Etiket: "rüstem garzanlı"

Van kalesinden ölüme giden hamiyetli adamın feryadı: Âh dâvâm!

Van’da kaldığı yıllarda “iki minare yüksekliğinde” diye tarif ettiği Van Kalesi’nde mağaraya inerken birden ayakları kayar. Ayağını koyacak, elleriyle tutunacak yer bulamaz. Ölümle kalım arasında kalan Bediüzzaman hayatını düşünmeyip yüksek bir sedâ ile “Dâvâm!” diyerek inler (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›

İki Mesnevî, iki şahsiyet

Mevlânâ: Hicri 604’te Horasan’ın, Belh şehrinde doğdu, 672’de 68 yaşında Konya’da vefat etti. Bediüzzaman: Hicri 1293’te Bitlis’in, Nûrs Köyü’nde doğdu, 1379’da 82 yaşında Urfa’da vefat etti.Biri Rûmî,Biri Nûrsî, (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›

Gençlik gidiyor

Mü’minin işlediği günahlar “imansızlık”tan değildir. Ancak  akıbeti görmeyen nefis, his, heves, vehim gibi duygularının akıl, kalp ve ruhuna galebe etmesinin neticesinde günah işlenebilir. Mü’min için en müessir silâh  akıl, kalp ve ruhunu “iman hakikatleri” ile beslemelidir ki, his ve hevese mahkûm olmasın.  (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›

Tesanüd nedir? 

“Birbirine istinat etme, birbirinden kuvvet alma, dayanışma, belli bir maksat için birlikte çalışma” demektir. Kâinat da bir fabrika gibi çalışıyor. Ondaki bütün elementler, bütün sistemler birbirine yardım ediyor ve muntazam bir tesanüd içinde hareket ediyor. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›

Kainattan Halıkını soran bir seyyah

Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden her bir şey birer âyettir. Kur’ân’da geçen her kelime ve her bir cümle birer âyettir. Dolayısıyla kâinattaki her bir varlık, tevhidin birer delili olması cihetiyle birer âyettirler. (Rüstem GARZANLI)

Devamını oku ›