Etiket: "birlik"

Cemaat Din Değildir!

Cemaat Din Değildir!        “Tarîkat, şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarîkattan düşen şeriata düşer; fakat -maazallah- şeriattan düşen ebedî hüsranda kalır.” [1]   “Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.   Âdi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu […]

Devamını oku ›

Ya Rabb-el Alemin! (Şiir)

O melun “bana ne” cilik bizleri yakandır, Milleti perişan ediyor, hayli zamandır,
Bencillikten ötürü, çoğu yerinde sayandır, Ya Rab, uyuyan milleti Lütfünle uyandır.. (Abdulkadir Haktanır’ın şiiri..)

Devamını oku ›

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Önemli Uyarı!

Açıklamada, fitne çıkarmanın, istikrarı zedelemenin ve yalan haber yaymanın haram olduğuna da atıf yapılarak, şu noktaların altı çizildi: “Birlik, yine bu eylemlere medya aracılığıyla, parayla veya başka bir araçla katkıda bulunmanın haram olduğu fetvasını verir. Cenabı Allah Kuran’da : ‘ Fitne adam öldürmekten beterdir’ (Bakara 191) demektedir. İslami hareketlere ve oluşumlara intisap eden insanların ise bu deneyimi savunmanın ötesinde görevleri vardır.

Devamını oku ›

Müslümana Karşı Müslüman Fitnesi.. Neden “Birlik ve Beraberliğe” Mecburuz?

İngilizler Hintli Müslümanları kullanarak Osmanlıyı vurdular, ama Hindistan’ı da kırdılar. Ruslar Kafkaslı kardeşlerimizi aleyhte kullandılar ama onları da ezdiler. İtalyan ve Fransızlar Kuzey Afrika’yı bizden ayırdılar, ama onlar oradan ayrılmadılar. Arapları alet ettiler, ama Arapların her yönden rahat etmedikleri ortada. İşte Filistin, işte Irak, işte Suriye…

Devamını oku ›
Hep Birlikte “Kardeşliğimizi Koruma” Görevimiz…

Hep Birlikte “Kardeşliğimizi Koruma” Görevimiz…

Hâsılı, dertliyim, üzgünüm, bîzarım mü’minlere yakışmayan tavır ve davranışlardan, ortaya konulan birlik beraberliği bozacak zaaf ve boşluklardan!.. Evet, bîzarım birbirini affetmeyen kardeşlerden, bîzarım hep kusur gören arkadaşlardan, bîzarım kardeşinin hata ve kusurlarını kaydedip, sevaplarını hiç görmezden gelenlerden!.. (Ahmed Şahin’in yazısı..)

Devamını oku ›