Etiket: "rüstem garzanlı"

Berat Gecesi!

Berat Gecesi!

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmi bine çıkar.

Devamını oku ›
Tövbe bütün günahları siler mi?

Tövbe bütün günahları siler mi?

Cenab-ı Allah, (c.c.) insanı sevap ve günah işleyebilecek bir özellikte yaratmıştır. Yapılan kötülüklerden ve işlenen günahlardan kurtulabilmek için tövbe kapısını açık bırakmıştır. Tövbe insanı havf ve reca (korku ve ümit) arasında bırakır. Yapılan günahlardan Allah’a sığınma ve yakarıştır. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Vefa zümrütle bezenmiş bir taçtır

Vefa zümrütle bezenmiş bir taçtır

Vefa, gerek Allah’ın (cc) yanında gerekse içtimai hayatta insanın itibarını ve şerefini artırır. İnsana şeref veren, baş üstünde taşıyan zümrütle bezenmiş bir taçtır. İnsanların sevgisine ulaştıran güzel bir meziyettir(Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Eski Said Dönemi Eserleri’nden günümüze mesajlar!  (II)

Eski Said Dönemi Eserleri’nden günümüze mesajlar!  (II)

İttihat ve terakki Cemiyetinin içyüzü ortaya çıkınca 1908’lerde bu cemiyetten ayrılan bir kısım aydınlar “İttihad-ı Muhammedi” ile siyasal İslam’a dönüştürüldü. Daha sonra da ikinci bir ulama grubu tarafından İstanbul’da 5 Nisan 1909’da Süheyl Paşa, Mehmet Sadık, Ferik Rıza Paşa, Derviş Vahdeti ve arkadaşları tarafından  “İttihad-i Muhammedi Cemiyeti” kurulur (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Eski Said dönemi eserleri (1)

Eski Said dönemi eserleri (1)

Bugünlerde “Eski Said Dönemi eserleri” okuyorum. Okudukça haz duyuyor, haz duydukça okumaya devam ediyorum. Her bir sayfası adeta bir kitap kadar anlam içeren bir eserdir. Bu umman denizin sahilinden aldığım bir katre su ile ğaşeyân olan vücuduma hevâ-i nesim ve bir âb-ı hayat oldu. Dimağımda ki tadları müştaklara da ikram etmek arzu ettim (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›