da kurulan müslüman devlet hangisidir? Endülüs Emevi
234- İlk Osmanlı halifesi kimdir? Yavuz Sultan Selim
235- Avrupa ortak para birimi nedir? ECU
236- Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı olmaması hangi sıfatıdır? Kıdem
237- Hz. Ömer’in lakabı nedir? Ömer-ül Faruk
238- Ramazan orucu tutan bir kimse az miktarda tuz yerse ne olur? Keffaret gerekir
239- Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir? Şeyma
240-  Tilkiye tavuk yer misin? diye sorarsan ne cevap verir? Beni güldürme
241- Bir kesme şekerin kaç tane yüzü vardır? 6
242- Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir? Rebiül Evvel
243- Namazda gözleri yummanın hükmü nedir? Mekruh
244- Sakallı bir kimse berbere gittiğinde saçı, sakalı ve neyi kısa kes der? Lafı
245- İsrail (a.s.) kimin oğludur? İshak (a.s.)
246- Türkiye’nin ikinci büyük gölü neresidir? Tuz gölü
247- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği mescit hangisidir? Kuba mescidi
248- Henüz bebek iken çocukların birbirleriyle evlendirilmesine ne denir? Beşik kertmesi
249- 200gr bir kilonun kaçta biridir? Beşte biri
250- Üç km yolu yarım saatte yürüyen bir kişi 18km yolu kaç saatte yürür? 3 saatte
251- Kedi uzanamadığı ciğere ne der? Mundar der
252- Aç tilki kendini nerede görür? Tavuk kümesinde
253- Günümüzde nüfusu en fazla İslam ülkesi hangisidir? Endonezya
254- Ramazan ayı hicri takvimin kaçıncı ayıdır? 9
255-  Tamamla: Besmelesiz çıkma yola, başa gelir her türlü ……. ? Bela
256- Bir yemeğe yanlışlıkla fazla tuz atılmışsa ne yapmak gerekir? İçine patates doğra
257- Riyad hangi ülkenin başkentidir? Suudi Arabistan
258- Sözlük manası temizlik, paklık manasına gelen kelime nedir? Abdest
259- Tamamla: İsteyenin bir yüzü kara …………………? Vermeyenin iki yüzü
260- Kızıl denizi Akdeniz’e bağlayan kanal hangisidir? Süveyş kanalı
261- Aç tavuk kendini nerede görür? Buğday ambarında
262- Peygamberimiz (s.a.v.)’in  oğlu İbrahim hangi hanımındandır?  Hz. Maria
263- Fatih Sultan Mehmet’in babası kimdir? II. Murat
264- Ramazan orucu tutan bir kimse zeytin çekirdeği yutarsa ne olur? Kaza gerekir
265-Devler gibi eser vermek için ne yapmak gerekir? Karınca gibi çalışmak
266- Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir? Hz. Nesibe Hatun
267- Makedonya’nın başkenti neresidir? Üsküp
268- İşçi sınıfının uyanmasının sebebi nedir? Çalar saat
269- Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar? Zilhicce 9
270- Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer
271- 12 adaları ne zaman Yunanlılara verdik? 1947
272- Endonezya’nın başkenti nedir? Jakarta
273- Paris metrosu yapımında hangi milletin yüzlerce insanları can verdi?  Cezayir rat – Dicle
274- Mum nereye ışık vermez?Dibine
275- On metre uzakta muz kabuğu gören Temel ne demiş? Uy gene düşeceğim
276-Aya ilk ayağını atan ve müslüman olduğu söylenen kimdir? Neil Armstrong
277- Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi? Rukiye-Ümmü Gülsüm
278- Tarihte en uzun savaş kaç yıl ve kimler arasında olmuştur? İngiltere-Fransa 115yıl
279- Malezya’nın başkenti nedir? Kuala Lampur
280- Arefe günü, güneş doğunca, Mina’dan Arafat’a gitmek nedir? Sünnet
281- Mevlana’nın meşhur eserinin adı nedir? Mesnevi
282- Yeni bir ayakkabı alıyorsun, fakat altı kayıyor, ne yaparsın? Alta çiğ patates sürülür
283- Sarımsak yersen ne olur? Tansiyon düşer
284- Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı nedir? Oruç
285- Tamamla: Alma mazlumun ahını, çıkar ……..? aheste aheste
286- Felak ve Nas surelerinin ortak adı nedir? Muavizeteyn
287- Şiirlerin her iki mısrasına ne ad verilir? Beyit
288- Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Amazon
289- Hacda şeytan taşlamanın hükmü nedir?  Vacip
290- Dünyanın en büyük havaalanı nerededir? Cidde’de
291- Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip çolak kalan kim?  Talha Bin Ubeydullah

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: