Etiket: "Himmet Uç"

Yavuz, Ahmet Aytimur ve Bediüzzaman

Ahmet Aytimur, Bediüzzaman onu şeyhülislamı olarak tesmiye etmiş. Bediüzzaman’ın eserlerini fırtınalı yıllarda, neşretmek gibi büyük bir görev üstlenmiş insan Ahmet Aytimur. Bizim ona bir takım sıfatlar vermemiz bize yakışmaz, sıfatlandırmak biraz da denk vasıflara dönük bir şey olsa gerek…(Himmet Uç)

Devamını oku ›
Şamdan Dünyaya Estetik Dersi

Şamdan Dünyaya Estetik Dersi

Bediüzzaman Şam’a giderken rastlantı türü bir seyahata gitmiyordu. İslam dünyası Osmanlının halet-i neze geçtiğini biliyor ama bu millete inanıyordu. Onun millete inanması bir ırka inanmak değildi, devlet-i aliyeyi meydana getiren milletin yine kendini toparlayacağına kesin inanmıştı…

Devamını oku ›

Hz. Zülkarneyn (A.S.)

Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince , bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim “ dedi. Arıtk o Yecüc ve Mecüc’un ne seddi aşmaya , ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn “ Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lutufdur “ dedi. “ Rabbimin tayin ettiği vakit gelince , bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi mutlaka gerçekleşir”18-83-98 Zülkarneyn Peygamber bir büyük zulmü engellemek için gönderilmiş peygamberlerdendir. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›

Kur’an ve Cinsel Sapmalar

Gerek dinde, gerek felsefede bütün sapmalar akıl, şehvet ve gazabın yerinde sarfedilmemesinden doğduğunu Bediüzzaman Fatiha suresinin izahında anlatır. Kuran ve felsefe tarihi bu akıl, gazap ve şehvetin suiistimalini anlatır, Kur’an özellikle peygamberlerin hayat ve mücadelelerinden örnek verir. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›

Tasarımı Maverai Bir Aşkın Rüzgarından Nübüvvet..

Allah kıssaların mesajlarını verir. “Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki Kur’an uydurulmuş bir söz değildir, sadece daha önceki kitapları tasdik eden , dine ait herşeyi açıklayan iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmettir. .. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›