Etiket: "eymen akça"

Bediüzzaman Said Nursi’de Rabıta-yı Mevt

Bediüzzaman Said Nursi’de Rabıta-yı Mevt

Râbıta, kişinin hakikat ile arasında bağ kurmasıdır. Mevt ise, hayatî faaliyetin sona ermesi ve ölümdür. Bu manada rabıta-yı mevt, kişinin ölüm hakikati üzerine ve kendi kişisel ölümü hakkında tefekkür edip odaklanmasıdır. Ölüm rabıtası, Said Nursi’nin Eski Said’den Yeni Said’e yolculuğunda anahtar rolü oynayan, Âhiret’e tahkiki imanı elde etmesine vesile, tam manasıyla halktan mütecerrid uhrevi bir hayat yaşama kararını vermesinin ana […]

Devamını oku ›
Kur’ana Dair Sorular ve Cevaplar-1 ( Yemin Bozmaya Dair )

Kur’ana Dair Sorular ve Cevaplar-1 ( Yemin Bozmaya Dair )

Soru: Tahrim suresi 2’de “ Allah sizin yeminlerinizi bozabilmenize imkân tanımıştır ” diyor. Yemin bozmadan kasıt nedir? Allah bunda ne demek istemiştir? Cevap: Aslında âyette “ Kad faradallahu lekum tahillete eymânikum ” diyor. Birebir meali şudur: “ Allah yeminlerinizi bozmayı sizin için farz kıldı. ” Bu meal garib görünüyor. Fakat doğrudur. Burada kasdedilen yemin hangi yemindir ki, Allah bozulmasını farz […]

Devamını oku ›
Ruh Hakkında Sorular ve Hakikate Uygun Cevapları-2

Ruh Hakkında Sorular ve Hakikate Uygun Cevapları-2

Soru 3: Ruhun madde ile ilişkisi nasıl? Kişinin şuur seviyesine göre bu nasıl algılanıyor? Cevap 3) Ruh, maddi ve gözle görünür bir vücud sahibi değildir. Fakat ruh, maddeyi kuşatıyor, onun her yerine giriyor ve onu çekip çeviriyor. Tıpkı esen bir rüzgârın, bir ağacı ve bütün yapraklarını aynı anda hareket ettirmesi gibi… Ruh ve madde arasındaki bu temas hakikati, insanların şuur […]

Devamını oku ›
Ruh Hakkında Sorular ve Hakikate Uygun Cevapları-1

Ruh Hakkında Sorular ve Hakikate Uygun Cevapları-1

Bütün asırların hakikati arayan, hayatın manasını ve gayesini sorgulayan, ruhun hakikatini keşfetmeye çalışan insanları tarafından sorulan ortak sorular bulunuyor. Bu makalede bu soruları sıralayarak, soruları din ve bilim bütünlüğü, hakikat ve hikmet ışığı, mantık ve felsefe tutarlılığı içinde cevaplamaya çalışacağım. Sorular şu şekilde:       Soru 1) Dünyaya gelinmese olmaz mıydı? Ruhlar âlemi bir ruh için yeterli değil miydi? […]

Devamını oku ›
Sıffın Savaşı ve Âhiret’e Ait Sonuçları…

Sıffın Savaşı ve Âhiret’e Ait Sonuçları…

Sıffın savaşı, İslam tarihindeki 2. iç savaştır. Allah resulünün halifesi Hz. Ali (KV) ile Şam vâlisi ve maktül halife Hz. Osman’ın (RA) akrabası Muaviye ve taraftarları arasında gerçekleşir. Savaşın sonunda Müslümanlar 3 gruba ayrıldılar. Bu ayrılık günümüzde de devam etmekte… Bu gruplar: Takvalı, hakka birebir uyan Hz. Ali ve taraftarları; biraz daha gevşek, hakiki adaletin uygulanmasını mümkün görmeyip izafi adaleti […]

Devamını oku ›