Etiket: "Himmet Uç"

Şamdan Dünyaya Estetik Dersi

Şamdan Dünyaya Estetik Dersi

Bediüzzaman Şam’a giderken rastlantı türü bir seyahata gitmiyordu. İslam dünyası Osmanlının halet-i neze geçtiğini biliyor ama bu millete inanıyordu. Onun millete inanması bir ırka inanmak değildi, devlet-i aliyeyi meydana getiren milletin yine kendini toparlayacağına kesin inanmıştı…

Devamını oku ›

Hz. Zülkarneyn (A.S.)

Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince , bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim “ dedi. Arıtk o Yecüc ve Mecüc’un ne seddi aşmaya , ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn “ Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lutufdur “ dedi. “ Rabbimin tayin ettiği vakit gelince , bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi mutlaka gerçekleşir”18-83-98 Zülkarneyn Peygamber bir büyük zulmü engellemek için gönderilmiş peygamberlerdendir. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›

Kur’an ve Cinsel Sapmalar

Gerek dinde, gerek felsefede bütün sapmalar akıl, şehvet ve gazabın yerinde sarfedilmemesinden doğduğunu Bediüzzaman Fatiha suresinin izahında anlatır. Kuran ve felsefe tarihi bu akıl, gazap ve şehvetin suiistimalini anlatır, Kur’an özellikle peygamberlerin hayat ve mücadelelerinden örnek verir. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›

Tasarımı Maverai Bir Aşkın Rüzgarından Nübüvvet..

Allah kıssaların mesajlarını verir. “Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki Kur’an uydurulmuş bir söz değildir, sadece daha önceki kitapları tasdik eden , dine ait herşeyi açıklayan iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmettir. .. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›

Kırkıncı Hoca ve Yahya Kemal’in Selimnamesi

Erzurum’a haziran ayı içinde bir sempozyum için gitmiştim, orada Kırkıncı hoca ile elli yıldır hizmette devam ettiği kümbet mekanında konuştuk, bugünlere nasıl gelindiğini anlattı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim hakkında bir de kitap yazmış olan Kırkıncı Hoca ile Yahya Kemal’in Selimname’sini okuduk. Kırkıncı Hoca kitabında ırkçılığın zararlarından bahseder. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›