Etiket: "Abdülkadir ÇELEBİOĞLU"

Bediüzzaman Hazretleri’nin Allah’ın İzniyle İstikbale Dair Verdiği Haberler

Bediüzzaman Hazretleri’nin Allah’ın İzniyle İstikbale Dair Verdiği Haberler ..

Devamını oku ›

Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun.

Bu kadar âlim, fazıl, evliya, asfiya ve muhakikin; bir mezhebe tabi oldukları halde günümüzdeki bazı ami mü’minlere noluyor ki, kendilerini bu zatlardan efdal görüyorlar. Bir mezhebe tabi olmayanların ve olmayı gereksiz görenlerin kulakları çınlasın!

Devamını oku ›

Soru-Cevaplar-2

iskilipli Atıf Efendi

Devamını oku ›

Risale-i Nur eserlerinde geçen cümleler üzerine . .

“Hülâsa: Yol ikidir. Ya sükûttur. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslâmiyet’in esası sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemalâta îsal edici sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm’ın nizamı sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-i kemalâta îsal eden sıdktır. Ashab-ı Kiram’ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî’yi (aleyhisselâm) meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır.” cümlesine dair…

Devamını oku ›

Soru-Cevaplar – 1

sahabelerin muharebesinde kıyl ü kàl etme. Çünkü hem kàtil ve hem maktûl ikisi de ehl-i cennettirler.” ifadelerinde geçen “gayet meşhur ve sözü hüccet bir zat-ı muhakkik” kimdir? Hakkında bilgi verebilir misiniz?

Devamını oku ›