Etiket: "günah"

Devam eden günahın küfürle ilişkisi

Hastalar Risalesinin Sekizinci Devası’ndaki şu cümleyi her okuyuşumda dehşete kapılırım: “Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır.”…(Mehmet Çetin)

Devamını oku ›

Günahların Cezası Neden Bu Kadar Ağır?

Biz ne cennetteki lezzetlerin ne de cehennemdeki azabın durumunu aklımızla bilecek durumda değiliz. Bizim bu konudaki yegâne bilgi kaynağımız, ayet ve hadislerdir. O halde, Kur’an’ın ve sahih hadislerin açıkça ifade ettikleri cennetteki lezzetin ve cehennemdeki azabın varlığına olduğu gibi inanmak imanın bir gereğidir. İbadet, Allah’ın isteklerini yerine getirmek ve sakındıklarından da uzak durmak demektir. Buna göre, Allah’ın her emrini terk etmek Ona bir isyan olduğu gibi, her yasağını işlemek de Ona bir isyandır. Elbette, Alemlerin Rabbine karşı işlenen bir suçun cezası ona göre olacaktır.

Devamını oku ›

Hicret (Şiir)

Asıl hicret, dinsizlikten imana kaçmak, Sonra, Allah’ı memnun etmeye çalışmak.
Ondan sonra, günah yapmamaya alışmak, Sonra, sevaplı hayatın peşine koşmak. (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›

Mü’min Havf ve Reca Ortasında Olmalı!

Tövbe ettikten sonra affolunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilinmez. Tövbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun için tövbe kabul şartlarına uygun olması gerekir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Doğru Yolda Yürüyebilmek

Doğru Yolda Yürüyebilmek

Aklı yerinde kalbi bozulmamış insan kendini ebedi azaptan kurtarmak için, ne pahasına olursa olsun eski olumsuz hayatını terk edip doğru yolu bulmayı arayacaktır (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›