Etiket: "adalet"

Allah’ın İnayeti Şükürle Devam Eder

Kuvvetli bir suç karinesi olmadan masumiyet karinesi esastır. “Yakin/kesin bilgi şüphe ile ortadan kalkmaz” prensibi, İslam hukukunda önemli bir düsturdur. Bunun anlamı şudur: kuvvetli bir suç delili olmadan herkes masum kabul edilir…
(Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›

İslam öldürmez, diriltir…

İdam cezâsını kaldırarak suçsuz, günahsız insanların hayat hakkını korumak nasıl mümkün olmazsa, savaşı kaldırarak, yok ederek, hesap dışı tutarak barışı ve uluslararası ilişkilerde adâleti sağlamak, zulmü ve kötülüğü önlemek de öyle mümkün değildir…

Devamını oku ›

Adaletle İlgili Bir Soru

Dünyanın ıssız bir köşesinde yaşayan bir insan ile İslâm ülkesindeki bir insanın İslâmî hakikatleri bilme ve öğrenme imkânları elbette bir değildir. Bunlar arasında mesuliyet açısından bir fark var mıdır? Bu hâl, adalet-i İlâhiyye cihetiyle nasıl izah edilir?…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

Hukuk Adalet Dağıt(a)mazsa!

Toplum hayatının düzenini sağlamayı amaç edinen ve gerekli yaptırımlarla bunu sağlayan, yazılı olan veya olmayan tüm kurallara hukuk adı verilir. Hukukun amacı adaleti sağlamaktır. Her toplumun hukuk kuralları kendine göredir. Suçun cezası, toplumların benimsediği hukuk sistemine göre değişiklikler gösterir. (Dr. Selçuk Eskiçubuk’un yazısı..)

Devamını oku ›

Adalet-i Mahza ve Adalet-i izafiye Nedir?

Adalet-i Mahza: Tam adalet demektir. Yani bir ferdin hakkını, bütün insanlar için de olsa, feda etmeyen adalettir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›