Etiket: "ırkçılık"

Bediüzzaman’a göre, Batı uygarlığının esasları

Biz “Batı uygarlığı”nın demokrasi ve insan hakları üzerine müesses olduğunu sanıyoruz. Oysa böyle bir şey yoktur. Batı uygarlığının özü “sömürgecilik”tir…
(Yavuz Bahadıroğlu)

Devamını oku ›

Radikal dini akımlara karşı Bediüzzaman’ın çözüm önerileri -4

İttihadın hedefindeki vahdet zemini sağlam temellere oturtulmalıdır ki, arzulanan müspet neticeler alınabilsin.. Konu İttihad-ı İslam olduğuna göre, her şeyden önce İslam’ın temel esasları, bu vahdetin ortak zemini olmalıdır. Çünkü Müslümanların en kolay birleşecekleri zemin, bu ortak paydadır… (Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›
Birlik ve Beraberliğin Önemi

Birlik ve Beraberliğin Önemi

İSLAM DİNİ, yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşliğe büyük bir önem vermiş ve bunun için önemli prensipler ortaya koymuştur. İslam kardeşliğinden meydana gelen dayanışma ve birlikten, büyük bir kuvvet kazanılır. Bu kuvvetle de her türlü terör ve tehlikenin üstesinden gelinir ve böylece huzur ve barış ortamı sağlanır… (Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

İyilik Ölçüsü

Bir kısmımız neseben A ırkından, diğer kısmımız ise B ırkından gelmiş bulunuyoruz. Bu gelişte bizim ihtiyârımızın herhangi bir tesiri olmadığın­dan, ne ırkımızla övünmeye ve ne de başka ırk mensuplarını kötülemeye hakkımız yoktur…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

Irklar Ötesi Dava, Ruhun Irkı Yoktur!!!

örüyoruz ki, âyette şu veya bu ırk ayırdedilmeksizin bütün kâfirler bir kavim olarak tavsif ediliyor. Bizde şu veya bu ırka mensup mü’minler olarak bu duayı birlikte okuyoruz. Müslüman bir İngiliz, hidayete ermiş bir Fransız, aynen bir Arap ile, bir Türk ile, bir Kürt ile, bir Endonezyalı ile ağız birliği etmişçesine aynı duayı okuyorlar. Biz bir milletiz, kâfirler de ayrı bir millet.

Devamını oku ›