“Risale yazmayı ihmal etmeyin”

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sağlığında, yakın talebeleri tarafından kaleme alınarak Nur talebelerine gönderilen bir mektupta, Risalelerin Osmanlı hattıyla yazılmasına önem verilmesi isteniyor.

Tahirî Mutlu, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram imzalı mektupta, Risalelerin yeni harflerle neşre başlamasından sonra Osmanlıca hatla Risalelerin yazımının ihmal edilmemesi hatırlatılıyor. Mektupta özellikle doğu ve güney vilâyetlerindeki vatandaşlarımızın Risale-i Nur’a olan ihtiyaçlarına dikkat çekiliyor ve Nur talebelerinin hiç değilse teneffüs vakitlerinde veya boş zamanlarında bazı Risaleleri yazmayı kendilerine vazife edinmeleri isteniyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında yazılan ve Üstadın vefatından sonraki yıllarda yakın talebesi Mustafa Sungur tarafından tekrar teksir edilerek Nur talebelerine gönderilen mektup aynen şöyle:

Bismihî Sübhânehû

Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Risale-i Nur’un yeni harflerle intişariyle gençlere ve yeni harfleri ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, şarkta ve cenuptaki Nurlara müştaklarının arzu ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, şimdi her bir Nur talebesi elinden geldiği kadar teneffüs vaktinde, işi olmadığı zaman Nur mecmualarından birisini veya bazı risaleleri yazmayı kendine mecburî bir vazife edinse, büyük bir hizmet-i imaniye yapılmış olacaktır. Hem huzur, hem marifetullah, hem ilim, hem ibadet olan Risale-i Nur’un yazısıyla iştigal eden her bir Nur talebesi hizmet-i imaniyeye bilfiil iştirak etmiş olacaktır.

Bu suretle meydana gelen risale ve mecmualar, dahil ve hariçteki büyük ihtiyacı karşılayacaklar diye bu umumî hizmete bütün talebelerin iştiraki niyetiyle bu mektubu yazdık.

Üstadımız bütün talebelere selâm ve dua ediyorlar.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Üstadımızın hizmetinde bulunan kardeşleriniz

Tahirî, Zübeyir, Sungur, Ceylan, Bayram, Hüsnü

Haşiye: Merhum Üstadımız Efendimizin sağlığında yazılıp talebelere gönderilen bu mektubun suretini takdim ediyoruz.

Kardeşiniz Sungur

yazarumitsimsek.com

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: