Etiket: "rüstem garzanlı"

Haşir Meydanında İnsanlar Çıplak Mı Olacak?

Haşir Meydanında İnsanlar Çıplak Mı Olacak?

İnsanlar Çıplak mı olacak sorusuna cevaben, Bediüzzaman şöyle açıklık getirmektedir: “Cenab-ı Hak, insandan başka ziruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi; meydan-ı haşirde sun’i libaslardan üryan(çıplak) olarak, fakat fıtri bir libas giydirmesi, İsmi hâkim muktezasıdır. Dünyada sün-i libasın hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve sıtr-i avrete münhasır değildir; belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve […]

Devamını oku ›
Haşir Meydanı Nerede?

Haşir Meydanı Nerede?

Rabbimizin her şeyde gösterdiği ulvi hikmetler, hattâ tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla açık bir şekilde işaret ediyor ki, dünya serseriyâne, boşuboşuna büyük bir daireyi çizmiyor. Belki, mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhîtasını çiziyor, gösteriyor.

Devamını oku ›
Haşir Meydanına Yolculuk Nasıl Olacak?

Haşir Meydanına Yolculuk Nasıl Olacak?

Öldükten sonra dirilip, kabirlerinden kalkan insanların toplanıp bir araya gelmelerine haşir, mahşer ise, bunların toplandığı yerdir. Haşir esnasında yeryüzü düz bir arazi haline getirilecektir.

Devamını oku ›
Ramazan Orucu Hâsılat Toplama Zamanıdır!

Ramazan Orucu Hâsılat Toplama Zamanıdır!

Lisanını Kur’an ve zikir gibi şeylerle meşgul etmek, gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’an’ı dinlemeye yönlendirir…

Devamını oku ›
Hoşgeldin Ey Şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin Ey Şehr-i Ramazan!

Ramazan ayı, artık üç ayların sonu rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğu için mümkün mertebede nefsin şerrinden uzak kalmak, elden geldiği kadar Kur’an’la ve istiğfarla ve salâvatla meşgul olmak, bu kıymettar zamanı ibadetle geçirmek en büyük kardır.

Devamını oku ›