Etiket: "rüstem garzanlı"

Bütün varlıklar Allah’ı tesbih ederler

Bütün varlıklar Allah’ı tesbih ederler

Yeryüzünde bulunan tahminî üç milyondan fazla türün birlikte teşhir edilmelerinin en mühim hikmeti, Cenab-ı Hakk’ın her bir varlığa ona münasip bir beden giydirerek sanatının harikalarını ve mucizelerini ilan etmesi, şuur sahiplerine okutturması ve kendi sanat harikalarını bizzat müşahede etmesidir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Kendini gösteren birlik mührü

Kendini gösteren birlik mührü

Her bir sanat, her bir nakış Allah’ın ilannamesi ve hatemidir; ulûhiyetin ve rububiyetin varlıklar üzerinde tasarrufu vardır, tefekkür ile insan vahdete yakınlaşır (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Tevhid mührü

Tevhid mührü

Bitkilerin kış mevsiminde varlık sahasından silinip baharda yeniden yaratılmaları gibi, insanlar da ölüm ile bu dünya sahifesinden tamamen siliniyorlar. Bedenleri elementlere dönüşürken, ruhları berzah âlemine göçüyor (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Zevale mahkûm olan bir şey İlâh olamaz

Zevale mahkûm olan bir şey İlâh olamaz

Cenab-ı Allah’ın vahdet, ehadiyet ve tevhid mührü bütün varlıkların üzerinde görünüyor. Bâtıl yoldaki felsefecilerin, varlıkların sebepler dairesinde tecelli ettiği iddiası ise tam bir safsatadır (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Annem yanımıza gelse….

Annem yanımıza gelse….

Acı da olsa maalesef günümüzde “Annem yanımıza gelse huzurum kaçar” diyenlere şahit oluyoruz. Hele Müslüman toplumunda böylesi davranışların vuku bulması anneye ve topluma karşı büyük bir saygısızlıktır. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›