Etiket: "Himmet Uç"

Kur’an ve Cinsel Sapmalar

Kur’an ve Cinsel Sapmalar

Gerek dinde, gerek felsefede bütün sapmalar akıl, şehvet ve gazabın yerinde sarfedilmemesinden doğduğunu Bediüzzaman Fatiha suresinin izahında anlatır. Kuran ve felsefe tarihi bu akıl, gazap ve şehvetin suiistimalini anlatır, Kur’an özellikle peygamberlerin hayat ve mücadelelerinden örnek verir. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Tasarımı Maverai Bir Aşkın Rüzgarından Nübüvvet..

Tasarımı Maverai Bir Aşkın Rüzgarından Nübüvvet..

Allah kıssaların mesajlarını verir. “Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki Kur’an uydurulmuş bir söz değildir, sadece daha önceki kitapları tasdik eden , dine ait herşeyi açıklayan iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmettir. .. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Kırkıncı Hoca ve Yahya Kemal’in Selimnamesi

Kırkıncı Hoca ve Yahya Kemal’in Selimnamesi

Erzurum’a haziran ayı içinde bir sempozyum için gitmiştim, orada Kırkıncı hoca ile elli yıldır hizmette devam ettiği kümbet mekanında konuştuk, bugünlere nasıl gelindiğini anlattı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim hakkında bir de kitap yazmış olan Kırkıncı Hoca ile Yahya Kemal’in Selimname’sini okuduk. Kırkıncı Hoca kitabında ırkçılığın zararlarından bahseder. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Aklın Tarihi

Aklın Tarihi

Hegel’in eserinin adı Aklın Tarihi, filozof tarih boyunca aklın geçirdiği evreleri, dönemleri anlatarak aklın geliştiğini ve emeklediği dönemleri anlatır. Ortaçağ’da skolastiğin hüküm sürdüğü dönemlerde aklı göz ardı etmek bir marifet telakki edilmiş. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Kur’an-ı Kerim’deki “Hz. Meryem”

Kur’an-ı Kerim’deki “Hz. Meryem”

Peygamberler bütün insanlardan süzülmüş insanlardır.” Gerçek şu ki Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah her şeyi hakkiyle işitir, mükemmel tarzda bilir. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›