Etiket: "birlik"

Birlik ve Beraberlik Ruhu! (Cuma Hutbesi 26.01.2018)

Birlik ve Beraberlik Ruhu! (Cuma Hutbesi 26.01.2018)

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz, birbirinize düşmandınız da O, kalplerinizi birleştirmişti. O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O, sizi oradan kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. (Âl-i İmrân, 3/103)

Devamını oku ›

Hastalığımızın İlacı; “Kardeşlik, Birlik, Sevgi”

Batı âlemi, barış içinde her gün ilerleme kaydediyor. Enerjisini büyümekte harcıyor. Batılı ülkelerde çocuklar, okullarına endişesiz gidiyor. Çarşılarda, pazarlarda kavga yok. Çekişme yok. Problemlerini konuşarak hallediyorlar. Birbirlerinin hayatına kastetmek için örgütlenmiyorlar. Para birliği kurdular. Askeri birlik kurdular. Büyüyorlar. *** İslam âlemine bakın. Her tarafta kan ve gözyaşı. Her bir grup diğerini katletmek için fetva peşinde. Pazar yerlerinde, alışveriş yerlerinde bombalar […]

Devamını oku ›

Cemaat Din Değildir!

Cemaat Din Değildir!        “Tarîkat, şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarîkattan düşen şeriata düşer; fakat -maazallah- şeriattan düşen ebedî hüsranda kalır.” [1]   “Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.   Âdi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu […]

Devamını oku ›

Ya Rabb-el Alemin! (Şiir)

O melun “bana ne” cilik bizleri yakandır, Milleti perişan ediyor, hayli zamandır,
Bencillikten ötürü, çoğu yerinde sayandır, Ya Rab, uyuyan milleti Lütfünle uyandır.. (Abdulkadir Haktanır’ın şiiri..)

Devamını oku ›

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Önemli Uyarı!

Açıklamada, fitne çıkarmanın, istikrarı zedelemenin ve yalan haber yaymanın haram olduğuna da atıf yapılarak, şu noktaların altı çizildi: “Birlik, yine bu eylemlere medya aracılığıyla, parayla veya başka bir araçla katkıda bulunmanın haram olduğu fetvasını verir. Cenabı Allah Kuran’da : ‘ Fitne adam öldürmekten beterdir’ (Bakara 191) demektedir. İslami hareketlere ve oluşumlara intisap eden insanların ise bu deneyimi savunmanın ötesinde görevleri vardır.

Devamını oku ›