Etiket: "dava"

Neden idealist insanlar az çıkıyor?

Neden idealist insanlar az çıkıyor?

bir Nur Talebesi, Risale-i Nur’un verdiği şuur ve tahkiki iman ile cemiyetin olumsuzluklarının etkisinde kalmadığı gibi okuduklarının verdiği hizmet şuuru ile başkalarına da el atmaya gayret edecektir. Zaten bu hamiyet sayesiyle o insan bu diğergamlık sebebiyle bir dâvâ adamı, bir idealist olur. (Muhammed Numan ÖZEL)

Devamını oku ›
Prensiplerimizden Vazgeçmemeliyiz!

Prensiplerimizden Vazgeçmemeliyiz!

Ahir zamanda olduğumuz alenidir. Hatta neredeyse alamet-i ekber kaldı sadece. Yani güneşin batıdan çıkması kaldı. Bunun garbdan tulu’ meselesi ise İslamiyet garbda inkişaf etmesidir. Diğeri de zahir manadır.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›

Dördüncü Mesele’deki Dâvâ

Güz mevsiminin son zamanları ki yaklaşan kış, Anadolu’da çok çetin geçer. Anlaşılan, Denizli Hapishanesinin koğuşlarındaki Nur Talebelerinin bu kış aylarında imtihanları da çok zor geçecek. Tarlada kalan mahsullerin ambara, yayladaki hayvanların ahıra alınmasına fırsat bile verilmedi. Gariban insanların sıkıntısı içeride de devam eder. Mahkemede beraat ettirecek bir dâvâ vekili lazımdı onlara. (Mehmet Çetin’in yazısı..)

Devamını oku ›

Hiçbir Müfsid(Bozguncu) “Ben Müfsidim” Demez!

İnsan ve cemaatleri değerlendirmede objektif bir ölçü olarak Bediüzzaman, “Delil ve akibete bakınız” düsturunu nazara vermektedir. Fikirlerin arkasında zarar ve ihtilaf mı, yoksa maslahat ve fayda mı var? Tarih, davasının müdafaasına başladığı anlardaki tutum ve davranışı ile davasının neticelendiği zamanki tutum ve davranışları tamamen zıt olan pek çok insanları kaydeder. Allah vatanımızı ve milletimizi bunların hilelerinden muhafaza buyursun! Amin. (Mehmed Kırkıncı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Bediüzzaman, Düşüncesi ve Aksiyonuyla Evrenseldir

Bediüzzaman, Düşüncesi ve Aksiyonuyla Evrenseldir

Zaman içinde ortaya koyduğu düşünce ve aksiyonun küresel çapta ele alınması, değerlendirmeye başlanması ve taşıyıcıların dünyanın her tarafına bu düşünceyi yayma ve sunma çabası içerisine girmesi, Bediüzzaman’ın temsil ettiği hem düşüncenin hem de aksiyonun evrensel bir dava olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını oku ›