Ruyeti Cemal

Cenab-ı Hak senin dayanamayacağını bildiği için zatını nurunun tecellileriyle gösterdi.

Hüda çün gayri sabir olduğun bildi senin ey dil Edip işhad asarıyla oldu tesliyet bahşa (Cenâb-ı Hak senin zatını görmeye sabredemeyeceğini bildiği için eserlerini göstererek sana teselli verdi)

Sadakatli sevgilinin sevdiğini görmeye sabredemeyeceği gibi, velilerin de Hak didarının müşahadesine tahammülleri yoktur. Aşağılık, kötülük, eksiklik, geçicilik, kaybolup gitme özellikleriyle sıfatlı olan bu dünyada perdesiz olarak hakikî müşahedenin imkansızlığı aşikardır. Bundan dolayı irfan sahiplerini tecellileriyle teselli etmek üzere kudret eserleri ve ehadiyet yüzünün perdeleri olan işbu ekvanı gösterdi. Bu kutsal zümre dünyada basiret gözüyle görürler.

Baş gözüyle didarı göremediklerinden hasıl olan aşk ve iştiyakla birlikte olmak özelliğini kazanırlar, bu özellikle de huzur ve müşahadeleri sürekli olur. Zira eserin varlığı müessirin varlığına, eseri görmek müessiri görmeye delil olduğundan, ilminin suretlerin eserlerin aynasından ortaya çıkararak göstermesi, basiret sahiplerine bir nimet ve inayettir.

Çeşmi ibret bin ile bak ol büt’ün tasvirine Nakşını seyret tasavvur eyleyip nakkaşını.

Çetin Kılıç

Kaynak Hikemi Ataiyye

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: