Etiket: "abdulkadir haktanır"

Rahmaniyet İçinde Ehadiyet

Rahmaniyet İçinde Ehadiyet

“Bismillahirrahmanirrahîm” sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani “Bismillahirrahmanirrahîm” yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur. (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›

Nefis, Esma-i Hüsnanın Cilvelerini Anlamaya Vasıtadır

Ey kardeş bil ki! Nefis çok acib bir şeydir. Ve sayısız âletlerin ve nihayetsiz mizanların bir mahzenidir. Eğer tezekki ederse bütün bu âletler, mizanlar, esma-i hüsnanın nihayetsiz hazinelerinin cilvelerini derketmeye vasıta olurlar. Yoksa eğer nefis, isyan ve tuğyan ederse, o kıymettar, âlî âletlerin ve çok nazik ve gâlî mizanların mahzeni olmasına bedel, yılanlar, akrepler ve haşeratın bir mağarası hükmüne geçer (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›

Nurlardan Cevherler

İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı, o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiş (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›

Sabah namazının başlangıç ve bitiş vakti ne zamandır?

Fecr-i Sadık yani takvimlerde imsak vakti olarak gösterilen saatte sabah namazının vakti girer. Güneşin doğmaya başlaması ile sabah namazının vakti çıkmış olur. Bu süre içinde kılınmayan namaz kazaya kalmış olur ve kaza niyetiyle kılınır. O günün sabah namazı öğleden önce kaza edilirse sünnetiyle birlikte kaza edilir. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›

Kuran Lafızlarının Hakiki Tercümesi Kabil Değil!

Meselâ “Elhamdülillah” bir cümle-i Kur’aniyedir. Bunun en kısa manası, ilm-i Nahiv ve Beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur: Ne kadar hamd ve medh varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve lâyıktır o Zât-ı Vâcib-ül Vücud’a ki, Allah denilir. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›